Bilgisizlik kolay ve rahat elde edildiği için çoğunluk bilgisizdir.
La Bruyere