Altın prangalar demir olanlarından çok daha kötüdür.
Gandhi