Brütus'un yaşadığı yerde Sezar ölmeye mahkumdur.
Schiller