Misafirin yüzsüzü ev sahibini ağırlar.
Kazak Atasözü