Gündüz kandilini hazırlamayan, gece karanlığa razı demektir.
Byron

Ziyaretçi Defteri - Eski Mesajlar - 2010

Bu bölümde 2010 yıllında bırakılan ziyaretçi mesajlarını okuyabilirsiniz.
Diğer yıllarda bırakılan mesajlar için lütfen İletişim / Ziyaretçi Defteri - Oku bölümünden istediğiniz yılı seçiniz.

 
alis ceylan
hersey_yalan@live.ca
toronto
canada
2010-12-04
12 Eylül Darbesi ve Alevilere Yönelik Kapsamlı Asimilasyon Politikası

İMAM CANPOLAT

Alevilere karşı geliştirilen politika sürekli red, sürekli baskı, sürekli asimilasyon olmuştur. 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle birlikte devlet eliyle yürütülen Alevi asimilasyon politikası çok boyutlu ele alınmıştır. Bir yandan Alevi köylerine cami yapılarak insanların camilere gitmesi için zorlanılmıştır. Sünnileştirmek için Alevi çocukları toplanıp İmam Hatip okullarına, kuran kurslarına götürülürmüş; diğer yandan da Alevi Pirleri, Rayverleri, yol erleri (dervişleri) baskı altına alınarak Alevilikten vazgeçmeleri istenmiştir.

1937-1938 Dersim katliamında on binlerce Kürt Alevi katledildi, ama denilebilir ki, Alevilik, cumhuriyetten bu yana en zor dönemi 12 Eylül sürecinde yaşamıştır.

12 Eylül rejiminin Kürtleri Türkleştirme, Alevileri sunileştirme politikalarının Dersim’de asker eliyle uygulanmasına baktığımızda çok çarpıcı gelişmelerle karşılaşacağımızı söyleyebiliriz.

Tunceli valisi emekli general Kenan Güven’dir. 12 Eylül askeri darbenin yapılmasıyla birlikte, örfi idare/sıkıyönetim özellikle Kürt illerine vali ve belediye başkanlıkları görevine emekli generalleri atamıştı. Bu bilinçli bir seçimdi.
12 Eylül askeri rejimin ilk işi Dersim’in Kürt ve Alevi olan köylerine cami yaptırmaktı.

Kenan Güven 1981 yılında göreve başladığında ilk icraat olarak, şehrin ileri gelenlerini ve esnafı toplamak olmuştu.
Bu toplantıda, “tarih boyunca din bu ilde zayıftı ve bu ilin insanları isyankar olmuşlardı.” Valiye göre çaresi ise, “birlik ve beraberliğin tek ilacı islamiyettir.” Vali ekliyordu; ”benim görevim, dinden çıkmış olanları, yani sizleri Müslümanlaştırmak ve islamiyeti yaymaktır.”
Vali Kenan Güven kendisini İslamiyet adına, elinde kılıcı, çağımızın deyimi ile, elinde topu-tüfeği ile yeni fetihler gerçekleştirmek üzere, cenge, meydan muharebesine çıkmış islamiyetin bir komutanı gibi davranıyordu, Dersim’de.

Vali Kenan Güven’in bu sözleri Dersim’in en ücra köyüne ve mezrasına kadar yayıldı, duyuldu.
Emekli general vali Kenan Güven, bu toplantının ardından il merkezinde bulunan bir caminin yetersiz olduğunu söyleyerek, hem mevcut camiye ek bir minare daha yaptırdı, hem de üç yeni cami yaptırdı.
Oysa, Dersim halkı Aleviydi, camiye gitmiyordu. Küçük bir kasaba kadar nüfusu olan Dersim’de bir cami, camiye giden memurlara yetiyordu.

Devletin valisi Dersim Alevisine, Kürdine böyle yaklaşıyordu.

12 Eylül askeri yönetiminin Aleviliğe ve bu inanca mensup kitleye yaklaşımı, bu kitleleri Türkleştirme ve Sünnileştirme faaliyetlerini ne kadar derin ve acımasız yürüttüğünü bilince çıkarmak ve hatırlamak gerekmektedir.

Alevi Mürşit ve Pirleri Zorla Camiye Götürmek İstediler

Dersim’in Kürt ve Alevi olan halkını Türkleştirmek ve Sünnileştirmek için neler yapılmıştı?
Hatırlayalım:
Dersim’in Kımızıköprü nahiyesinde ve çevre köylerinde hiçbir insan Sünni değildi. Orada yaşayan halkın tümü Alevi ve Kürt’tü. 12 Eylül askeri darbesi sonrası, diğer Alevi köylerinde olduğu gibi, Kırmızıköprü’ye de cami yaptırıldı. Bu camiye yöre halkından kimse gitmiyordu.
Jandarma her Cuma günü iş yerlerini ve kahvehaneleri dolaşarak bütün insanları camiye çağırıyordu. Gitmeyenler jandarma tarafından tehdit ediliyordu. Camide Alevilere ne anlatılacaktı?
Hiç kuşku yok ki, Türk İslam sentezi çerçevesinde, Anadolu’nun her yerinde yaşayan bütün insanların Türk ve Hanifi olduğu anlatılacaktı, anlatılıyordu, camiye atanan imam tarafından. “Zaten Kürt diye ifade edilenlerin öz Türk, öz Müslüman olduğu …..” anlatılıyordu.

Kırmızıköprü’de Alevi Pirleri, Mürşitleri ve Rayverlerini de camiye götürmeye çalıştılar. Alevi Pir, Mürşit ve Rayverleri; camiye gitmeyi reddedince sıkıyönetim idaresi tarafından haftalarca gözaltında tutuldular. Yıl: 1984. Bu Alevi yol gösterenleri gözaltında işkence gördüler, hakarete uğradılar ve aşağılandılar.

Devletin politikası bölgeden bölgeye, yani, Alevilerin etnik kökenlerine göre farklılık arz ediyordu, değişiklikler gösteriyordu.

Malatya, Erzincan ve Tokat Alevi Köylerine Cami

Bülent Ecevit’in köy-kent projesi çerçevesinde Malatya’da, beş Alevi köyünün dağıtılarak bir araya toplanmasıyla Cumhuriyet köyü oluşturuluyor. Malatyalı emekli öğretmen Nedim Şahhüseyinoğlu’nun ifade ettiği gibi, 12 Eylül askeri darbesinden sonra, devlet Cumhuriyet köyüne “Alevi ve solcu köy” olarak yaklaştığını belirtiyor. Bu nedenle köye hemen bir cami yaptırılıyor. Köylüler; “köyümüze başka hizmetler (sağlık ocağı,su vb.) gelsin….” diye bir şey demediklerini anlatıyor.
Yörede örnek köy olarak gösterilen Cumhuriyet köyüne, cami dışında hiçbir hizmet götürülmüyor. Benzer bir uygulamayı da Malatya’nın Dilek kasabasına bağlı Uğrak köyündeki uygulamadan gösterebiliriz. Uğrak köyü 350 haneden oluşuyor. Köye, devletin ilk icraatı olarak cami yapılıyor. Tabii, camiye bir de imam atanıyor. Ama, köy halkının bütün dini vecibelerini, ihtiyaçlarını köyün Pir’i Hüseyin Durdu tarafından yerine getiriliyor. Bundan dolayı camiye gereksinim yoktur.

Erzincan’ın Ağılözü köyünde Kürt Aleviler yaşamaktadır. Ağılözü’ne cami, Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından yaptırılıyor. Erzincan’da, devletin cami yaptırdığı köy, sadece Ağılözü köyü değildir. Daha bir çok Kürt Alevi köyüne cami yaptırılmıştır. Bunlar arasında Erzincan merkeze bağlı Molla Köy, Yalınca, Altınbaşak köyleri ile ( bu köyler şimdi belde yapılmış), şehir merkezinin bir mahallesi olan Geçit’i sayabiliriz.

Benzer bir uygulamayı Tokat’ın Alevi köylerinde de gösterebiliriz. Tokat ilinde onlarca Alevi köyü bulunmaktadır. 12 Eylül askeri darbesinden sonra, Reşadiye’nin Alevi köylerine devlet cami yaptırıyor. Yıl 1984.
Cami yaptırılan köyler arasında Büşürüm ve Çevrecik köyleri de bulunmaktadır. Bu köylerde köylüler camiye gitmeyince, caminin imamı, Reşadiye Kaymakamlığına dilekçe veriyor.
Bu dilekçeden sonra her Cuma günü, jandarma karakol komutanı ve kaymakam köye gelmeye başlıyor. Kaymakam ve karakol komutanın köye gelmesiyle, köylüler Büşürüm camisini dolduruyorlar.
Ayrıca,12 Eylül askeri rejimi, devlet eliyle cami yaptırılan her köye, en az (o zamanın parasıyla-1984) bir milyon lira para yardımında bulunuyor.

Alevi Çocuklar İmam Hatip Okullarına Götürülüyor

12 Eylülcülerin ilk uygulamaları arasında Kürt Alevi köylerden çocuklar toplanarak, İstanbul ve diğer metropollerde İmam Hatip Okulları’na gönderildikleri de bilinmektedir. Özellikle Dersim köylerinden toplanan yüzlerce çocuk bu yöntemle İmam Hatip okullarına gönderilmişti. İmam Hatip Okulları’na gidip bir süre sonra köylerine geri dönenlerin tamamen Türkleşmiş ve sunileşmiş oldukları görülüyordu. Söz konusu bu çocuklar ailelerinin rızası alınmadan zorla götürülmüşlerdi.

Durum böyle olunca, götürülen çocuklardan kimileri götürüldükleri okullardan kaçtılar. Ailelerinin yanına dönen çocuklar tekrar götürülmesinler diye devlet güçlerinden gizleniyorlardı. İmkân bulanlar Avrupa’daki akrabalarının yanına yolluyorlardı.

Okullarda kalanlardan ailelerinin yanına gelenler; anne, baba ve kardeşlerinden utanıyor, onlara tiksintiyle bakıyorlardı.

Ailelerden biri, yaklaşık bir sene sonra izinli olarak çocuğu geri gelince; Alevi inancına göre çocuklarını yeniden gördükleri, ona kavuştukları için kurban kesiyor. Söz konusu çocuk ise anne ve babasının elini dahi tutmuyor. “Sizin eliniz tutulmaz, sizin elinizden kesilen yenilmez…’ diyerek tutum takınıyor ve geldiği gibi köyden ayrılıyor, tekrar okula geri gidiyor. Yaşanan bu trajedi karşısında başta aile olmak üzere tüm köy halkı büyük bir şoka giriyor.

Devlet Alevilere Karşı Yaklaşımını Değiştiriyor

1980’lerin ortalarından itibaren 12 Eylül yönetiminin yürürlükte olan Alevi politikasında değişimlere gidildiğini görüyoruz.
Neden?
Alevilere karşı çok katı bir yaklaşımla ortaya konulan siyasette değişimlere sebep olan nelerdir. Ne gibi sosyal, siyasal değişim ve gelişmeler yaşanmıştır ki, 12 Eylül politikasını yürüten Özal hükümeti Alevilere karşı yeni bir yaklaşım içerisine girmiştir?

Bunun en temel nedeni 1980 öncesi Türkiye’de başlayan Kürt özgürleşme bilincinin bu tarihlerde yeni bir aşamaya gelmiş olmasıdır. Kürt Hareketi 12 Eylül faşizminin imha siyasetine karşı farklı örgütlenme biçimiyle kendini ifade etmeye başlamıştı. Kürt hareketinin bu hamlesine karşı devlet Alevi politikasındaki değişikliğe gittiği söylenebilir.

Dikkat edilirse devlet, 1986’dan sonra sadece Alevi politikasında değişiklik yapılmakla kalmıyor. Bu süreç incelendiğinde görülecektir ki, devletin halka yaklaşımından tutalım idari işlerine kadar birçok alanda yeni yaklaşımlara girmiştir. Yani 1980’lerin ortasında gerek iç politikalarda gerekse dış siyasette (uluslar arası diplomasi ve ilişkilerde) yeni bir politik süreç başlamıştır.

Bütün bunlara yol açan etkenlerin başında Kürt Hareketinin başlatmış olduğu 15 Ağustos 1984 atılımının geldiği söylenebilir. Bu atılım birçok alanda olduğu gibi, devletin Alevilere karşı uyguladığı politikalarını da çıkmaza soktu. Ve bu nedenle devlet Alevilere karşı yeni taktik uygulamalar içerisine girdi.

Devletin yeni Alevi politikasını oluşturmak için bir dizi toplantılar organize edildi. Devletin özel Alevi politikası oluşturmasının bir başka nedeni de Kürt Hareketi içerisinde önemli oranda Alevi gençlerinin yer almasıdır. Yine eski Kürt isyanlarının hiç birinde sağlanamayan Alevi-Şafi (yani Sünni) birlikteliğinin esas alınması bir başka temel etken olarak ele alınabilir.

Bu hususu doğru görebilmek için hem eski klasik Kürt isyanlarının derin bir yaklaşımla, hem de Kürt Hareketinin çıkışından başlayarak tarihinin bütün boyutlarıyla incelenmesi, araştırılması gerekmektedir.

Ankara Gölbaşı Toplantıları

Devlet 1986 yılında bazı Alevi simaları, (Mürşit, Pir, Rayver) bu sorunu konuşmak için Ankara’ya çağırdı. Ankara’ya çağrılanların büyük çoğunluğu devletin çağrısına uymamış ve söz konusu davete iştirak etmemişlerdir.
Devletin çağrısına uyarak söz konusu toplantılara katılanlardan biri şimdiki Cumhuriyetçi Eğitim Merkezi Vakfı (Cem Vakfı) başkanı Prof. İzzettin Doğan’dır.
Ankara’ya çağrılan kişilerle devletin üst düzey bürokratları MİT, TSK, gibi devlet ve hükümet temsilcilerinin katıldığı toplantılar yapıldı.

Bu toplantıların ilki Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde devlete ait kurumların birinde yapılmıştır. Yıl 1986.
Devletin, bir dizi toplantılardan sonra vardığı en önemli kararlarından birisi, Alevilerin devletin denetimine çekilmesidir. Bu doğrultuda sistem dışına kaymalarının önüne geçmek hedeflenmiştir. Bunun için bütün olanakların kullanılması ve devreye sokulması kararlaştırılmıştır.

HBV Kültür Dernekleri Kuruluyor

Bu kararlardan sonra zaman kaybedilmeden Hacı Bektaşi Veli Kültür Dernekleri’nin kurulmasına geçilmiştir. Derneklerin kurulduğu ilk iller: Erzincan, Elazığ, Malatya, Maraş, Alevi Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı iller olmuştur.
Kurulan derneklerin açılışlarını bizzat o ilin valisi ve il müftüleri yapmaktaydı. Erzincan’da kurulan Hacı Bektaşi Veli derneğinin açılış törenine davetli olarak gitmiştim. İlk konuşmayı vali yapmıştı. Valinin ardından il müftüsü kürsüye çıkarak, “Alevi kardeşlerimiz Erzincan’da yer beğensinler hemen arsa tahsis edelim” diyordu. Açılıştan sonra dernek yöneticilerine sormuştum: “Nedir bu, ne oluyor?” Dernek yöneticileri devletin bu politikasının farkında olmadıkları verdikleri cevaplardan anlaşılıyordu.

Alevi Katliamı Yapanlar Alevi Toplantıları Yapıyor

Devletin yeni yaklaşımı bununla sınırlı değildi. Daha geniş, kapsamlı (siyasi partiler de dahil) mümkün olduğunca bütün güçler seferber edilerek devreye sokulmuşlardır.

Bugüne kadar temel politikasının Alevi Sünni çelişkisi üzerine kuran MHP’den tutalım Necmettin Erbakan’ın Refah Partisi’ne, oradan Diyanet İşleri İl Müftülüklerine kadar, Alevi düşmanı bütün çevrelerin devreye sokulduğu görülüyor.
Çorum’da, 20 Mayıs 1990 tarihinde,“Türk Milli Bütünlüğü İçinde Türkiye’deki Alevilik ve Bektaşilik” paneli düzenleniyor.
Söz konusu bu paneli düzenleyenlerden biri de; 1979 yılında Çorum’da Alevi katliamının aktörlerinden Amasya Türk Ocakları Derneği’dir. Alevi katliamına karışmış bir dernek yıllar sonra Alevi paneli düzenliyor ve “Alevilerin hakkını aramaya” çalışıyor. Olmaz demeyin burası Türkiye.

Paneli düzenleyenler kadar, panelistleri de ilginç kişilerdir.

Konuşmacılar: Diyanet İşleri Başkanlığı Baş Müfettişi Abdulkadir Sezgin. Sezgin MHP’li. Yeni Düşünce Dergisinin de köşe yazırıdır.
Çorumdaki panelin temel amacı nedir?
Konu, Alevilik ve Sünniliğin aslında temelde aynı olduğudur. Yine Alevilğin İran’daki Şiilerden ne kadar farklı olduğu konuşmacılar tarafından özellikle vurgulanıyordu.
Diyanet İşleri İl müftüsü bu düşüncenin başını çekiyor.

