Tek taraf dinlenerek verilen kararlar doğru olsa bile adaletli olmaz.
Seneca