Engin deniz taş atmakla bulanmaz. Gücenen bir arif henüz sığ sudur.
Şeyh Sadi