Bilim, gerçeğe giden yolları aydınlatan ışıktır.
Hacı Bektaş-ı Veli