Evlenme kafese benzer, içindekiler çıkmak için, dışındakiler girmek için uğraşırlar.
Lard Mary Montagu