Hiç kimse kendinde olandan fazlasını veremez.
J. Locke