Size ne yapacağınızı söyleyebilirler, ama ne düşüneceğinizi asla..!
Socrates