Çorum’da yapılan bu panelin bir başka özelliğine daha vurgu yapmak gerekiyor: Çorum il müftüsünün, Recep Hafız gibi önde gelen faşist ve sünnilerin de panele katılmalarıdır.

Çorum’da yapılan panel gibi bir panelde, Çorum’dakinden bir ay önce Amasya’da, bir buçuk ay önce de Tokat’ta yapılması işaret etmek istediğimiz konuya biraz daha ilginçlik katıyor.

Her üç ilde yapılan panellerin düzenleyicisi Türk Ocakları, panelistleri de aynı kişilerdir.

Devletin yeni politik yaklaşımı çerçevesinde Türk basın yayın organlarının da etkin bir biçimde kullanılmaya ve devreye sokulmaya başladığı görülüyor.

Bu arada burjuva basınında yoğun bir Alevi merakının geliştiğini, bunun tesadüfi olmadığı, görülmelidir.
Cumhuriyet, Sabah vb. günlük gazetelerde, Nokta ve İkibinedoğru Dergilerinde peş peşe Alevilik üzerine yazı dizilerinin yayınlandığı ve tartışmaların gündeme getirildiğini görüyoruz.

Bunların kendiliğinden geliştiği söylenemez. Söz konusu dizi yazılarda ve tartışmalarda Aleviler üzerindeki devlet baskısı ve asimilasyona karşı çıkma, Aleviliğin üzerindeki yasağın kaldırılması vb tartışmalar değildir.

Yürütülen tartışmaların ortak noktası Türk-İslam sentezi çerçevesinde, Alevilerin ne kadar Müslüman, ne kadar Türk olduğunun propagandası yapılıyordu.

Alevilik üzerine Türk gazete, radyo ve televizyonlarında diziler şeklinde yazılar yazılıyor, haberler okunuyor, yorumlar yapılıyor. Bu haberlerin yazıların ve yorumların hepsi aynı içerikte, bütün yayınların ortak özelliği: “Kürtler Alevi olamaz, Alevilik bir Türk mezhebidir,” düşüncesinin propagandasını yapıyor olmalarıdır.

Söz konusu yazılar Cumhuriyet Gazetesi, İkibine doğru Dergisi ve Nokta Dergisinde yayınlanmıştı. Gazete ve dergilerin yaptığı bu yayınlarda eski politikacılar ve Alevi olarak kendini lanse eden insanlar, sistemin devşirdiği kişililer olduğunu vurgulamak gerekir.

Devlet Alevilerden Özür Dileyecek mi?

Devletin kuruluşundan 70 yıl sonra Aleviliği hatırlamasının nedeni, “70 yıldır yanlış –hatalı bir politika izledim, bundan vazgeçiyorum, düzeltiyorum, özür diliyorum. Aleviliğin üzerindeki yasağı kaldırıyorum. Bir inanç olarak Aleviliği serbest bırakıyorum. Alevi kitlesini de kucaklıyorum. Onlar da bu ülkenin vatandaşlarıdırlar ve vergilerini veriyorlar…,” diyecek mi?

Devleti yönetenlerin böyle bir düşüncesinin olmadığı açıktır. AKP hükümetinin “Alevi çalıştayları” düzenlemesi yeni bir manevrayla Alevileri aldatmaktan başka bir anlam ifade etmemektedir. Devletin atması gereken ilk adımların başında Aleviliğin bir inanç olarak kabul edildiğini ve bugüne kadar Alevilere yapılan haksızlıklardan dolayı özür dilemesi gerekmektedir.

Tarihte büyük imparatorluklar kurmuş milletler bile topraklarını işgal ettikleri halkların dilini ve dini inançlarını yasaklama yoluna gitmediler. Yasaklama yerine onları benimsediklerini görüyoruz, benimsedikleri için de uzun süre egemenliklerini sürdürebildiler.

“İnsanlar Tanrılar için savaşmıyor, Tanrılar Homeros’ta olduğu gibi insanlar için savaşıyordu; herkes kendi tanrısından utku diliyor ve utkunun karşılığını yeni sunaklar yaparak ödüyordu.
Kısaca, Romalılar, imparatorluklarıyla birlikte Tapınçlarını da, Tanrılarını da yaydıkları, çoğu zaman yenilenlerin Tapınçlarını ve Tanrılarını benimsedikleri ve yenilenlere de Tanrılarına da yurttaşlık hakkı tanıdıkları için, bu geniş imparatorluğun toprakları üzerinde yaşayan halklar zamanla, hemen hemen her yandaş birbirinin aynı olan bir sürü Tanrıya ve tapınca sahip oldular ve işte bu nedenle paganlık, tüm dünyada tek ve aynı din durumuna geldi.
( Jean Jacques Rousseau, Toplum Sözleşmesi- 197-198 )

Köleci Roma İmparatorlarının farklı dini inançlara gösterdiği tolerans ve hoşgörünün 21. yüzyıla girdiğimiz dönemde devlet tarafından Alevilere gösterilmemesi ilginç değil mi? Bu yaklaşımı nasıl değerlendirmek, yorumlamak gerekir?

alis ceylan
hersey_yalan@live.ca
toronto
canada
2010-12-04
ÇORUM KATLİAMI

Çorum katliamı, ülke genelinde işlenen siyasal cinayetlerden, okul işgallerinden, Malatya, Kahramanmaraş, Gazi katliamlarından soyutlanarak; sağ-sol grupların çatışmasıyla değerlendirilemez. Bu katliamın, emperyalist güçler ve ülkemizdeki işbirlikçilerin ortak planlarıdır, eylemleridir.

Genellikle etnik ve mezhep topluluklarının iç içe yaşadığı Doğu, İç ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde gelişen toplumsal muhalefeti baskı ve katliamlarla susturmak, solcu ve Alevileri göçe zorlamayı amaçlamaktadır. Çorum katliamı bu planın bir halkası ve uzantısıdır.Katliamın Ön Hazırlıkları: MHP ve MSP’nin dışarıda desteklediği Süleyman DEMİREL’in azınlık hükümeti, ırkçı-şeriatçı örgütleri korumuş, eylemlerine göz yumulmuştur. Ayrıca yansız görevini sürdüren Çorum Emniyet Müdürü Hasan UYAR görevinden alınarak, yerine Tunceli’de bir çok olaya adı karışan Nail BOZKURT, Milli Eğitim Müdürlüğü’ne MHP’nin militanı olarak tanınan Fethi KATAR getirilmiştir. Yine sağ görüşlü ve taraflı (AP iktidarında İçişleri Bakanlığı yapmış, zehir hafiye diye tanınan Faruk SUKAN’ın bacanağı) Rafet ÜÇELLİ’de Çorum valiliğine atanmıştır. Demokrat olarak bilinen 40’a yakın polis memuru tel emriyle başka illere ataması yapıldı. Bir çok okul yöneticisi ve demokrat öğretmenin, memurun sürgünü ve yer değişimi yapıldı. Devletin bir çok kurum, faşistlerin karargahı haline getirildi. MHP’lilere ruhsatlı silah verilmeye başlandı. Buna karşın, Çorum emniyetinde görevli sağcı ve ırkçı bilinen bir çok polisin başka illere ataması çıkarılmışken, ilişkileri kesilmeden Çorum’da görevlerinin sürdürdüler.

ABD’nin Türkiye Büyük Elçiliği’nde görevli Robert ALEXANDIR PECK (CIA görevlisi olarak tanınır) Çorum’a gider. Çorum’da MHP’li il yöneticileriyle, vali ve CHP’li Belediye Başkanı Turhan KILIÇOĞLU’yla görüşür, MHP’nin etkin olduğu köy ve ilçeler, ???Alevi-Sünni??? hakkında bilgi edinmeye çalışır. Çorum’dan sonra Amasya ve Tokat’a gider. Amasya’da Alevi-Sünni, sağ-sol çatışması üzerine sorular sorar, ne zaman ve hangi ölçüdebir çatışma çıkabileceği hakkında bilgi edinmeye çalışıyordu. (1)

Bu değişim ve çalışmalar sürdürülürken; ülkücü örgütlerin halkı tahrik etmek için çalışmalarını sürdürüyorlardı. Çorum’da 19 Mayıs “Gençlik ve Spor Bayramı” kutlama hazırlıkları sırasında ülkücülerin Bayram töreninde kızların kıyafetlerini gerekçe göstererek halkı tahrik etmek amacıyla şu bildiriyi dağıtıyorlardı:

GURSOY DOGAN
milaspirsultanabdal@hotmail.com
mugla milas
türkiye
2010-11-28
merhaba SEVGİLİ CANLAR MİLAS ŞUBESİNİN DÜZENLEMİŞ OLDUGU BİRLİK CEMİNE TÜM CANLAR DAVETLİDİR TARİH 23.12.2010 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 19 00 DA YER.MİLAS EVLENDİRME VE TOPLANTI SALONUNDA OLCAKTIR İRTİBAT TEL 0544 916 51 muğla/milas
yalçın ireş
yalcinires@haberliyorum.com
konya
türkiye
2010-10-20
yardım paraları ile 120 milyarlık makam otosu almışken yine lüks bir araç olan passat marka otoyu yardım paraları ile alıp saltanat süren konya müftüsü, başbakanın tasarruf için araçları azaltın talimatına uymadı...işte haberin linki

http://www.haberingundemi.com/haber/Sukru-Ozbugday-in-makam-arabalari-/52331

bardakoğlunun saltanat haberi...

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/6124616.asp
inan çınar
inan8383@hotmail.com
kocaeli
türkiye
2010-10-17
canlar öncelikle iyigünler ülkemizde malesef halen alevilerin talepleri ile ilgili herhangi bir adım atılmadı sürekli oyalanıyoruz aldatılıtoruz alevileri bölmek isteyen bir zihniyetle karşı karşıyayaız bunun için çok dikkatli olmamız gerek uyanık olmamız gerek fettullahçıları görüyoruz nasıl örgütleniyorlar bizde örgütleneceğiz alevi olan kişilere yardım edeceğiz öyle birşey yapacağız ki bizden çekinecek vede korkacaklar bu imkanlar var bizde sadece onların üstünde korku yaratmak buda örgütlenmeden geçer sizler alevi olan bütün kişilere kapınızı açın hrekese ama alevi olan kişilere hiç kimseyi dışlamayaın kanada olarak oraya gelen kişilere yardımcı olunuz dışlamayınız orada daha çok çoğalmamız gerek amerika ve kanadayı alır isek türkiye garanti olur biliyoruzki türkiye oradan yönetiliyor daha çok örgütlenme daha akıllı politika ile bu işi bitereceğiz inşallah hepinize saygılar
zihni sinir
zihnisinir75@gmail.com
istanbul
TÜRKİYE
2010-10-09
kendini hayranlıkla seyreden gösteri toplumu
Onur sezgin
Adalet nedir? Yaşamın amacı nedir? Mutluluk mu önemlidir yoksa mutluluğa götürmese bile, kậğỉt üstünde kalan toplumsal eşitlik ve adalet mi?
Gerçek ne anlam taşır, gerçeği sahte görüntüden nasıl ayırt ederiz? Gerçek saklanır mı? Çoğu kimse bu soruları nasıl çözeceğini bilmiyor. Bu soruları kendine yönelten birçok sıradan kişi bir süre sonra zihinsel felce uğruyor, bu tür soruları sormaktan vazgeçiyor.
Dünya ile ilgili sorular ( görgül ) sorulardır. Dünyayı inceleyerek, deney yaparak, gözlemleyerek cevabı verilebilen sorulardır. Bir de mantık ve sistemler arası ilişkilerle ilgili sorular vardır ki, bu tip sorulara gözlem ve inceleme yaparak cevap vermek olanaklı değildir.
“Hak nedir?” gibi bir soru, ne pencereden dışarıya bakarak ne de biçimsel bir sistemin iç tutarlılığını inceleyerek yanıtlanabilir. Bu tür sorular bizi hep rahatsız eder ve felsefenin başlangıcına götürür.
“ İkinci sınıf vatandaş nedir?” “Tam bağımsızlık nasıl olur?” “Irk nedir?” “ırkçılık nasıl olur?” “Sömüren ve sömürülen kimdir?” “Ezen ve ezilen kimdir?“
Kimi çocuklar babalarına bu tür yanıtlaması zor ve ilginç sorular sorabilirler. Babalar çoğu kez bu soruları yanıtlamaktan kaçar ya da bu tür saçma sapan sorular sorma diye uyarır. Tabi çocuklar da bu tür soruları sormamak için bastırılmaya koşullanırlar. Ama birileri bu tür sorulara bıkmadan usanmadan cevap vermek zorundadır.
Türkiye’de soruları sağlıklı cevaplarla doyurulmamış bir halk, kendini hayranlıkla seyreden bir gösteri toplumuna dönüşmüştür. Ortalık savaşmak isteyen kahramanlarla dolu ama hiç kimse düşmanını tanımıyor. Potansiyel suçlu kimdir, nasıl ortaya çıkmıştır. Neden böylesi bir ölüm kalım oyununu oynamaktadır. Kimse bu soruları sormuyor. Sormak ve sorunun muhatapları ile tartışmak için bir araya gelmek bile vatan hainliği sayılıyor. Düşman olarak görülen taraf ne yapmak istemektedir? Hedefi neyi gerçekleştirmektir?
İstedikleri şeyler, modern zamanlarda yaşayan, her insanın sahip olması gereken insancıl haklar mıdır?
Bu soruların yanıtını, egemen sınıfın çıkarlarını yansıtmayı kendine iş edinen medyadan beklemek haddinden fazlasını ummak olur. Egemen konumdaki iktidar biçimleri, bireylerin sadece bilinçlerini değil bilinçaltlarını da etkilemektedir. Bu yüzdendir ki, ( insan hakları, sağlık güvencesi, işsizlik, eğitim ) gibi en temel sorunları çözmek konusunda tepkisiz kalmayı tercih eden bir halk, tuttuğu bir futbol takımının yenilmesi durumunda tozu dumana katmayı bir erdem sanır. Ya da Donkişot gibi düşman gördüğü yel değirmenlerine saldırır. Bu çok ucuz ve sahte bir kahramanlıktır. Bu durum, insanların kendilerini her an boşluğa fırlatabileceği bir uçurumun kıyısında durması gibidir. “Artık beni hiçbir şey durduramaz” düşüncesi ve buradaki eylem özgürlüğü, bir kendi – kendini – yıkma özgürlüğüdür. Oysa gerçek özgürlük hakikate açık olma özgürlüğüdür. Halk aydınlanmamışsa yapılan eylemin ne önemi var. Ruh sağıltımındaki bir hasta, kendi durumunun doğruluğunu görmez. Çünkü kendi görüşünün önüne engeller koyar. Bir adım gerileyip gerçekleri olduğu gibi görmek zordur.

2. PERDE 1. KISIM “ METAFİZİK USULÜ BİR İNSAN YARATMANIN KOORDİNATLARI-1”

BİRBİRİNE NE KADAR ÇOK BENZER
UYUYANLARLA ÖLÜLER

ETİ KEMİKLE BİRLEŞTİRECEĞİM
ÇEVRESİNİ SARAN BİR YIĞIN KAS OLACAK

KARŞI DURABİLMEK İÇİN ZORLUKLARA
YÜRÜYEBİLMEK İÇİN EL ELE, OMUZ OMUZA

BEDENİYSE IŞIKLA DOLUP TAŞSIN
AYDINLIĞIN GÜCÜ VARSA EĞER,
KARANLIKLAR NASIL OLSA KAÇIP GİDER

VE İŞTE YARATIYORUM
ADI DA “ İNSAN “ OLSUN
ATEŞ KUSAN EJDERHALARA
HİÇ Mİ HİÇ BENZEMEYEN
ONUR SEZGİN 14.06.20102. PERDE 2. KISIM “ METAFİZİK USULÜ BİR İNSAN YARATMANIN KOORDİNATLARI-2”

NİÇİN ÇIRPINIYORSUN EY İNSAN?
ÖLÜMÜ AYIRDIM SİZİN İÇİN
DÜN, BUGÜN, YARIN – HEPSİ BENİM
BEN DİZ BOYU YÜKSELEN OTLARDAN DEĞİLİM ÖLÜ TOPRAKTA

GERÇEKTEN ÖLENLER GÖREMEZ Kİ,
GÜNEŞİN, YENİDEN, YENİDEN DOĞUŞUNU

TANRILAR MECLİSİNDE ONAYLADIK
GÖKLER DURU ARTIK, ECEL BU İŞTE

KIZIYORSUNUZ,
YAKARIYORSUNUZ BU DURUMA
ÖYLEYSE SÖYLEYİN BANA!

