Bilgi insanı şüpheden, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak da korkudan kurtarır.
Confucius