Siyasete karışmayan yurttaş zararsız değil, yararsızdır.
?