Bütün mesele, iyi ve büyük görünmek değil!... Gerçekten iyi ve büyük olmaktır.
Beethoven