Bir baba dokuz evladı besler, dokuz evlat bir babayı beslemez.
Kazak Atasözü