İnsan uçurumun kenarına varmadan kanatlanmaz.
Kazancakis