Vazifenin öğretilmesinden ziyade, sevdirilmesi lazımdır.
A. Vinet