Kimin düşündüğü ile söylediği bir olursa işte doğru insan odur.
Yusuf Has Hacip