Güzellik, çoğu zaman kusurları gizleyen bir örtüdür.
Balsac