Bilgisine göre davranmayan insan, üzerine kitap yüklenmiş hayvandan başka birşey değildir.
Sadi