İnsan olmak ve hayatı hayvanlardan daha az anlamak ne hazin şey.
P. Istrati