DURABİLMİŞ Mİ HALA AYAKTA
YAPTIĞINIZ BİR EV KENDİ ELLERİNİZLE
ATTIĞINIZ BİR İMZA ASIRLAR ÖNCE
SÜREBİLİR Mİ SONSUZA DEK
BİRİNE DUYDUĞUNUZ ÖFKE

BAKIN NASIL YOK OLUP TA GİTTİ
O KOCA İMPARATORLUKLAR
SURLARI YIKIK, İZLERİ YOK ARTIK
SANKİ HİÇ VAR OLMAMIŞLAR GİBİ
ONUR SEZGİN 20.06.20102.PERDE 1.KISIM “ANILAR C-1”

DUYAN VE ANLAYAN GÖZLERLE
BEKLİYORUM YOLUNU

SAKLAMAK BOŞUNA,
YAZMIŞIM SENİ BİR KEZ AKLIMA

BURADA OLSAN
DAHA İYİ GÖRÜRDÜN
YAKLAŞSANA YANIMA!

UZAYAN YOLLAR BİLE
UZAK TUTAMAZ BİZİ
SENİN NEFES ALIP VERİŞİNDİR BENİM YAŞAMIM
ÇÜNKÜ BEN…
SENİN YANINDA SEVDİM HAYATI
EN GÜZEL YEMEKLERE DEĞİŞMEM,
YÜZÜMDE GEZİNEN BAKIŞLARINI

AH, BİR KEZ DUYABİLSEM SESİNİ
ŞU ESEN KUZEY RÜZGÂRINDA
DİNÇLEŞİRDİ BEDENİM
UZATSANA ELLERİNİ!

BAK BULUTLAR KUCAK AÇMIŞ
ÜSTÜNDE YÜRÜYÜP VARAYIM DİYE SANA
NE Kİ, GÖREMEYİNCE…
BAŞIM DÖNÜYOR…
GALİBA SARHOŞ OLMUŞUM BEN
ONUR SEZGİN 19.06.2010


2.PERDE 2.KISIM “ANILAR C-2”

KALK GÜZELLER GÜZELİ
BAK, SIÇRAYARAK GELİYOR BİR GEYİK YAVRUSU
KIŞ ÇOKTAN GELİP GEÇMİŞ
PAPATYALAR KAPLAMIŞ YERYÜZÜNÜ

KALK GÜZELLER GÜZELİ
ÇELENKLER YAPAYIM SANA
DOLAMAK İÇİN BOYNUNA VE KOLLARINA
O TATLI SESİNLE BAHARIN MÜJDESİSİN SEN

BİLİYORUM BAHÇE DUVARININ ARKASINDASIN
ÜST ÜSTE DİZİLMİŞ TAŞLARIN ARASINDAN,
NE OLUR GÖSTER YÜZÜNÜ!
BAK, AKARSUYUN ÜSTÜNE YÖNLENİYOR
SAÇTIĞIN IŞIKLAR

DERE KENARINA EKTİĞİMİZ KAVAKLARI GÖRÜYOR MUSUN?
YAPRAKLARI NE GÜZEL SALLANIYOR FISILTILARLA
ŞİMDİYSE YALVARIYORUM
“ARTIK SÖYLEMEYİN AYRILIK TÜRKÜSÜ” DİYE ONLARA

NİYE Mİ?
ÖZLEDİM ÇÜNKÜ SENİ
HEM DE ÖLESİYE…
AMA YOKSUN…

SEN OLMAYINCA,
GÜNEŞİN IŞIKLARI DA KAYBOLUYOR
ÖLÜ KARANLIĞINA GÖMÜLÜYOR YERYÜZÜ
KURTLAR ULUMAYA HAZIR
KARANLIĞIN SALTANATI BU

DEDİM Kİ,
BİR GÜN VARIP GİDEYİM
BULURUM BELKİ CADDE VE SOKAKLARINDA
SORARIM KENTİN BÜTÜN İNSANLARINA,
“NE OLUR, SÖYLEYİN BANA –
SEVGİLİMİ GÖRDÜNÜZ MÜ?”

BİLİYORUM,
BAHÇE DUVARININ ARKASINDASIN
ÜST ÜSTE DİZİLMİŞ TAŞLARIN ARASINDAN
NE OLUR, BİR KEZ -
BİR KEZ OLSUN GÖSTER YÜZÜNÜ!
ONUR SEZGİN 25.06.20102.PERDE 2.KISIM”2010 TÜRKİYE’SİNDEN MANZARALAR”

SÜRGÜLERİ SÜRÜLMÜŞ
TÜM KAPILAR KAPALI
TANRI VE TANRIÇALAR,
GÖKYÜZÜNDE DERİN BİR UYKUYA DALDILAR

MAHKEME SALONU KARANLIK
NE DAVACI VAR ORTADA, NE DE DAVALI

MÜBAŞİR BAĞIRIYOR AVAZI ÇIKTIĞINCA,
“BAŞIBOŞ GEZEN BULUTLAR NERDELER?
SULAR FIŞKIRIYOR CADDELERDE,
YALVARIRIM BAKIN ŞU KENTİN HALİNE!”

YÜREKLERİ PARÇALAYAN ÇIĞLIĞINA KARŞILIK YOK İŞTE
YETİŞEMEZLER SENİN GÖZYAŞLARINA
AZGIN BOĞA ŞİMDİ YOK, YERE UZANMIŞ BOYLU BOYUNCA
KÜÇÜK İNSANLAR YİTİP GİDİYOR
YALNIZ RÜZGảRLARIN SESİ VAR ARTIK
ONUR SEZGİN 16.06.2010


1.PERDE 2. KISIM ”TOPLUM PSİKOLOJİSİNİN KOORDİNATLARI”

BAĞBOZUMU ASMALARDAN
BOL BOL ÜZÜM YİYECEKTİK

NE Kİ, CILIZ KALDI,
SUSUZ KALDI ASMALAR
HEPSİ DE KORUK HEPSİ DE EKŞİ

HAFİF DALGALI BİR DENİZ GİBİ
SARHOŞÇA SÜRÜKLENDİK KIYIYA
YOSUNLARLA SARMAŞ DOLAŞ

YİNE DE İÇİMİZDE KİN YOK, KÖTÜLÜK YOK
NE DE OLSA
İKİ YAŞINDA EGOSU YÜKSEK
BİR BEBEK YÜREĞİDİR BİZDEKİ YÜREK
ONUR SEZGİN 26.06.2010


1.PERDE 2.KISIM “SABIRSIZLIKLA BEKLEMENİN KOORDİNATLARI”

KİM O?
BAHÇEMİN KAPISININ ÖNÜNDE
GECENİN BU SAATİNDE

“YILDIZLAR DA, IRMAKLAR DA,
DAĞLAR DA SENİ ÇAĞIRIYOR SENİ”

VE SABAH OLUYOR…
ÇILGINCA ÖTÜYOR YİNE AĞUSTOSBÖCEĞİ

DERKEN GÖZLERİMİ KÖR EDEN BİR AYDINLIK
YAZ GELDİ ARTIK
BEKLEMEK KURUTTU BENİ
SUSADIM O KIZA
ONUR SEZGİN 17.07.2010


1.PERDE 2.KISIM “ÖVGÜ VE ÖFKE”

HEY SEN,
GÖKYÜZÜNDE YALNIZ GEZEN YILDIZ!
NE GÜZEL PARLIYORSUN ÖYLE USUL USUL
HALİMİZE GÜLÜMSEYEN AYDINLIĞIN
SARIP SARMALIYOR BİZİ YİNE

VE SİZ,
VIZIR VIZIR ÖTEN SİVRİSİNEKLER!
GECENİN DAVETSİZ MİSAFİRLERİ
İĞRENÇ VAMPİRLER
BIRAKIN UYUSUN SEVGİLİM

ONUN TENİ ÖYLE TAZE Kİ,
BÜYÜLÜ BİR TÜTSÜ GİBİ
ÜSTÜNE ÇEKİYOR BÜTÜN KAN EMİCİLERİ

BAKIN UYARDIM SİZLERİ!
KAYDA ALMAZSANIZ EĞER SÖYLEDİKLERİMİ
KISKANÇ ELLERİMİN
YAMAN BİR DARBESİYLE
EZERİM HEPİNİZİ
ONUR SEZGİN 18.07. 2010


1.PERDE 2.KISIM “BİR HAYALET OLSAM”

UYU, TATLI KIZ UYU
UYU GÜZEL MANOLYA

ACABA BENİ Mİ GÖRÜYOR RÜYASINDA
( ONU ÖPTÜĞÜM GÜNLERİN DÜŞLERİNİ )
YOKSA BAŞKA BİRİ Mİ VAR HAYATINDA

AH, BİR HAYALET OLSAM
GECELERİN ŞEYTAN GEZGİNCİSİ GİBİ
KANATLI GÖZKAPAKLARINDAN
SÜZÜLÜVERSEM RUHUNUN DERİNLİKLERİNE

VE O ZAMAN,
AŞK TANRISI EROS BİLE
BİR TEK OK ATAMAZ SENİN KALBİNE
YALNIZ BENİM OLURSUN

YA DA ALIP BAŞIMI GİDERİM
ŞU KARŞI DAĞIN ÖTESİNE
BİR BİR ANLATIRIM DERDİMİ DENİZ PERİSİNE
BELKİ KULAK ASMAZ SÖYLEDİKLERİME

AMA BEN VAZGEÇMEM YİNE DE
ÖPERKEN BAL DAMLAYAN DUDAKLARINDAN
VE O DUDAKLARIN, DUDAKLARIMA DEĞİYOR YİNE
GERİSİNİ GECE LAMBALARINA SORUN
ONUR SEZGİN 19.07 2010
1.PERDE 2.KISIM “2010 TÜRKİYE’Sİ”

KARGAŞALIK VAR ÜLKEDE KARGAŞALIK
HAKSIZLIK KOL GEZİYOR ARTIK

İNSANLAR PERİŞAN
KAPI DIŞARI ETTİLER ADALETİ YA,
NE SAYGI VAR NE SEVGİ

YAS TUTUYOR HALK
DOĞUDA DA BATIDA DA
YAMAN BİR ACIYLA KIVRANIYOR ANALAR
YOKSULLAR ZALİM KARŞISINDA GÜÇSÜZ

SESİNİ YÜKSELTMEYE GÖR
BAŞLIYOR GERÇEKLERİ BİLMEK İSTEMEYENLERİN ÖFKESİ
NE ACI BUNU GÖRÜP DE HAYKIRAMAMAK

İYİ AMA BU AMANSIZ YANGINDAN
BİZİ KİM KURTARACAK?
EMİNİM BU SORU DAHA ÇOK SORULACAK
ONUR SEZGİN 20.06.20101.PERDE 2. KISIM “2010 TÜRKİYE’SİNDE REFERANDUM PAKETİ”

SICAK VE KAVURUCU BİR GÜN
GECEYSE OLDUKÇA BUNALTICI

BİZİ PERİŞAN ETMEK İÇİN
SANKİ EL ELE VERMİŞ
GECEYLE GÜNDÜZ
ÇOK İYİ ANLAŞAN KARI KOCA GİBİ

KARAR VERDİM
BİR DAHA
HİCİV YAZMAYACAĞIM DİYE
ÖYLE YA, DÜŞMAN ETTİM
KİMİ MAYMUNLARI KENDİME
SAĞDA DA SOLDA DA

AMA ŞİMDİ OLANLARI GÖRÜNCE
SÖZÜMDEN DÖNÜYORUM

YOK, SAYILMAK
YA DA UNUTULMAK
BİR KảBUS GİBİ OLSA DA
DÜZEYLİ KİŞİLERİN ŞİİR ZEVKİ
NASIL OLSA KURTARACAKTIR BİZİ
ONUR SEZGİN 20.07.2010
ONUR SEZGİN HAKKINDA YABANCI BASINDA ÇIKAN YAZILARDAN BAZI KESİTLER:

AKICI VE DERİNLİĞİ OLAN ÇARPICI ŞİİRLER. LEZZETLİ BİR YEMEK GİBİ YA DA YEMEKTEN SONRA SUNULAN ÖZEL BİR TATLI .. ALBA KHADİJAH ( AVİZES – LETONYA ) 2006

ÇEVİRİLERİNİ BİRKAÇ YILDIR OKUYORUM. SANIRIM SON ZAMANLARIN EN ETKİLİ ŞAİRİ. UMARIM ŞİİRLERİNİN DEVAMI GELİR. BİLDİĞİM KADARIYLA İNGİLTERE DE DÜNYA EDEBİYATÇILARI BİRLİĞİNDEN BİR DE ÖDÜLÜ VAR. ANCAK ÜLKESİNDE YETERİNCE TANINDIĞINI SANMIYORUM. OLA MENDEZ ( AHRAM – MISIR )2006

KİMİ ZAMAN MAKSİM GORKİ KİMİ ZAMAN DOSTOYEVSKİ GİBİ ETKİLEYİCİ DİZELER.. AMA DAHA DİKKATLİ İNCELENDİĞİNDE ONLARDAN BİRAZ DAHA FARKLI BİR ESTETİK DİL OLDUĞUNU GÖRDÜM. SEMBOLLERİ VE MİZAHI KOLAY ÇÖZÜLEN BİR BULMACA GİBİ İŞLİYOR.. BU YÖNTEM HEM DERİNLİĞİ SAĞLIYOR HEM DE OKUYUCUNUN SIKILMADAN OKUMASINI . EBONİ NERİDA ( INTERFAX – RUSYA )2007

ŞİİRİ TANIMAYAN YA DA ANLAMAYANLARA ŞİİRİ SEVDİREN BİR DAHİ.. RÖNESANSI YAŞAMAMIŞ BİR ÜLKEDE BÖYLESİ BİR ŞAİRİN VARLIĞI ŞAŞIRTICI.. BİR ZAMANLAR RÖNESANS’ A KAPILARINI KAPATAN BİR ÜLKENİN MEDYASI ŞİMDİ DE BİR OZANA AYNI DUYARSIZLIĞI ĞÖSTERMESİ OLDUKÇA VAHİM.. ASLINDA PEK ŞAŞIRMADIM. PARİS HİLTON GİBİ KİŞİLERE SANATÇI DİYEN BİR ÜLKENİN MEDYASINDAN DAHA FAZLASINI UMMAK SAFLIK OLUR. LORENE TOSİKO ( CORRİERE DELLA SERA - İTALYA ) 2008

..TÜRKİYE DE GÖRMEZLİKTEN GELİNEN BİR DAHİ.. TÜRK MEDYASI AĞIZ BİRLİĞİ ETMİŞÇESİNE ONU YOK SAYIYOR...ANCAK BİZDE SÖYLENEN BİR SÖZ VARDIR..“TANRI ONU KENDİ ELLERİYLE ATMIŞ ŞAİRLERİN ER MEYDANINA” DEBORAH GİA ( GUARDİAN – İNGİLTERE )2008

ŞİİRLERİNİN BİR ÇOĞUNU İNCELEDİM. ÇEVİRİ OLMALARINA RAĞMEN OLDUKÇA MUHTEŞEM.. BENCE O YA BİR DAHİ YA DA MODERN ZAMANLARIN ŞARLATANI.. İNANMASI GERÇEKTEN GÜÇ.. ÇÜNKÜ HER ŞİİRİN APAYRI BİR RENGİ VE TEKNİĞİ VAR.. BU KADAR ÇOK SESLİLİĞİ BİR TEK ŞAİRİN ŞİİRLERİNDE BULMAK OLDUKÇA ZORDUR.. GERÇEKTEN DE BU ŞİİRLER DAHA HENÜZ ADI SANI TAM OLARAK BİLİNMEYEN BİR TÜRKÜN ELİNDEN Mİ ÇIKMIŞ? MARTİN EDUARDO ( NEW YORK TİMES - ABD )2009

AKICI, ÇARPICI VE ZEKİCE .. LEOTİNE TAMARA ( LAJME – ARNAVUTLUK )2009

YÜKSEK DOZAJLI DUYGUSAL GEÇİŞLER VE KARA MİZAH.. BÜTÜN BU UNSURLARI ŞİİRSEL BİR DİLLE ANLATABİLMEK.. ÜSTELİK BÖYLESİNE DAHİCE.. BÖYLESİNE AKICI..TEK KELİME İLE MUHTEŞEM.. 21. YY EDEBİYATINDA YER EDİNMEK İSTEYEN ŞAİRLERİN İŞLERİ ZOR OLACAK.. HANS VERTO ( DER SPİEGEL – ALMANYA )

