Hoşgörüsüzlük, insanın kendi davasına inanmasının bir kanıtıdır.
Gandhi