Ders alımış başarısızlık, başarı demektir.
M. S. Forbey