Dostuna sana düşmanlık edebilecek kadar kuvvet verme.
Şeyh Sadi