TÜRKİYE DE TANINMASI VE ŞİİRLERİNİN HALKLA BULUŞMASI OLDUKÇA ZOR.. ÖNCE MEDYA KARTELLERİNİN ENGELİNİ AŞMASI GEREKİR. BİLDİĞİM KADARIYLA MUHALİF BİR ŞAİR, SANIRIM KİTAPLARINI KENDİ OLANAKLARI İLE BASTIRMIŞ. BELLİ BAŞLI YAYINEVLERİNİN TEKELİNDE OLAN DAĞITIM ŞİRKETLERİNDEN DESTEK ALAMAZ AYRICA KİTAPLARI YİNE AYNI KARTELLERİN BASKILARI DOLAYISI İLE BÜYÜK KİTAP EVLERİNDE SATILMASI DA ZOR. SADECE İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞ YAPAN BAZI ŞİRKETLER ARACILIĞI İLE SATIŞ YAPABİLİR Kİ BU DA FIRSAT EŞİTLİĞİNİ ORTADAN KALDIRIYOR.. TEK AVANTAJI ŞİİRLERİNİN GÜCÜ.. UMARIM BU GÜÇ, GÜNÜN BİRİNDE TÜM ENGELLERİ AŞAR.. ALEX MENDOİ ( THE SUN – İNGİLTERE )20010

BAZI ŞİİRLERİNİ OKUYUNCA BÜYÜK OZAN HOMEROS’UN İLYADA VE ODESA DESTANLARI AKLIMA GELDİ.. DÜŞÜNDÜM DE O ÇAĞLARDA YAŞAMIŞ OLSAYDI.. KİMİNE ŞARAP TANRISI, KİMİNE DENİZLERİN TANRISI, KİMİNE GÖKLERİN TANRISI, DENİLEN ÇOK TANRILI BİR ORTAMDA HERHALDE ONA DA “ŞİİRİN TANRISI” DERLERDİ.. TEODOR MANDOİ ( EFİMERİDES – YUNANİSTAN ) 2010

( NOT: YUKARIDA YAZILAN GAZETE YAZILARI, ADI GEÇEN KİŞİLER VE ANLATILANLAR TAMAMEN HAYAL ÜRÜNÜDÜR…
YERLİ MEDYAYA YAPILAN ELEŞTİRİ VE ONUR SEZGİN’İN GÖRMEZDEN GELİNDİĞİ VE ÖNÜNÜN KESİLMEK İSTENDİĞİ HAKSIZ BİR ELEŞTİRİDİR. BİRÇOK GAZETE VE TELEVİZYON KURULUŞU KENDİSİNİ ŞİİR PROGRAMLARINA , EDEBİ SÖYLEŞİ PROGRAMLARINA DAVET ETMİŞ AMA O ASTRONOMİK RAKAMLAR İSTEYEREK PROGRAMLARA ÇIKMAYI GÜÇLEŞTİRMİŞTİR.KENDİSİNE DEĞER VERİLMEDİĞİ İDDİASI DA DOĞRU DEĞİLDİR, ŞİMDİYE KADAR BİRÇOK KURUM VE KURULUŞTAN KENDİSİNE ÇEŞİTLİ ÖDÜLLER VERİLMİŞTİR AMA O HİÇBİRİNİ ALMAYA GİTMEMİŞTİR. EN SON OLARAK 2010 HİKMET OKUYAR ŞİİR YARIŞMASINDA EN PRESTİJLİ ÖDÜL OLAN “ŞİİRE VE ŞAİRE SAYGI ÖDÜLÜ” ALMIŞ AMA O YİNE GİDİP ÖDÜLÜNÜ ALMA NEZAKETİNİ GÖSTERMEMİŞTİR. SÖYLEDİKLERİMİ İNTERNET SAYFALARINA GİRİP DOĞRULUYABİLİRSİNİZ. ONUR SEZGİN KENDİNİ 21.YY EN BÜYÜK ŞAİRİ OLARAK GÖRÜYOR. BANA GÖRE O MODERN ZAMANLARIN DONKİŞOT’U ONA İNANANLAR DA ANCAK DONKİŞOT’UN SADIK HİZMETKARI SANÇO PANÇO OLABİLİRLER..

PROF. DR. SİNAN SUSAM ( SOKAK ŞAİRLERİNİ ESİRGEME DERNEĞİ AS BAŞKANI ) ******************************************************************************************************************
PIRASA GAZETESİ’NİN 26.08.2009 TARİHLİ “ EDEBİYAT SÖYLEŞİLERİ “ ADLI YAZISINDAN ALINMIŞTIR.
Kazım EMİR
bolsut@hotmail.com
İZMİR
TÜRKİYE
2010-10-07
SEVGİLİ DOSTLAR
Sizleri ve dayanışmanızı kutluyorum 2007 yılında (torontoya)gelmiştim sanırım 15-20 günü kadar yine geleceğim bu defa sizleri mutlaka ziyaret edeceğim iskenderun kurucularından halen izmir üyelerinden yolclup üyesiyim sitenizi ve düşünceleri çok beğendim katkısı olanları ellerine dillerine sağlık mutlulukla kalın
yusufaslan
fethiyeli0144@hotmail.com
malatya
tr.
2010-10-05
BENCİLLİK.

Her ağzını açan bilge oldukca
Olmaz olsun senin gibi bencillik
Haksızlık haklıya karşı durdukca
Olmaz olsun senin gibi bencillik.!

O Bilirde / ben bilmeyen erim ya
O Söylerde / ben anlamaz yerim ya
O Birde akıllı / bende körüm ya
Olmaz olsun senin gibi bencillik.!

Hz. Ali'dir canlı kur'an-ım
Onun nuru göksümdeki imanım
Her zalime göster hak'kı sultan'ım
Olmaz olsun senin gibi bencillik.!

Ayıptır her şeyden pay çıkarırlar
Birde ariflerden ilham alırlar
Kul Yusuf,u hiç uğruna kırırlar
Olmaz olsun senin gibi bencillik.!

Söz: Yusuf Aslan.
Malatya / Fethiye.
erdal sarıkaya
eralp_6262@hotmail.com
ankara
turkey
2010-10-04
torontoda yaşayan bir arkadaşım beni götürmek için çaba sarfediyor..bu konuda yardımcı olabilirmisiniz.. tunceli-ovacıklıyım. oturma iznini almış çalışma izni için uğraşıyor. türkiyede siyasi ve ekonomik anlamda sıkıntılar yaşıyorum. bilginize..
İNAN ÇINAR
İnan8383@hotmail.com
KOCAELİ
TÜRKİYE
2010-10-01
ÖNCELİKLE BÖYLE ACILAR ÇEKMİŞ BİR OLMUŞ DİRİ OLMUŞ ACISIYLA TATLISIYLA BİR OLMUŞ BİRLİK OLMUŞ SEVGİLİ VE SAYGI DEĞER CANLAR HERKESİN AZ YADA ÇOK KATKIDA BULUNMUŞ OLDUĞU CEM EVİ YAPILIŞINA EMEĞİ GEÇEN BÜTÜN CANLARA TEŞEKKÜR VE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM BENDE BİR ALEVİ ÇOCUĞUYUM VE BUNDAN DA BÜYÜK BİR ONUR VE ŞEREF DUYUYORUM FAKAT BİZİM ÜLKEMİZDE HALA ALEVİLER 2 SINIF ALDATMALAR OYALAMALAR VS. BEN ŞUNU ANLAMIYORUM ALEVİLER ADAM ÖLDÜRDÜMÜ VEYA ÖLDÜRÜRMÜ ÜLKEYİ BÖLERMİ BÖLMEZ BAYRAĞININ YANINDA BİR BAYRAK DAHAİ İSTERMİ İSTEMEZ E DAHA NE İSTİYORLAR BİZDEN BU ÜLKENİN ASIL SAHİPLERİ BİZLERİZ BİZLER BENDE YOL CLUB ÜYESİYİM KANADAYA GELDİĞİM ZAMAN ZİYARET ETMEK İSTERİM CEM EVİMİZİ SAYGILAR
istanbul Alevi Derneği
istanbulalevidernegi@hotmail.com
ist.
TÜRKEY
2010-09-28
Sevğili canlar merhaba sitenizde gezindim tebrikler güzel çalışmalar olmuş,bir benzeri çalışma'da bizim sitemizde var yaşlı,orta yaşlı ve genç Hubyar Semah ekiplerimiz var,yaşlı ekiple beraber Avrupa ve Amerikada defalarca Cem yaptık kültür faliyetlerinde bulunduk sizlerinde bu tür ihtiyacınız olursa yardımcı oluruz geniş bilği için .www.istanbulalevidernegi.org -BŞK .Rüştü DURNA
yusufaslan
fethiyeli0144@hotmail.com
malatya / fethiye
T.R.
2010-07-23
VALLAH BENİ CAYDIRAMAN.?

Ne kadar gayret atsende.!
Vallah beni caydıraman
Sahte göz yaşı döksende
Hiç kimseyi kandıraman.

İkrarım var hak aşkına.!
İçime girip dolaşma
Çok gördük biz hınzır paşa
Sen kandini sevdiremen.

Döndüğüm yok kararımdan.!
Çok ders aldım zararımdan
Bu milleti sen bu yoldan
Neylesende döndüremen.

Garip mirtom der yusuf'a.!
Hayır da hayır var ola
Ben benden mesulum amma
Arife bal tattıraman.

Söz: Yusuf Aslan.

-----------------
Not: Sevgili canlar 12. Eylül'e az bir zaman kaldı, umarım herkes gönlündeki yanan ateşe ve aşk'a göre hareket ederler.?
www.acikmeydan.net.tc
acikmeydan@yahoo.com

Avusturalya
2010-07-22
Merhaba dostlar hepinizi sitemize bekleriz

www.acikmeydan.net.tc

yeni site oldugu icin silerle paylasmak istedim

kendinize iyi bakin...
Meral Topaloğlu Esmer
meraltopaloglu@mynet.com
ISTANBUL
TR
2010-07-15
İYİ AKŞAMLAR 1996 YILINDA KANADA ALEVİ DERNEĞİNDE YÖNETİM KURULUNDA OLAN NEŞE TOPRAK ARKADAŞIMI ARIYORUM FAKAT BİR TÜRLÜ ULAŞAMADIM HALA DERNEKTE İSE LÜTFEN BU MESAJIMI ULAŞTIRIRSANIZ ÇOK MUTLU OLURUM TEŞEKKÜR EDERİM
alevimisin.com ekibi
alevimisin@alevimisin.com
istanbul
Türkiye
2010-07-10
Bismişah Allah Allah

Merhaba canlar
Sitenizi sitemizde link olarak duyurmaktan gurur duyuyoruz. Bütün canlarımızı sevgi ve muhabbetle selamlarız

Gerçege hüüü
alevimisin.com
yusufaslan
fethiyeli0144@gmail.com
malatya / fethiye
T.R.
2010-06-18
ADANA,DAN HABERLER.?

Evet Sevgili canlar, bu canlı canlı yaşanmış bir haberdir.? günleri ayları ve yılları hesap edersek nitekim pek çok zamanın geçtiğini görürüz. siyaset örneği olarak gördüğümüzde daha dünkü Ana vatan partisinden tutunda günümüze kadar gelip siyasetten siyasete giren, hatta o pencereden bakıldığı zaman pek çok siyasete girip çıkarak çeşitli partilerin penceresinden halka el sallayan Adana nın büyük şehir belediye başkanı olarak Sayın. Aytaç Durak bey efendiyi gerek iktidar partisinden ayrıldığı için gerekse girdiği partinin kendisine azda olsa güvenmediği için, benim de kendi nezdimde ortada kalmıştır iktidarında insitiyatifiyle olacakki içi işleri bakanlığının emriyle büyük şehir belediye başkanlığından resmen alınmıştır. sonuçta seçim kararı alınarak pek çok belediye meclisi üyeleri toplanıp yasalara ve demokrasiye uygun olarak seçim yapmıştır. 17. haziran, 2010. tarihinde Sn. Mustafa Tuncel başkanlığında toplanan meclis üyeleri, benimde şahsen görüp takip ettiğim kadarıyla Sn. Mustafa Tuncel bey efendinin belediye meclis kuruluna 20, yada 25, dakika belkide zaruri olarak gec gelmesi, kuruldaki meclis üyelerinin tepkisine yol açıp ve akabinde soru sorularak, Sn, başkan siz 20, yada 25 dakika kurula gec kaldınız, bu millet sizin gec kalmanızdan rahatsız oldu, lütfen bu milletten gec kaldığınız için özür dileyin dendiğinde, Sn. Mustafa tuncel in sinirlendiği ve akabinde üzerinden ceketini sıyırarak Amerikan kovboyları vari kendisine özür dilemesi için söz söyleyen büyük şehir belediye üyesinin üzerine yürümesi had safhaya varmıştır. buda gösteriyorki dünkü sözde zorba ile bu günki demokrasi dediğimizin arasında hiç bir fark yoktur. yani zorba , zorbadır ancak demokrasi ve özgürlük halk arasında insani bir yaşam felsefesidir diye düşünüyorum. 17. Haziran, 2010 günüydü benim de büyük şehir belediyesinin yan tarafındaki nüfus müdürlüğünde işim olduğu için büyük şehir belediye binasının önünden geçmek zorundaydım, nihayet oradan geçerken büyük şehir binasının etrafında toplanmış devletin polis memurlarına, hayırdır memur beyler burada niye toplandınız diye sorduğumda, o memur larda bana, bey amca bugün büyük şehir belediye başkanlığında, eski başkan Aytaç Durak bey efendinin yerine yeni başkan seçilecekte onun için buradayız dediler. bende nüfus müdürlüğünden işimi bitiripte, tekrar belediye nin önünden geçerken oradaki toplanmış çeşitli partilerin insanlarına o seçimin sonucunu sordum, seçimin sonucunu sorduğum insanların hepiside biz kazandık dediler. ancak sonuçta M.H.P.nin kazandığını öğrendik, yurdumuza ve milletimize hayırlı olması dileğiyle.
yusufaslan.
yusufaslan
fethiyeli0144@gmail.com
malatya / fethiye
T.R.
2010-06-14
Be Hey Dürzü...

Ne ararsın ALLAH ile aramda..
Sen kimsin ki orucumu sorarsın?
Hakikatten gözün yoksa haramda...
Başı açığa niye türban sorarsın?

Rakı şarap içiyorsam sana ne..
Yoksa kimseye bir zararım içerim.
İkimizde gelsek kıldan köprüye..
Ben dürüstsem sarhoşkende geçerim.

Esir iken mümkün müdür ibadet?
Yatıp kalkıp Atatürk'e dua et.
Senin gibi dürzülerin yüzünden..
Dininden de soğuyacak bu millet.

İşgaldeki hali sakın unutma..
Atatürk'e dil uzatma sebepsiz.
Sen anandan gene çıkardın amma..
Baban kimdi bilemezdin şerefsız!

Neyzen Tevfik

Yorumsuz.!

----------------------------------------

TAŞLARDAN SONRA.?

Sakın müşrik,lerin aklına uyma!
Düşen kaya'lardan, taş,lardan sonra
Akıl,lı görünüp gönül,ler yıkma
Düşen gönül,lerden, baş,lardan sonra.

Şu bizim ellerin kurusun huyu
Mesele ederiz şuyunan buyu
Vallahi vermezler bir yudum suyu
Düşen sofra'sından, aş,lardan sonra.

Son sözünü söyleme peşin
İyi kötü uğraş, neyise işin
Her adımda durup bir kere düşün
Düşen kör'lerinen şaş,lardan sonra.

Ağır olki, ağır batman dövesin
Kusur'ları örtüp adam övesin
Böyle gider isen yusuf neylesin
Düşen kirpik,lerden kaş,lardan sonra.

Söz: Yusuf Aslan.

Yorumsuz.!
Fezalibaba
cirikh@gmx.de
BERLİN
ALMANYA
2010-06-11
CANINI VERDİ

Şavaştı yılmadan canını verdi
Yıllar geçti derdi bitmedi karsın
Gelecek günlere rüyası vardı
Yokluk belası gitmedi karsın

Alın açık yüz ak kururla yaşar
Edirneden karsa ayagın basar
Eşitlik sevdası gönülden çoşar
Özünde mayası tutmadım karsın

Baharda yaylası çiçekler kokar
Erimiş karların suları akar
Tarih eser dolu soyuna bakar
Bülbülü gülünde ötmedi karsın

Kalede bayrak mehmetcik eseri
Hedefi görmüştü daha ileri
Silmişti insanlı,ğa olan kini
Belaya gücü yetmedi karsın

Yiğittir insanı sözü merttir
Nimeti helal olan güzel yurttur
Hizmet eder insana adat örftür
Halkın ekmegi hiç artmadı karsın

Fezalim der hacim karsına hasret
Gurbette kalmışım bitmiyor bu dert
Gerçeği sorarsan yaşanacak yurt
İnsanı rahatca yatmadı karsın

www.fezalibaba.com
yusufaslan
fethiyeli0144@gmail.com
malatya / fethiye
T.R.
2010-06-10
SEVGİLİ ARKADAŞIM ALB. ALİSEYDİ KARAKAŞ BEY EFENDİNİN ŞAHSINA İLTİFAT OLARAK KABUL BUYURMASINI ARZ EDERİM VE ONUN NEZDİNDE BÜTÜN FETHİYELİ KÖYLÜLERİME İTHAF EDERİM. SAYGILARIMLA.

