Hiç bir suçlu kendi yargıcından kurtulamaz.
Twenalis