Bir sırrın ucunu veren tamamını elde tutamaz.
J. P. Rilter