Doğru olan her şeyi gördüğü halde yapmamak cesaretsizliktir.
Confucius