Dünya terzi dükkaný, ölçüyü veren gider.
Vachel Lindsay