Çok yaşamak elimizde değil ama adımızı yaşatmak elimizdedir.
Cenap Şehabettin