Dahiler, çağlarını aydınlatmak için yanan meteorlardır.
Napoleon