Kim iyiliğiyle çalım satarsa onu geri almış demektir.
Lessing