GÜL ADAMLAR.!

BAK NE DEMİŞ BİR ERENLER
GÜLÜN SUYU GÜLE DAMLAR
OTURMUŞDA CEM EDERLER
BİR AŞK İLE GÜL ADAMLAR.

BİZİM ELLER GÜL BAHÇESİ
BALDAN TATLIDIR MEYVESİ
HANİ BUNUN SEMERESİ
DEMEZ YAZAR GÜL ADAMLAR.

BAZI BAZI DA KIRIRLAR
GÖVDESİNDEN KOPARIRLAR
SANMAKİ MURAT ALIRLAR
BÖYLE BİLİR GÜL ADAMLAR.


KUL YUSUF YAZDIKCA YAZAR
YAZDIĞINI GÜLE BEZER
GİDİP GÖNÜLLERDE GEZER
GÜL YÜZLÜ BU GÜL ADAMLAR.

GİDİP KARAKAŞ DA GEZER
GÜL YÜZLÜ BU GÜL ADAMLAR.

SÖZ: YUSUF ASLAN.
isimsiz

Toronto
Canada
2010-05-17
Degerli dostlar kimimiz bu siteyi guzel buluyoruz kimimiz bu siteyi kotu buluyoruz.Asil sorun bizim insanlarimizda,insanlarimiz erindiginden bir site tiklamaya eriniyo.Aslinda cocuklarimiza bunlari okumalari icin bakmalari icin gostermemiz ogretmemiz lazim kimimiz yapiyoruz kimimiz hic orali bile olmuyoruz.Evet Canadadaki etkinlikler cok guzel birde su yorunlar olmasa....
furkan DEVRİM2010-05-16
ÜÇÜNCÜ AŞAMADA KENDİ İKTİDARINI PEKİŞTİRİP ZULÜM - AÇLIK - SEFALET - YOKSULLUK ..... DAYATAN ÜÇ - BEŞ İŞBİRLİKÇİ AKP ' Lİ SİYASET KOMPRODORLARI VEDE SÖMÜRÜCÜLERİN FOSEPTİK ÇUKURLARI İÇİNE ATMIŞ OLDUĞU BİRKAÇ KEMİK PARÇASINI KEMİREREK İKTİDARLARIN TAŞERONLUĞUNU - ZANGOÇLUĞUNU YAPAN ÇOKBİLMİŞLER SİZLERİ BİRKAÇ KEMİKLE TAVLAYANLAR ARKANIZDA KEPÇEYLE GÖTÜRMEKTE BİLİN ARTIK KULLANILDIĞINIZI BU KADAR UCUZMU SİZLERİ SATINALMAK MAHALENİN TEMİZ - SAF - EĞİTİMLİ - KIRILGAN ÇOCUKLARIYMIŞ BIRAKIN NAMUSSUZ - HIRSIZ - ALÇAK - İŞBİRLİKÇİ SİYONİST UŞAĞI AKP ' YE TARAF OLMAYI TERKEDİN HALKIN NAMUSLU - SAMİMİ TARAFINA GEÇİN RİCA EDİYORUZ YOKSAM SAYGINLIĞINIZ - GÜVENİRLİĞİNİZ TÜKENECEK - GEÇKALMADAN SAFFINIZI BELİRGİNLEŞTİRİNİZ YOKSAM BU GASPÇI HAYDUTLARIN RANT SEVDASI İÇİN SİZLER UFALIP KİRLENECEKSİNİZ . BU HAYDUT HIRSIZ EŞKİYALAR GEÇMİŞTEKİ BÜTÜN PİSLİKLERİNİ - TEZGAHLARINI SİZLERİN ÜSTÜNE YIKIP ARADAN SIVIŞMA HESAPLARI İÇİNDEDİR TANIYIN , DÜŞÜRÜN BUNLARIN HAYSİYETSİZ , ŞEREFSİZ , HIRSIZ , RANTÇI , DİKTA MASKELERİNİ LÜTFEN ARTIK ......NAMUSLU DÜNYA KAMUOYUNA - AYDINLARA - EMEKÇİLERE - MEDYAYA - GÜVENLİK KONSEYİNE - ASYA , AMERİKA SİVİL HALKLAR BİRLİĞİNE - MÜSLÜMAN HALKLARA ÇAĞRI ! ÜLKEMİZDEKİ AZINLIK DİKTATÖRLÜĞE KARŞI BİZLERİ ANLAYIN - EMPATİ KURUN - DESTEK VERİN ...... GELECEKTE OLUŞACAK ÇATIŞMALI ORTAMA MÜDAHALE EDİN - MESELEYİ BASİT - GENEL GEÇER GÖRMEYİN - GEÇMİŞİ YÜZYILLARA DAYANAN MESELE ORTADA - BEDELLER ORTADA CİDDİYE ALMALI - TARAFLARI DİNLEMELİ ......TEKTARAFLI GÖZLE YAKLAŞMASIN GÜVENLİK KONSEYİ ............ UMULAN OLMADI HALK GÜVENMİYOR - İNANMIYOR SÖMÜRÜCÜ OLİGARŞİK RANTÇI GURUBA ARTIK HALKI UMUTLANDIRLARKEN ASLINDA ZALIM - İŞKENCECİ - GASPÇI İKTİDARINI KURMUŞ UYANALIM - AYILALIM ARTIK ....OYUNLARA , SÜSLÜ YALANLARA GELMEYELİM , AÇLIK - SEFALET - YOKSULLUK - VANDALİZM - EŞKİYALIK - YOLSUZLUK BİTMELİ ...... BUNLARDA DİĞER SÖMÜRÜCÜLERİN - İŞGALCİLERİN - KATİLLERİN - HIRSIZLARIN AZICIK UCUNDAN YEŞİLE BOYANMIŞ SURATIDIR BAŞKACA BİŞEY DEĞİLDİR YANİ ............BUGÜN BİZLERE YARIN SİZLERE .........Tarihi öyle karmakarışık , anlaşılmaz şekillerde biryana yaslandırarak anlatırlarki tetikçiler gelde bu yalanlara yorum yap . Gelen her iktidarlar kendi saltanatını pekiştirmek için beyinleri resmi , uydurma dogmalarla doldurmuştur . Şöyle yukardan aşağıya bakalım fakat samimi - namuslu tarihçi bilinciyle misal osmanlıdan başlatalım , altıyüz yıl padişahlar hükümranlık , astığı kestik saltanatı sürdürdü , Daha sonra 1923 te ittihatçı kökenli askerler ülkeyi kurtaracağız , hürriyet gelecek , bölüşüm - aş eşit olacak diye yalanlar kurarak halkı ardına aldıktan sonra bugünlere kadar ne zulümler , zorbalıklar , işkenceler yaptığı aleni ortadır . Sonra üçüncü aşama diyorum buna sivilleşmeymiş , seçimmiş , avrupa müktesabatı uygulancakmış , küreselleşecekmişiz falan martavalları söyleniyor bugünlerde tabi alıcısı çok ne yazıkki .... Peki üçüncü zulüm - dikta aşaması neden samimice - farklı yönlerden sorgulanmıyor ? .... Yani ülke güllük , şenlik , panayır yerimi oldu ? ..... demokrasimi gelmiş ? ......açlık - işsizlikmi tükendi ? ..... sefalet - sürünme katbikat artmadımı ? ..... özelleştirmeler , zamlar , geçim sıkıntıları artmadımı ? ......keyfi gözaltılar - kapatmalar , işkenceler , yargısız infazlar bittimi sanki ! ...... lütfen samimi olalım liberal ,muhafazakar arkadaşlar , bide bizim tatlı su solcuları yokmu ne kadar kısa sürede platonik aşka düştüler ..... Geçmiş askeri ittihatçi faşist yapıyı temelden düzeltip , demokratik - kazançta paylaşımcı - tasada ortak - dayanışmacı olcaklardı hani nerede göreniniz varmı ? ..... Yukardaki çokbilmişlere emperyalist işbirlikçi tekellerin - belki bazıları bu benzetmemi tasvip etmeyebilir - fakat foseptik çukurunda önüne atılan birkaç kemik yığınıyla süslü yalanlara inanıp bu halkın yüzde doksanın istikbalini karartmayın ..... Kardeşim gidişat rezalettir , yoksulluktur , işsizliktir , açlıktır , işkencedir yani sontahlilde üç - beş komprodor akp ' linin yerli - yabancı ortaklarıyla kurduğu sömürgeci - işgalci saltanat - tüccar devletidir ...... Hadi ordan biz bunlara nasıl güveneceğiz ? ..... Sağlam iler - tutar üretimler , politikalar yaratmadılarki lütfen samimi olalım ...... Lütfen son yıllarda artan zulümleri , sefaleti , yoksulluğu , işsizliği falan görmemek manidardır ? ..... Herneyse bizlerde bazıları gibi iktidarın şakşakçılığını yapıp birkaç kemik yığınına tav olup köşemize çekilip sırf yalan - boyama satabilirdik . Fakat ne kadar bu hakiki aydın namusuna sığar sorarım ? ......... Eğer üçüncü aşamada bunlar yaşanacak , rezil , yoz , yoksul , sivil oligarşik yapı oluşturma eğilimleri varsa buna karşı durmak hakiki aydının şeref borcudur . Belki bazılarının , bizlerin keyfi tıkırında diye ülkede olan adalatsizlikleri , zulümleri , sefaleti , yoksulluğu , köylünün - gençlerin - kadınların biçare durumlarını görmeyecekmiyiz ? ..... Lütfen samimi olalım namuslu aydın tavrı bu değildir , yanlış anlaşılmak istemem sizlerin - iktidarların olumlu yaptığı şeyler varsa bunları sürekli desteklemişimdir . Fakat bu benim yanlış - bozuk - diktalığa - vandalizme giden yönlere karşı muhalif tavrımı engellemez . Kimseden taraf değilim halkın yüzde doksanından tarafım , kimseye herhangi kinim - çocuksu hastalıklarım yoktur . Herkese eşit mesafedeyim ..... hakkı - hukuku çiğnenen kim olursa olsun yüzseksen derece farklı dünyayı algılasamda dünyayı onun hakları için ortak hareket ederim ..... Samimi olarak soruyorum bu üçüncü zorba - açlık - zulüm dönemine karşı neden samimi çıkışlar yoktur ? ..... Hadi yukardaki dostlara soruyorum üçüncü aşamada herşey düzelcekti ? bahçede bülbüller şakıyacaktı , çeşmelerden zemzem akacaktı , eşit bölüşüm olcaktıda olcak ...... sadece bir soruya samimi cevap vermenizi bekliyorum kardeşim üçüncü aşamanızdaki bu ucube yüzde onluk seçim barajını nasıl vicdanlarınız kabul ediyor ? ...... yada parti başlarındaki ağaların keyfi - çıkarsal seçim sistemleri falan ...... nasıl bunlara inanıp teknemi bunların limanına bağlayıp , ayrılayım sorarım sizlere ? ........ üçüncü aşamanın neyi samimi - rasyonel - doğru allah aşkına söyleyin ...... gelde bunlara inan bugün bu mantaliteyle hareket edenler diğerleri gibi ellerine bütün imkanlar , ipler geçince vallahi eskisini mumla arar gibi oluruz . Belki ters fikirlerle bizlere karşı durabilirsiniz ama tecrübeler canım dostum yaşanmışlıklar böyle işte ............Ne demek istediğim umarım anlaşılmıştır , değerli arkadaşlar halkın yüzde doksanı sürünecekse bunlara karşı toptan tavırlar - politikalar geliştirilmeli . Eskiden kalma tortulardan , kinlerden , dedikodulardan , ukalalıklardan , basit hesaplardan , sabit düşüncelerden arınarak beraber geleceği yaratmalıyız . Yoksam bunlar kimsenin nemli gözyaşlarına , açlığına , yoksulluğuna , yaralarına , ağıtlarına , ninnilerine falan bakmaz diğerleri gibi sadece kendi saltanatını bencilce düşünür . Seni kullanır vede işi bitince enyakın izbe - loş sokak sonunda seni uçurumdan aşağı atar . Geçmiş canım kardaşım geçmiş böyle işte bunların sahte nutuklarına , boyalamalarına falan aşık olmayın . Özünüze dönün , özeleştiri geliştirmeli , geçmişten dersler alınmalı . Yoksam yarın bugünleri arar seviyelere düşeriz .....Örneğin söylediğim sözlerin samimiyetini kanıtlarcasına samimi - namuslu birkaç arkadaşla geçen pazar taksimde biraraya gelip ortak tavır geliştirmeyi , bunları konuşup , tartıştık . Yani halkın bütün ayrık katmanları çıkınındaki cehaleti - hırsları - kinleri - sabit duyguları falan bırakıp ortak hareketler geliştirmeli . Yukarda anlattığım gibi biraraya geldiğimiz arkadaşlarımızla geçmişte üniversitelerde farklı kutuplarda mücadele ederdik yada farklı partilerde çalışırdık falan özetle bu soylu birliktelikleri akılcı , yapıcı temeller üzerine oturtarak ülkenin heryerinde oluşturmalı . Yani kadınlar evlerde , emekliler cafelerde , gençler fakültelerde , köylüler - işçilerle beraber , akademisyenler - yazarlarla birlikte birleşerek yüzde onun sivil seçilmişmiş saltanatlarına karşı toptan mücadele geliştirmesi şart . Halkın reyleriyle gelmişmişte ses çıkarmayın diyenleri samimiyete davet ediyorum . Böyle yasadışı seçimmişlerimi kabul edeceğiz ? bukadar yasadışılığı - keyfi hükümranlığımı sineye çekeceğiz . Umarım ne demek istediğim anlaşılmılştır , dersler çıkarılmalı yoksam yüzde onluk oligarşik gurup anamızı ağlatır vallahi ...... Bu yönlerde farklı fikirler konuyu - çabayı - davayı zenginleştirek daha güçlü olarak karşı taraftaki yüzde onluk guruba karşı daha güçlü okyanuslar oluşturulmalı .......Dünyadaki diğer halklara , paktlara , oluşumlara , dünya medyasına - bilim insanlarına , diğer devlet yöneticilerine , farklı ezilen halklara , dünyadaki emekçilere , diğer müslüman ülke halklarına ....... bu alçak politika ağalığı anlatılmalı .........Amaç sontahlide birkaç sömürücü işbirlikçi azınlığa karşı yüzde doksanın namus - insanlık davasıdır . Bu yönde hareket edilecekse samimi olarak söylüyorum ben en önde kellemi - vicdanımı masanının üstüne koyuyorum yeterki sizler bizleri anlayın samimi olup hırslardan - cehaletten -küçük , dar hesaplardan sıyrılarak gelin ortaklaşalım . Gerçekçi olalım ezber , karından atmayalım bugün vede geçmişte ülkedeki demokratik - bölüşümcü - insancıl yapının oluşumunda kürtler öncü rolü oynadılar , yeterki kürtlerin bu muhalif yönlerine destek verin , bütün enerjilerimizi , sermayemizi bu platformda birleştirelim ...... Kürt halkının tecrübelerini zenginleştirerek sağlam bir cephe oluşturmamız elzem olmuştur . Sürünüp tükenecek yüzde doksan halkımıza soruyorum ömür boyu böyle rezalet halinde prangalı köle şeklinde onursuzcamı yaşamak istersin yoksam eşit - hür - ortaklaşa - namuslucamı ? hangisi acaba ..... zalimin dipçiği altında köpekçe tükenmek ecdada yaraşmaz çünkü bu halk onuruna - geleceğine düşkündür . Hepimiz kenetlenip ortaklaşarak bu üçüncü zulüm - sömürgesyon dönemini pasifize edip , sonlandırabiliriz . Tabi aklı selim , olgun , bilinçli olursak yoksam yarın bu sözleri yazacak kimseleride bulamayız ......haydin hepberaber birbirimize saygı - sevgi duyarak kürt özgürlük mücadelesinin ardında bütün enerjimizi - birikimimizi - gücümüzü birleştirip namuslu - demokratik - kominal - paylaşımcı - dayanışmacı sistemleri oluşturmak için birleşelim ....... Bizlerin havaya attığı işaret fişeğini , deniz fenerini , namuslu duruşumuzu anlayıp kıyas etmeli ...........


