Bilenin susması, bilmeden söylenen söz kadar çirkindir.
Hz. Ali