Moda denilen şey o kadar çirkindir ki onu her altı ayda bir değiştirirler.
Oscar Wilde