Politika, insanları kendilerini ilgilendiren şeylerden alıkoyma sanatıdır.
P. Valery