Karnı açlardan çok kalbi açlara acırım.
Cenap Şehabettin