Yanlış sonsuz şekillere girebilir, doğru ise yalnız bir türlü olabilir.
Rousseau