Yalnız vazifeyi yapmaya hazır olmak kafi değildir. Onu anlamak ve bilmek de gerekir.
F. Guizot