Yüksek fikirler, yüksek dağlara benzer, alışık olmayanları ürkütür.
Cenap Şehabettin