İnsanın yapabileceği en büyük fenalık, kendisine olan güvenini kaybetmesidir.
Richard Bernedici