İnsan nadir değil, insanlık nadirdir. İnsan az değil, doğruluk azdır.
?