Tamamıyle doğru olsa da sert söz insanı yaralar.
Sophocles