Utanma insanın ruhunda asıldır. İnsanı insan olarak muhafaza eden de budur.
Nasr-i Hüsrev