Peki soruyorum sizlere yüzde doksan halkımız neler yababilir ? Neler sunabilir , çalınan - gasp edilen milli servetleri tekrar geri almayı neden düşünmez ? ...... iran , venezüella gibi birçok ülke başardı bizler neden başaramayacakmışızki ? .... Önceden belirtmeli bu yol çetrefilli , dikenli bir yoldur , tekbaşına başarılı olamayız beraber hareket edersek polisin ve sistemin yeni tetikçileri özel güvenlikçilere karşı sol - sağ - müslüman yani yüzde doksan savaşmalı . Yoksam biteriz , yokoluruz ezilen emekçiler , köylüler , kadınlar , gençler , emekliler .....yani hepimiz mücadeleye amerikanın - ingilterinin - israilin uşaklarına karşı topyekün seferberlik müslüman babam - anam - ecdat haydi ....... hırsızlaramı güveniyon yoksam daha ne paklar , hangi acı uslandırır soruyorum ? neden hala taşeronluk neden işçi , neden öğretmenler - emekliler bu köleliğe ses yok niçin ? .....Neyi bekliyorsunuz .... kurtarıcı mesih - peygambermi bekliyorsunuz göklerden yoksam ? .... kurtuluş ancak sizlerin ellerinde kendi geleceğimizi kendimiz çizeceğiz ........hakiki demokratik , dayanışmacı , şeffaf , hesap verir halk iktidarını beraber kuracağız ........Bu düşüncelerin geniş tartışılırak sistemli , farklı düşüncelerle buluşarak imbikten süzerek susuz , ıssız , bozkır ülkeye ırmak olmasını sağlamalı . Irmağı nehire yönlendirmek , oradan okyanuslarla hemhal yapmak , yapıcı , sağlam , farklı temelli oluşumlar , fikirler , birliktelikler oluşturup ,zenginleştirmek , eksiği - gediği bulmak elimizdedir . Önyargılı olmayın , parçalanmak bizlere yarar sağlamaz . Bütün dünyadaki mazlumlara saygım var onların acılarını , özlemlerini hissediyorum . Bu mealda bunları duyarlı insanlarımızın dünyadaki diğer uluslara , birleşmiş milletlere , dünya basınına , ezilen - sömürülen uluslara , latin amerikaya ........ filan kendi lisanlarında anlatmalı . Yarın ergeç oluşacak kaosta - çatışmalı süreçte halkın yüzde doksanından taraf olmaları için destekleri sağlanmalı .... Yoksam yüzde onluk oligarşik kesim gece - gündüz kendi propagandasını yapıyor , yalanlarını saçıyor , imkanları ortada ........ Peki mazlumlar , yoksullar , gençler , emekçiler neden böyle vurdumduymazları oynuyor çıkar vicdanındaki egoist benleri , hırsları , önyargılarıda biraz dünyaya açıl kardeşim , anla , duy , çözüm geliştir . Nedir bu ayrışmalar , önyargılar , ukalalıklar falan neden böyle değişmez kafalar neden ? ......halbuki hareket alanları , sömürücüler , zalımlar bütün vahşetleriyle ortadayken garipler birbirleriylemi didişip ömür - enerji - zaman tüketecek ? ...... böyle namuslu , bilinçli , insancıl , ataların - kültürlerin - sanatın - tarihimizin falan bizleri getirdiği kıvam dünyaya örnek olup ışık saçması gerekken önyargılar , düşmanlıklar , benler .... kime yarar ayrışmak sorarım sömürücülere - zalımlara - üçkağıtçılara yaradığı aleni ortada peki genişçe halk katmanlarına zarar verip süründürdüğü ortada değilmi ? .............Ezilenlerin zalımların çözümüne karşı kendi çözümlerini sunması gerek yoksam bu kadar birikimlerden , tecrübelerden gelerek olgunlaşmış halklar böyle yetersizmi yani eli , kolu bağlımı diye kuşkulanmaya başlayacağız buna belkide barışmak , kaynaşmak , ortaklaşmakta diyebiliriz .........
16 . 5 . 2010 ....... MAZLUMLARIN ZALIMLARA , SAHTEKARLARA , SÖMÜRÜCÜLERE , İŞGALCİLERE , HIRSIZLARA , İŞBİRLİKÇİLERE KARŞI TOPLUMSAL - FARKLI BİRLİKTELİKLER OLUŞTURMA - GELİŞTİRME - YAYMA - ARAŞTIRMA - ORTAK MÜCADELE ETME PLATFORMU ADINA FURKAN DEVRİM ....... 16 .00

Mehmet Ali Sandirli
masandirli@hotmail.com
Toronto
Kanada
2010-05-13
Kimdir bu "Hasan Huseyin" rumuzuyla yazan sinsi karakter, yazisindan cikarilacak sonuc tektir: Kurtler vardir, ama haklari olmamali, bu mudur insan olmak, bu mudur demokrasi yanlisi, aydin ilerici olmak. "orgutten yeni ayrilan arkadasim" yok deve, orgut politikalarinda ne degismiski de, bu "orgutten yeni ayrilan arkadas" orgutten ayrilmismis acaba!? Kurtlerin bu dilgilerin bes para etmez zevzekliklerine karni toktur, fakat hala alevi olamamis alevilerimiz, biraz fazla alevi olup, siilesmis alevilerimiz ve bu arada genetiginin tamami kurt, ama kendini japon sanan kurtlerimiz var, bu dingolar bu propagandalari yemekteler ne yazikki, onlara uyaralim dedik. Orgutun elestirilecek yani yok mu, cok, fakat amac uzum yemek olmali, bagciyi sey etmek degil.
Hubyar Vakfı
www.hubyarvakfi.org.tr@gmail.com
ist
Türkiye
2010-05-08
YANDAŞLAR GİNE KAYBETTİ

ALEVİLERE MÜJDE


Yaklaşık 5 yıldır Alevi kamuoyunu yakından ilgilendiren Hubyar Sultan Türbesi davası, sonuçlandı. Mahkeme, türbenin bir ailenin malı olamayacağına hükmederek, türbenin ve müştemilatının tapusunu köy tüzel kişiliğine bıraktı.


Peki Hubyar Sultan Ocağı nedir, Aleviler açısından önemi nedir?
Hubyar Sultan Ocağı, Hacı Bektaş Veli Dergahı'ndan sonra Alevilerin en kitlesel ikinci ocağıdır ve büyük bir kitleyi altında toplamaktadır. Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Hubyar Köyü'nde bulunan Hubyar Sultan türbesi, türbeyi mülkü olarak gören ve kendi adına kaydetmeye çalışan “Temel” soy isimli bir aileyle onların dışında kalan köylülerin arasındaki mücadeleyle uzun süredir gündeme gelmişti. Alevi örgütleri de konuya taraf olmuş ve Türkiye Alevi Bektaşi Federasyonu ile Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu tavrını köylülerden yana koyarak Alevi türbesinin 'aile malı' olamayacağını öne sürmüştü.
Temel ailesinin bu davada öne geçebilmek için zaman zaman AKP'li milletvekili ve bürokratlarla da temasa geçtikleri belgelenmişti. Son olarak AKP'li Milletvekili Mehmet Domaç'la irtibata geçtikleri ortaya çıkarılınca Domaç, Alevi kamuoyundan özür dilemek zorunda kalmıştı. Ailenin ayrıca köydeki mahalli seçimlere müdahale etmek için MHP'nin Tokat İl Başkanlığı'na başvuruda bulundukları da belgelenmişti.
Odatv.com/ www.hubyarvalfi.org.tr
gazi metin tümkaya
denizin_27@hotmail.com
iskenderun
türkiye
2010-05-07
iyigünler kanada alevi kültür derneği bende aleviyim 4 yıl önce dernek kurduk ve şuan yeni 1 dernek kuruyoruz musayri alevi tanıtma derneği adı altında sizinle tanışmak ve sizi ziyeret etmek isteriz saygılar
HUBYAR KÖYÜ DERNEĞİ
info@hubyardernegi.org
türkiye
istanbul
2010-05-06
Hubyar Köyü Derneğin den Kamuoyuna Duyurulur


Derneğimiz Hubyar Köyü kültür ve sosyal yardımlaşma derneği olarak 1967 de kurulmuş olup bugüne kadar köyümüze ve halkımıza yardım etmekle olup sosyal ve kültürel olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Hubyar türbesinin 26 Nisan 2010 ‘da Almus Mahkemesinde görülen dava vakıflar idaresi denetiminde köy tüzel kişiliğine verilmesine karar verilmiştir.
Yüzyıllardır köyümüz halkından bir aileye ait olan evleri dahi kadastro çalışmaları sırasında sırf cem evi yazıyor diye o zamanki köy muhtarı kendine yakın olan insanları şahitlik yaptırarak bu evlere el konulmasını sağlamıştır.
Kaldı ki bundan on yıl önceye kadar hiçbir köyde cem evi olmadığı her evin bir cem evi olarak kullanıldığı tüm aleviler tarafından bilinmektedir ve cem evleri resmen yok sayılmaktadır.
Şimdi sırada neresi var Kızıl armut mezrasında sürekli cem yapılan SOLAK ailesinin evimi ya da Bekülü mahallesinden SARIYAR ’ların evimi?
Bu insanlar asırlardır atadan toruna Osmanlı dan Cumhuriyete en zor dönemlerde dahi her türlü riski göze alarak kendi evlerini cem evi olarak sunan çoluğumuzun çocuğumuzu cem ortamlarında yetişmelerine hizmet ettilerse karşılığında evlerine el mi konulacaktır.
Dedelik kurumunu dışlayarak bir alevi ocağını vakıflar idaresi denetiminde köy muhtarlığına bağlamakta olan bu kararı alevi ocak sistemine darbe vuracak bir karar olduğundan dolayı kınıyoruz.
Bu yola hizmet verenlerin kendi yurtlarına kapılarını tanıyıp tanımadıkları her misafire açık tutmalarının genelde bir Anadolu insanı olmanın ve özelde de her dedenin görevi ve doğal yaşantısı olan bu durumun insanların yüzyıllardır ikamet ettikleri yurtlarına el koyma bahanesi olarak kullanılmasını kınıyoruz.
İnsanların evlerinde cem yaptırmalarını cezalandıran bir karar olduğu için kınıyoruz. Cem evlerimizin teslim edildiği köy muhtarlığının sürekli engellemeye çalıştığı tuvalet yapılmasına bile karşı çıktığı etkinliklere katılanların teröristlikle suçlandığı bu yıl yedincisi (7) yapacağımız Hubyar Anma Tören ve Etkinliklerimiz 24-25 Temmuzda yine on binlerin katılacağı bir etkinlik olacaktır.
Bu etkinliğimize Katılacak olanların tamamı; bir alevi türbesine evinde cem yaptıranların evlerine, cem evlerine el koyan kararı kınamak lanetlemek için çağrılacaktır.


Hubyar Köyü Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği
YILDIZ HANIM2010-05-02
Bazı liberal , solcu dostların , sağın sürekli tekrarladığı kaosun , çatışmanın derin ittihatçıların - chp ' nin statükosunu devam ettirebilmesi için olanak sağladığı fikrine birzamanlar bizlerde kapılmış koyvermiştik yelkenleri . Fakat işler onları aşıyor , fildişi plazalarında - yatlarında ülkenin , emekçilerin , alevilerin , ezilenin dertlerini , istemlerini kavramak biraz zor . Halk ormanına karışmadan ahmet altanlar , zaman çevresi , kaymağı kapanlar falan nutuk çeksinler bakalım . Dostlar akp ' yle - polisiyle birlikte kötü - oligarşik - rantçı sefahat iktidarına evrildiğimiz aleni görülmekte .Bu gidişle eğer yüzde doksan sürünücekse kendi vatanında köle statüsüyle yaşayacaksa bu manidardır , tartışılmalıdır . Samimi , doğru , farklı açılardan geçmişi - geleceği tahlil edip nesnel çözümler geliştirilmeli . Aspirinle , süslü sözlerle , birkaç kemik yığınıyla sorunlar çözülmüyor liberal arkadaşlar ne yazıkki . Kesinlikle yanlış anlaşılmak istemem yani inançlı tüccar kesimin oluşturmak istediği rezaleti teşhir ederken ittihatçı jakoben katliamcı ordunun değirmenine rant devşirdiğim kesinlikle düşünülmesin . Yoksam faşist askerlerin son yüzyıldır neler ettiği ortada , Aslında şöyle olayı formüle edebilir kırk katırmı kırk satırma sözü herhalde . Bunların geçmişi - geleceği ortada peki neden farklı alternatifler geliştirilmez , bunların çıkarcı ortaklıklarına mecbur değiliz sanırım . Son tahlilde emekçilerin , halkın , alevilerin , kürtlerin , solun , gençlerin ...... birleşerek kendi çözümünü geliştirmesi şart . Bakın alternatif gelişmezse yarın herkes parya esir olur ülkede tekelin - özelleştirmelerin sonuçları ortadayken , sömürücülerin atından başka at koşturmaz bu yerli - yabancı emperyal ortakları . Kimsenin ağıtına , gözyaşına , ninnilerine bakmazlar , bunlar ittihatçılar gibi saltanatlarını temellendirip kendi ülkesini kurmak istiyor . Bunlara güvenmeyin , yolda kalırsınız , ilkel cahilene lümpen solculuğu bırakıp gerçeğe dönün . Birleşin , konuşun , geçmiş kinleri - ukalalıkları terk edin . Benim içten görüşlerim bunlardır bugünlerde bazı solcular kürtleri suçlamayı terketsin . Birbiriyle uğraşıp zaman - enerji harcamayı bırakıp çözüm çözüm demeli yoksam tren kaçıyor ..Entelcik - tatlı su solcularına - sendikalara - hakiki bağnaz solculara filan soruyorum kürtlerden başka alternatif geliştiren varmı ? .... Aptallığı , atgözlüğünü , ihtirasları , eskileri bırakıp sağlam temeller üstünde gelişecek yolları geliştirin . Bakın yarın kürtlerde olmazsa tükenip , bitersiniz . Zaten farklı muhalette çıkmaz bu ıssız - çokbilmişlerden sizler ortam müsaitken bari elinizdekini geliştirin , sağlamlaştırın , destek verin . Bana dokunmayan yılan binyıl yaşasın uyanıklığı geçmez bak celladın yağlı iğrenç ipi senin boynunda paralanmadan bişeyler üretmeli şimdiden sonra dizlerine vurmak geç olur ....anla , kıyas et , tahlil et fakat atgözlüğünü , fosilliği bırakarak yalnız ....... yıldız AĞAÇ VE BİRGURUP DEMOKRAT - EMEKÇİ - KADIN - GENÇLİK - EMEKLİ DEVRİMCİ SOL PLATFORMU .... 2 . 5 . 2010
alinaki bektaş2010-05-01
Cinayetle ortaya çıkan çarpık ilişkiler zinciri... - Habertürk


www.haberturk.com/.../511783-cinayetle-ortaya-cikan-carpik-iliskiler-zinciri

Ukala , taşeron , aleviliği ateizme , topsakala indirgeyen diğer laikçi askerler misali içki içmeyi ilericilik sanan bazı canlara aşk olsun . Sanırsam yukardaki haberi birçok can gazetelerden okumuştur . Amerikan yada brezilya dizilerini aratmayacak olaylar , entrikalar falan . Alevi kurum yöneticiliğini rant kapısı , siyasette yerkapmak olarak görenlere herneyse sanki bunlarda azıcık düşünme , utanmamı var sanki . Kardeşim adam olalım , özeleştiri geliştirelim , araştıralım , neredeyiz , niçin böyle olduk ? diye sorgulamalar neden yapılmaz . Herşeyi çok biliyoruz ya ne güzel kendini geliştirme , bilinç yok . Kuru kuruya jakoben dinsizlikmi desem tetikçilikmi desem varyani bunları yapmak var bizim canlarda . Dostlar kanşarabı içerek bu yazıları damıtıyorum . Yukardaki olayları yaşayanlar , failleri birebir alevidir . Ne kadar yoz , çirkef , ahlaksız ilişkilere girmiş bazı canlar , son tahlilde hep söylüyoruz fakat birileri bizleri yaftalıyor . Ama alevi toplumunun onurlu - başı dik - kültürlü - bilinçli - ahlaklı toplum olması için çabamız . Bu toplumun politik olması , araştırıcı olması için çaba sarfedenlere destek verin kardeşim . Destek vermiyorsanız alevi toplumu yukardaki olayda olduğu gibi dejeneremi olsun ? Siz alevi kurumları sizler ne düşünüyorsunuz ? yoksam bu taşeronluğa , cahalete , pozitivist sarhoşluğa devammı . Bizlerin ciğerlerindeki yaraları anlayın , aptal olmayın , bu topluma bu gidiş yaraşmaz sürekli konuşuyoruz fakat bu yoz dallasvari gidiş gün gelir sizleride vurur . Bu toplumun temelini bilinçli , ahlaklı , demokrat , saygın yapmak elimizde fakat cahil - tetikçi - bazı pezevenk dede , talıplar nedeniyle durumlar kötü gidiyor . Çözüm sunan yok , çaba sarf eden birkaçkişi ..... Hadi gidin işinize be boşuna burada zaman harcıyorum gidin yoz , pislik , laçkalaşmış çirkef , çokbilmişlerinizle foseftik çukuru içinde itin köğeğin kemiklerini yalayın . Başka ne deyim yukardaki haberi okuyun tamam bir olayla bütün toplumu suçlamak yanlış okeyde bu vaka sayısı yükseklere doğru artış gösteriyorsa hızla bişeyler hatalı dostlar lütfen bizi yanlış anlamayın , suçlamayın doğruyu , hakkı , faydalı , şerefli olanı bulmak amacımız yoksa banane bencilliğide kolayda fakat ortada bazen bebeler , çocuklar , yaşlılar ezilmezse ..... herneyse söylenecek çok şey var umarım birtane olsa dahi bir insanoğlu bizleri anlamıştır umarım ...... 1 . 5 . 2010 .... habertürk sitesi .... kına yakın kına bu toplumun geldiği hallere bak ......sanki bizim canlar çok gururlu , güzel şeyler yapmışlarda herneyse yayınlama bilgimiz olsun çözüm gelecek için tabide neden ? sorun orda niçin ....
nuri DERSİMİ2010-04-28
SEYİT RIZANIN GÖZYAŞLARIMI YOKSAM SATILMIŞ , YOZ , CAHİL KARAKTERLERMİ ?


