Dünyada en huzursuz kimse, gönlünde hased ve kin tutandır.
Anonim