Hayatın gayesi olmayınca eğlence bataklığına akıyor.
A. Carrel