Küçük insanların büyük gölgelerinin olduğu yerde güneş batmak üzeredir.
Çin Atasözü