İnsan, babasına borçlu olduğu saygıyı, ancak baba olduğu zaman duyar.
Goethe