bankamatik kartları , kira , işler , daralanda kısa senaryolar ,
böyledir nefsler , girdaplar , yarışmak , kıskançlıklar
sonra sisli bulvarlarlarda pusular , hileler , dejenereler filan
usanırsın kentte yolunu arayan sufi ırmak gibi kendi yolunu bulursun
doğuya dostum dersin doğuya oradadır hakiki cennet ;
köydesin işte at şimdi sufi bedenleri yaylalara , ovalara , munzura
karış toprağa , ağaç ol gölge ol susuzlara ,
tezek kokusunu hisset , inek , koyun sesiyle yeni besteler çığır işte ,
süt ol , peynir ol , ağıt ol , neşe serp düğünlerde dersimliye ......


senin ataların hep güzeli , doğruyu , soyluyu , şerefi , hakkı ,
kendilerine deniz fenerini katık etti dersimli
tanı onları hemhal ol kaynaş , hisset ,
daha dün seyit rızamızı , alişerimizi bizden kopardılar ,
onların gözyaşları , kanları , umutları oluk oluk akıyor
dersimde , anadoluda , vicdanlarda !
kaba , çokbilmiş , haramzade maskeler dar gelir sana ,
haydin göster ecdadın asaletini , örnek duruşunu , zarafetini ,
can dersim tanı - bütünleş soyunla artık göster bilgeliğini , tevazunu ,
sen hep kutup yıldızı , yiğit , dürüst , leylak , destan oldun gönüllerde ....mazisi binyıllara giden , ilk aşkların , uygarlıkların , ticaretin
ilklerin kadim yaşanmışlıklarını arkeolog titizliğiyle
labaratuvar vicdanlarda dene - gör - kıyas et - araştır - tart .....
neden dersimlim böyle bozuldu buralar ?
nereye gitti güzel , hoş , onurlu yürekler nereye ?
gece - gündüz aramaktayım ,
nerede nuri dersimi , nerede zarife ana , ali haydar nerede ?
niye böyle bozuldu aleviler ,
niçin bu ukala topsakallar , küpeli , uzun saçlı
avam , bencil , taşeron , sarhoş alevi toplumu , sanatçıları , pirleri , başkanları ............
seyit rıza kurban olim gel alevilerin düştüğü berbat halleri görde
neden kimler için ölümlere , zindanlara gittiğini gör
sonra kendini uçurumdan munzura at yoksam ağlamaktan
zaten hepimiz tükenip , biteceğiz dersimlim , alevim biteceğiz .
bozatlı hızır , pirler adına , güneşin evlatları adına yandım
allah yandım , öldüm , bittim hızır , ana tüketti bunlar ,
nuri dersimi , alişo , bese , ibrahim diğerleri bu
kiralık , dejenere , karektersiz benciller içinmi
ölüme gitti , seyit rıza boşunamı celladın suratına tükürüp ,
'' senin yalanlarınla hilelerinle baş edemedim,
bu bana dert oldu ben senin önünde diz çökmüyorum buda sana dert olsun ''
diye boşunamı kan kezzabı içerek taburaye tekme atıp
kendi ipini çekti dersimli , alevi ......
seyit rızanın kanı - haykırışları - gözyaşları
vardır çalıda , kuşlarda , börtüde , böcekte , kılamda , sütte
adam olalalım adam seyit rızaya laik bir yaşam nedir ?
onun hazinesi , örnek yaşamı peşisıra koşalım yoksam
ne alevilik kalır nede onur !
kalan ancak rezalet , kötülük , vandalizm , tetikçilik , yalandır dostlar
acı damlıyor gözlerimden resimlere , kalplere ,
fakat gerçek dost acı söyler anlayanlara tabi .....


28 . 4 . 2010 ...... '' içimdeki yaşadığım şu anki duygular bana buhran , girdap , dalgalı denizde değişik limanlara yelken açtırıyor çetin , zor , engellerle kuşatılmış bir yaşam ama nesnel - özgün amaç doğruyu , hakikatı , onurlu olanı bulmak benim için demişti . Atalarımıza laik bir yaşam sergilemek ahdı vefalı olmak gerek . Ecdadın gözyaşlarını , acılarını , yaralarını , ciğerlerindeki acı sızıları duymak istiyorum . Onlar son tahlilde alevi toplumu için , ezilen halklar için , emek için bedenlerini ölüme verdiklerini unutmamak gerek . Gösterdiği yollarda yürümek , eşitliğe , demokrasiye , dayanışmaya , paylaşıma yönelmek için , iade - i itibarları için dostlar ..... '' nuri DERSİMİ


nuri DERSİMİ
can@gm.cm
bursa
tc
2010-04-24
SÖMÜRGESYONUN - HIYANETİN ASIL FAİLLERİ ?

cehil çocuk bakma öyle gözlerime suçlar gibi okları bana saplama
ben tüketmedim ekmeğin , alınterinin , emeğin kutsiyetini ,
ülkeyi sömürücü - işgalcilerin akbabalarına ben sunmadım ,
kürtleri , ermenileri , alevileri ben yoketmedim ;
kemal tahirleri , nazımları , saidi nursiyi , deniz gezmişleri hücrelerde ben gebertmedim ,
bak dünyaya , kuşlara , ağaçlara , yaşanmışlıklara , yaralara .....
biraz dersler topla buralardan
gördünmü nasıl erguvanik turnamsı barış - sevgi limanına dönüşüyor ıssızlar ,kokuşmuş dejenere karekterler böyle anlamsız bakma yüzüme tetiği bana çevirme ;
daha dün gibi namuslu vicdanlar hatırlar ,
sene 920 ' ydi , nisandı ağaçlar çiçeğe durmuştu ,
seyit rızalar , cemalleddin çelebiler , aşiretler , iskilipli atıf hocalar , fıkara anadolum
söz almıştılar bağımsızlık kavgası verecektik beraber , gelecek güzel olcaktı
anadolu yoksullarının kafasında bülbüller - çınarlar eşit , hür şakıyacaklardı ,
mustafa kemale , ismet paşalara , çeteye güvenip destek verdiler ,
sonrası yalan , bencillik , bombalama , yoksaymalar , katliam , kendi saltanatlarıdır bilinçler
hissettinmi acı sızıyı dejenerik satılmış kalbinde ;
biraz sonuçlar kopar bunlardan ;
bak nasıl karanfilik turnamsı kardeşlik - dayanışma ormanına evriliyor çöl ......
tamammı çocuk bildinmi beni - geçmişi
kurt postu takmış puslu havada , izbe - karanlık sokak sonunda ;
beni uçurumun kenarında hançerleyip atacakmısın yoksam ?
bu kadar çakal , işbirlikçi , katil , yoz sömürgecinin
kötü - sisli havasında banamı önce kurşun sıkacan alevi sarhoşları - genci - sanatçısı - seyitleri - kurumları - hepiniz.....
özünü , tarihini , resmiyeti sorgulayıp dara çekmek ne zaman ?
bu kötü - taşeron - haramzade - sarhoş - kokainman gidişata dur demek olcakmı ?
yoksa kiralık katilliğe - köleliğe - çantacılığa - haramzadeliğe devammı sorarım devammı ?
sırtınızı dayayacak sağlam temeller oluşturmadan bu puslu acımasız ortamlarda yokolup gidersiniz
harcarlar , bitirirler , dost acı söyler , başkaca bişeyler çıkmaz delirtmeyin adamı ......24 . 4 . 2010 ...... nuri DERSİMİ - ALİŞER - RIZA TEVFİK BÖLÜKBAŞI - ZARİFE ANA .......
Biraz olsun onurlu vicdanlarda yaprak kımıldatıp yararlı olmuşsam bizlere yeterde artar . Hakiki gayem resmi suratların bizlere değişmez kutsallarmış gibi empoze ettiği çakma , yalanlarla temellenmiş uydurmalarıyla yüzleşmek . Benim buradaki özgün - nesnel duruşum bazılarının kan , gözyaşı , hıyanet üzerine bina ettiği iktidarlarını temelden sarsabilir . Ancak namuslu ırmak setleri devirerek nehirlerlerle buluşacak sonra okyanuslara açılacak , kimse bunun önünde duramaz . Halkın inandığı , bildiği , yaşadığı doğrular artık mızrak olup çuvala sığmıyor bunu herkesin özümsemesi gerek .Belki bizlerde diğerleri gibi boş lümpen dünyamızda patinaj yaparak haramzade sarhoş olabilirdik geçmişimizi inkar edip resmi katillere köle olabilirdik peki soruyorum bu tavırlar ne kadar yararlı , doğru , namuslu olcaktı . Ecdadımın yaşadıklarını nasıl görmezden gelerek nasıl çıkarlara yelken açabilirdim ? Ne kadar şık olurdu acaba bu tavırlar ? Yada nasıl onurlu - sevgi dolu - insancıl - paylaşımcı bir dünya yaratabilirdim ? Hangisi doğru soruyorum hangisinin olmasını beklersiniz bizlerden ? Hangisine inanıp geminizi bağlarsınız ? Hangi yol bizleri müreffeh - onurlu - evrensel dünya vatandaşı yapacak samimice yanıtlandırın bakalım ..... Bilişimin yaygınlaştığı halkının okyanuslara açıldığı , bu kadar gencin olduğu günümüzde ne zamana kadar bu yalanların ticaretini yapıp alıcısını bulacaksınızki sömürücü diktalar ? soruyorum üstüne basa basa soruyorum ne zamana kadar ? ...... Anadoluda 920 ' lerde halkın bedel verdiği kurtuluş davasının iade - i itibarını ne zaman sağlayacağız ? ...... tutulmayan sözlerin hesabını , asılan , öldürülen , yokedilen büyüklerimizin - tabiatın , yoksul anadolumuzun hesabını ne vakit soracağız ? ... sadece ben savaştım ben savaşın rantını yeyecem uyanıklığı .......gibi birçok sorunun yanıtları , çözümleri ne zaman sağlanarak halkın geçmiş yaşanmış bilincinde ferahlanma sağlanacak ? ..... Kimseden taraf olmadan buna ahdı vefada denebilinir resmin bütününü tam görmek açısından . Son tahlilde dün mustafa kemal , ismet paşa , beşli çete vardı halkı kandırıp arkasına alarak osmanlıyı devirip kendi saltanatlarını katmerleştirdiler , ülkeyi yerli - yabancı tekellerle ve orduyla sömürdüler bugünlere . Sonra başkaları geldi şimdilerde akp ve beşli çetesi polislerle ülkeyi tarumar edip kendi hegonomik şiddet iktidarını kurmaya çalışıyor . Belkide fillerin tepişmesi altta çimenlerin ezilmesi durumu özetliyor sanırsam . Bu iki sömürücü - işgalci - çıkar sarhoşlarından ayrı farklı çıkışlar sağlanmalı . Yoksam gelecekte bugünleri arar durumlara düşebiliriz . Kendim bile başta akp ' nin boyalamalarına tav olmuştum fakat gidişatı görmeye , tavırları görünce kendimle yüzleşmeye başladım maskelerini kaldırdım . Değişen ne , farklı bişeylermi oluyor ? ..... nerede dostlar nerede bazı olumlu gelişmeleri destekledim fakat onuda avrupa birliği kotarıyormuş . Bunların samimiyetine - demokratlığıymış - paylaşımcıymış falan maskelemeleri koftur - köprüyü geçmektir bunu bilmeli . Bakın burada özeleştiride yapıyorum bu iki çıkmaz sokaktan başka herkesin destek verdiği - geniş katılımlı - aklı selim - beynelminel alternatif geliştirmeliyiz . Yoksam yarın gelecekte pişman olabiliriz , neden geniş düşünmedik bencil ukalaydık diye ah neden bu kadar güvenmişik , hani herşey daha iyi - eşit - güzel olcaktı diye gözyaşı dökmeyelim . Akp ve beşli yerli - yabancı işgalci ortaklarının öncekilerden farkı yoktur , bakın ülkede yüzde üçlük - beşlik abdestli komprodor gurup ülkenin kaynaklarını yiyip - bitirip - sömürücekse geriye kalan yüzde doksanbeş açlıktan - esaretten - işsizlikten - yoksulluktan bitap düşecekse bu manidardır , sorgulanmalı . Eğri oturup doğru konuşalım geleceği şimdiden görüyorum . Bugün elimizdeki çıkışlara , alternatiflere sahip çıkmayıp kötülersek , basit - ilkel düşünürsek yarın ardımızda birtane dayanak bulacağınız kimseyi göremezsiniz . Bu sömürücüler kimsenin ağıtına bakmaz dinlemez aksine yangının üstüne benzin dökerek acıyı - esareti dahada derinleştirir . Umarım söylemek istediklerim bazılarının asıl bağnaz fosil beyinlerinde gedik açmıştır . Bu çetin , badireli yolda birbiriyle uğraşıp zaman - enerji kaybetmek neden ? ...birbirini suçlamak , amansızca yermek , hataları , eksikleri dillendirmek iyide biraraya gelinmese , ortak platforma geliştirilmese zaten abdesti sermaye - polisi zaten tüketip eğlencelerine palyaço edecek hepinizi . Sonra kötülediğiniz kürtlerde yarın olmazsa kimler ardınızda olcak soruyorum sendikalara , işçilere , köylülere , alevilere , herkese ...... Kötüleyin birbirinizi üçe - beşe tav olup halkı satıp kumpaslar çevirin bakalım sarhoş esrarkeş çokbilmişler . Sizlerin önüne iki - üç kemik atanlar arkada kepçeyle ortaklarıyla götürüyor . Enkısa sürede siyasal - sosyal - kültürel - ekonomik düşünceler ortak havzada birleştirilerek uzun ömürlü çözümler , pollitikalar geliştirilmeli tabi geçmişten dersler alınarak yoksam aynı mantalite hepimizi tüketip köleleştirip parya yapacak ..... Umarım birileri anlar sağlam geniş tabanlı alternatifler oluştururuz .Bide şimdilerde bu sömürgeci - katil - işgalcilere bir kemik parçası için uşaklık - korumalık yapan vicdanlı askerlere - polislere sesleniyorum kendinize özeleştiri geliştirin , halkla beraber hareket edin . Bugün halklara , emekçilere , köylülülere , kürtlere yapılan köleleştirme - kişiliksizleştirme yarın sizlerin boğazında düğümlenmeden gelin ortak hareket edelim ......Tabi kalite - birikim - idrak - kıyas varsa onuda beklemek biraz safdillik fakat bizlerden söylemesi sonra hepimiz biteceğiz vallahi biteceğiz . Yarın ağıt yakmaktan , sızlanmaktan kurtulamayız hiçbirimiz - gelecek önlemler almazsak .....
Fezalibaba
cirikh@gmx.de
BERLİN
ALMANYA
2010-04-19
HALKIN OZANI İHSANİ

Yüzü ak anlı açık duran yiğit
Gür sesli İhsani halkın ozanı
İşçiye ders verdi yakmadı ağıt
Gür sesli İhsani halkın ozanı

Halka uyarıyı dilde arıttı
Yaratıcı güçle dehalar kattı
Halkının acısın içinde tattı
Gür sesli İhsani halkın ozanı

Dilinde marş eli sazın telinde
Yürüdü daima halkın yolunda
Emeğin var olduğu tam yerinde
Gür sesli İhsani halkın ozanı

Fezalim der hacim barışa yürü
Uyan artık emeğin sırrı
Çelik bilekli ye,kin daha diri
Gür sesli İhsani halkın ozanı

www.fezalibaba.com
alişer - zarife ana
can@gmail.com


2010-04-17
SERÜVENCİLERİN AYDINLIĞI - BİLGELİĞİ YANSIYOR SOKAKLARA , KÖYLERE , FAKÜLTELERE ........
YANIT ŞAKIYOR ANADOLUMDAN - EMEKTEN - KENTLERDEN - HERYERLERDEN !.......

