Küçük kafalar insanları, orta kafalar olayları, büyük kafalar fikirleri konuşur.
Hyman G. Ricover