Gerçek aşk, tıpkı cinler, periler gibidir: Bahsini herkes eder, ama gözüyle görmüş olan pek azdır.
La Rochefoucauld