Kitaplar da dost gibidir, az fakat iyi seçilmiş olmalıdır.
S. J. Harris