Hiçbir şey icat edilmedi, yeniden keşfedildi.
Rodin