Ölüm olmasaydı onu icat etmek zorunda kalırdık.
Voltaire