Yardım almaya alışanlar emir almaya da alışırlar.
IV. Murat