Her bildiğini söyleme, fakat her söylediğini bil.
Marcel