Aklın bağlamadığı dostluğu, akılsızlık kolayca çözebilir.
Shakespeare