seher vaktinde serçe fırtınası damlarken ağaçlarda ,
yola düştü serüvenciler , bilir onları eskiler
isa , muhammet , gandi gibi samimi - yoksuldan taraf karakterliydiler
aynen evet artık beraber başkaldıralım esaretlere ,
yırtalım atalım zincirleri sömürücü işbirlikçilerin suratına ,
çıkalım evlerden , kütüphanelerden , dergahlardan artık
fikriyat ışığımızı yaymaya başlayalım ,
çölde derman arayan susuzların suratlarına cesaretimizi , derinliğimizi püskürtelim ......sırrı işitip , benliğin özünde hissedip vakıf olup aşka geliyorlar ,
ötede köylüler ellerindeki çapaları göğe doğrultuyor ,
fabrikalarda işçiler levyelerini biliyor ,
fakültelerde talebeler temiz - saf yürekleriyle , kürtler keleşleriyle katılıyor
özgürlük , eşitlik , insanlık , haysiyet kavgasına dostlar ,
haydin benim canım , kardaşım , annem , amcam ,akademisyenler , dayım ,
kirwam , medyam , yazarlar , yoldaşım ,
musahibim , gençler , kadınlar , hocam , halkım
gösterelim soyumuzun asaletini , birleşelim ,
yanıp - kaynayıp - haşlanalım , alaz olalım beraber ,
hakikikat sırrına erip , aşkla hemhal olup eşikten geçip , bendleri devirerek
sömürücü - işgalci ortakların ve kiralık bady gardları olan
ordunun - polisin tezgahını devirmeye varmısın ?
halktan çalınanları geri almaya , tekellerin hegonomasini köreltmeye ,
ortaklarını kovmaya varmısın ?
varmısınmı ? ....tanıdınmı beni ..... anladınmı ciğerimdeki yaraların gölgelerini ?
yoksa kölelik , yozlaşma , aptallık devammı ? .... göster kendini o vakit ...!
herşeyi benden bekleme , benden bukadar hepberaber olur ancak anladınmı ?
hemen kavramadan , tahlil etmeden yerme
cahıllar , pusucular , yitirmişler , tacirler , tetikçiler falan işte .......17 . 4 . 2010 ....... nuri DERSİMİ - BAYTAR - hacı bektaş , mandela , rıza tevfik , musa anter , ibrahim kaypakkaya , hasan hüseyin korkmazgil ve diğer çınarlar gelip gölgenizde birçok şeyi özümsedim - kavradım , deniz feneri , işaret fişeği , okyanus , dalgakıran , karanfil , zöhre yıldızı oldunuz yalnızlığımızda , herzaman thank you .......... bide demokrasi - eşitlik - adalet getirceğiz deyip eskileri kötüleyen abdestli sermaye yokmu ? bunların aklı başında iler tutar bişeyler getirceğinize inanmıyorum sizlerde önceki jakoben faşistler gibi statükonuzu katmerleştirirsiniz . Keşke ben haksız çıksaydım fakat tecrübeler , tavırlar geleceği göstermektedir . Güvenmiyorum , inanmıyorum ancak halkın topyekün alttan örgütlenerek , mücadele ederek , savaşarak haklarını kazanacağına inanıyorum . Önceleri kurucu unsur aymazlığıyla askerler , ittihatçılar , ortakları kendini kotarır dururdu . Şimdilerde sizler kardeşim ne değişti yani zulüm , işkence , yoksaymalar , gasplar katbikat arttı . Gözleriniz - vicdanlarınız kilitlenmemişse bunları görmemek manidardır . Herneyse son durakta bu hareketlerinizle yüce dinimizi kendinize maske yapmayın , aynen laik ittihatçı kemalistlerin yaptığı gibi . Adam olun adam sadece bana egoizmi , ilkelliği , despotizmi , avamlığı , ukalalılığı yaraşmaz bu halka , umarım yukardaki şiirimden bişeyler düşer engin beyinlere , yoksam sizlerin çirkef , pespaye ,yalan kokan hallerinizi bilmiyor değilim ama söylenecek çok kelam var , artık zenginleştirilirek , tartışılırak bu düşüncelerim yolunu bularak nehir olup deryaya akar , faydalı , olumlu , ufuk açıcı sonuçlara evrilir umarım , güzel arkadaşlara selam ....
Av.Özgür Metin
ozmetin19@hotmail.com
İzmir
Türkiye
2010-04-13
Değerli dostlar İzmir'den merhaba,
Şu an Türkiye Gündeminde, Anayasa değişikliği paketi üst sıralarda yer almakta. Anayasa paketi incelendiğide
görüleceği üzere halkın yaşamını değiştirecek, olumlu herhangibir somut düzenlemenin gündeme getirilmesini bırakın, sözü dahi edilmediğini görüyoruz. Anayasa paketi AKP iktidarı tarafından hazırlanmış, iktidarın kaybedilmesi halinde kendi durumlarını garantiye almak için bir takım düzenlemeler getiren maddeleri içermekte. Özellikle Türkiye'de yaşayan mevcut iktidardan farklı düşünen,farklı inanan,farklı ırktan kişilerin sorunları ve ihtiyaçlarını gidermeye yönelik herhangi bir düzenleme getirmemektedir. AKP hükümeti kendince Kürt Açılımı, Alevi açılımı, Roman açılımı gibi bir takım açılımlara girmiştir. Oysaki Düzenlenen Anayasa Paketinde bu açılımlarını gereği olan bir tek düzenleme dahi yer almamıştır. Bu sebeple Anayasa değişikliğinin gündemde olduğu şu günlerde Alevilerin talepleri doğrultusunda Anayasa Değişiklikleride gündeme alınmalıdır. Özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları, İlerleme Raporları dikkate alındığında Türkiye'nin özellikle Alevilerin talepleri konusunda yetersiz kaldığı aşikardır. Son 20 yıldır, Yurtdışındaki Alevi Örgütlülüğü , Türkiye'de özellikle, örgütlülüğün artmasında öncü olmuştur. Yurtdışında yer alan dernek ve Federasyonların Anayasa Değişikliği konusunda da gerekli girişimlerde bulunması gerektiğini düşünüyorum. Herkese İyi günler diliyorum..
www.ozgurmetin.av.tr
Gulsen - Yusuf Recber
yusufr.nyc@transgroup.com
Piscataway, NJ
ABD
2010-04-08
Merhaba Canlar;

03 Nisan 2010 gunu New York'ta bir alevi konseri duzenledik. Bundaki amacimiz potansiyelimizi ve insanlarimizin genel egilimini belirlemekti. Konsere 500 kisinin uzerinde katilim oldu. Cesitli nedenlerden dolayi gelemiyen dostlarda bizleri arayip durumlarini bildirdiler ve gonulden bizlere destek oldular. Katilan ve katilamiyan herkese candan tesekkur ederiz.

New York'a gelerek etkinligimize bizzat sayin esleriyle katilan, dernek baskanimiz Irfan Gurel'e ve saygi deger eslerine, ayrica Mustafa Bey ve ailesine sonsuz tesekkurler.

Konserle belirledigimiz hedefe ulastik. Bundan sonraki adimimiz burada da insanlarimizi bir cati altinda toplayip derneklessmek olacaktir. Bu calismalarimizda bizlere yardimci olacaginizi, deneyim ve tecrubelerinizi bizlere aktaracaginizdan eminiz.

Yeniden gorusmek dilegiyle, kucak dolusu sevgiler saygilar.

Gulsen - Yusuf Recber
Imranli Cogi Baba Koyunden
Fezalibaba
cirikh@gmx.de
BERLİN
ALMANYA
2010-03-30
AKP millet vekili Alevi olduğu söylenen zatın Avrupadaki Aleviler hakkındaki konuşmasına şiirsel atış.Bütün yorumları okuyuculara bırakıyorum.Aşkımuhabbetlerimle saygılar.
FEZALİ

ŞİMDİKİ HÜSEYİN MERVAN ÇIKIYOR

Bir zaman aliler osman çıkmıştı
Şimdiki hüseyin mervan çıkıyor
Maraş,Çorum,sivas insan yakmıştı
Şimdiki hüseyin mervan okuyor

Yüreği kin dolu gönülden yıkık
Haneye ikdidar şildini dikik
Bir dilim kıyaga boynunu bükük
Şimdiki hüseyin mervan kokuyor

Türkiyeden Avrupaya gelen imam
Devletü ülama hesabı tamam
Karıştıkca tozuyor sapla saman
Şimdiki hüseyin mervan bakıyor

Meçlisin vekili hüseyin tuğcu
İnsanlık belası tam sivri ucu
Çok sevimli olur küçükken bocu
Şimdiki hüseyin mervan dokuyor

Fezalim der hacim daldan eğmeye
Yogurtlama gölü tutmuyor maya
Takdiri ilahi kalmamış haya
Şimdiki hüseyin mervan ekiyor


www.fezalibaba.com
fezalibaba
cirikh@gmx.de
Berlin
Almanya
2010-03-27
BERÇENEK KÖYÜ
5 Fezalibaba H.C /Almanya

Tarih: 21 Mart 2010 Pazar


Asrın Pirsultanı Mahzuni'nin doğduğu köy, Berçenekte adı duyulmayan ama ölmez eserleri gelecek nesillere taşıyan şairlerle dolu bir köy Berçenek
Bu yazımda bu şairlerden Haydar Kaya(ALADELİ) mahlaslı bilinen değerli insanın çok önemli oldukçada kısa ve öz sözünün içi dolu olan bir cümlesinden örnek vermek istiyorum.
Sene 1950 yıların içinde Berçenek o yıllar kış yaz sohbet muhabbetlerin yoğun olduğu yıllardır. Köyde Cemlere isteyen herkeş katılır ayrıcalıklar olmazdı,yani küçük büyük ve Alevi olmayanlarda bu cemlerde yer alırlardı. Sazlar Bağlama cura eşliğinde nefesler ve deyişler saatlerce söylenir,semahlar dönülür bu cemaatte bulunanların birlikte çoşku ile yaşadıkları o günkü cemler bu günlerdeki cemlerde o günün coşkusunu yaşamak mümkün değil... herşey aşkla candan olurdu. Köy halkından Yakup Kul'un evinde cem kurulacağı komşulara bildirildi. O gün ceme gelmek istiyenler geldiler odada toplanıldı oturacak yer kalmadı. Sazlar çalındı semahlar dönüldü,sıra lokma dağıtım zamanı geldi ama nedense cem biraz daha uzatıldı biraz daha saz söz devam edildi,Lokmalar yine gelmedi.

(ALADELİ)nin lakmaların gecikmesine zamanın uzamasına sabrı kalmamış olmalı ki, elinde curası hemen ayağa kalktı erenler bana müsade edin dedi ve yürüdü. Evsahibi ELİF Ana, "aman oglum Haydar hele biraz daha otur lokmalar gelecek" dediysede ALADELİ,yi durduramadılar. (Aladeli odadan çıkarken comaate dönüp baktı erenler(Ben iki dilim kömbeye lokmaya kendimi burda mahkum edemem)hoica kalın dedi hadi bana müsade cemaati terk etti.Aslında haydar çok haklı dogru hareket etti. Bu anlamlı söz her cemaatte herhangi bir konuda Aladeli'nin dediği gibi derler misal verirler yani anarlar unutmazlar. Hani bir söz var (İnsan öldüğü zaman ölmez unutulduğu zaman ölür) denilir. Ben bunu durup dururken neden yazdım burdan nereye gelmek istedim? Bu güzel ülkemizde yaşamak ve evine bir dilim ekmek götürmek için aylardır kış kıyamet demeden direnen şerefli işçi sınıfı var. Onlar haklı talepleri için yılmadan direnen mücdeleleyi yürekten selamlıyorum. bu direniş bu direnen işçi sınıfını her zaman hatırlacaktır yani mücadeleleri yıllar geçsede yaşıyacaktır.
Yine bu güzel ülkemizde başka anlayış kültürel anlayış içinde olan insanlarımız var, kendilerini kömüre, pirince ve sadakaya mahkum etmiş şükürcü ümmetçi insanların neme lazımcı tavırları direnen şanlı işci sınıfını yüz karasıdırlar. v Gönül isterki bu insanlarda mahkumiyetten kendilerini kurtarsınlar dirensinler. Kahrolası soyguncu,emeği ezen artı değerleri kendi yandaşlarına paylayan sistem yıkılsın. Binbir çiçek gibi bir arada barış içinde kardeşçe yaşayalım.

YIKILSIN YETER

Aç gözünü uyan artık uykudan
Sömürü dünyası yıkılsın artık
Zulme karşı diren daha yakından
Sömürü sistemi yok olsun artık

Patron bey ağa baskısı silinsin
Yoksulun belası, beyleri bilsin
Ezilenler hele bir el ele versin
Üretmez yiyenler dökülsün artık

Alın teri nimet üreten bizler
Bizimle varolur baharlar yazlar
Fezalim der hacim erisin buzlar
Baş belası olan kömülsün artık
Fezalibaba
cirikh@gmx.de
BERLİN
ALMANYA
2010-03-16


SÖZ VERDİK

Söz verdik bizler kurtuluş yolumuz
Yönetim denetim bizim olacak
Sözümüz birlikte çağrır dilimiz
Üretim tüketim bizim olacak

Eşit paylaşım var olan özünle
Doğru duruş sevgi dolu sözünle
Allın açık olan güzel yüzünle
Alın terin nimet bizim olacak

Üretene emek gerçek hak olur
Bilinen görünen elbet ak olur
Üretmeden tüketenler yok olur
Paylıyan paylaşan bizim olacak

Bitecek ülkede halkların derdi
Yöneten olunca insanın merdi
Özgür yaşam olur bizlerin yurdu
Huzur dolu yaşam bizim olacak

Fezalim der haci daim kalayım
Örgütlü işciye kurban olayım
Dörtbir yana hemen haber salayım
Hak hukuk adalet bizim olacak.

www.fezalibaba.com
hasan tas
hasansibeltas@hotmail.com
rochester,ny
usa
2010-03-14
etkinliklerden haber aliyorum.bu yil herhangi bir konser organizasyonu varmi bu konuda beni bilgilendirirseniz cok memnun olurum nevruz kutlamalarinda ne tur etkinlik var. bu tur konularda biraz daha icerik olarak bilgi almak istiyorum..
Selma Yeter
gurbeti_ben_yasadim1@hotmail.com
Toronto
Canada
2010-03-14
DEGERLI CANLAR!!!
SITEMIZ COK GUZEL OLMUS,,EMEGINIZE SAGLIK...
SAYGILAR...
Selma Yeter
Fezalibaba
cirikh@gmx.de
BERLİN
ALMANYA
2010-03-13
ALEVİ'NİN YERİNerede ararsın Alevi özün
O dünya'nın merkezi insanda dost
Telli kuran söylenir çalar sazın
O dünya'nın merkezi insanda dost

Dilinle elinle çaldın yaşadın
Her dönem sana verdiler bir adın
Bazı zamanlarda bozdular tadın
O dünya'nın merkezi insanda dost

Kuran'dı incildi aradın buldun
Bin yıl önceden gerçeği gördün
Gönülden gönüle erişen sırdın
O dünya'nın merkezi insanda dost

Yaşayan insanı bir eyler karar
İstemez kimseye gelmesin zarar
Değişen dünya'ya özüdür uyar
O dünya'nın merkezi insanda dost

İnsan'ın ıslahı azattır onun
Saldırısına uğradı onun bunun
Damarında oluştu her canın
O dünya'nın merkezi insanda dost

Fezalim yaratan hayata bakar
Damla damla sular deryaya akar
Aşk sevda dolu narında yakar
O dünya'nın merkezi insanda dost

www.fezalibaba.com
Fezalibaba
cirikh@gmx.de
BERLİN
ALMANYA
2010-03-13
Berçenekli / FEZALİ-Haci CirikSUSMA ÖYLEEy işci köylü esnaf susma öyle
Sömürü var akıl alır hal degil
Başkaldır diren mücadele eyle
Acı soğan kuru ekmek bal değil

Neden kadere bağlamışın karar
Gelecek yıllara verirsin zarar
Uyan gör kendini yeterli güç var
Isyan eyle çağır dilin lal değil

Fezalim gör haci senin için var
Şu evreni kendine eyleme dar
Yiğidin fermanıdır ince bir zar
Yıktıgın sistem boş bir dal değil

www.fezalibaba.com
Fezalibaba
cirikh@gmx.de
BERLİN
ALMANYA
2010-03-13
Berçenekli / FEZALİ-Haci Cirik

BERBAT HALİNE

Seyret şu ülkenin berbat haline
Çözümler çıkmazda duruyor pirim
Mebusu bakanı sürter diline
Çözümler çıkmaza vuruyor pirim

Evladın kaybeden ana sızılar
Karlı dağda asker gerilla gaziler
Birbirin öldürür ana kuzular
Çözümler çıkmaza giriyor pirim

Zalimin tuzağı eve dönülmez
Kimin için öldük neden sorulmaz
Yaralar kan revan ilaç sürülmez
Çözümler çıkmaza sarıyor pirim

Ölümden rand alan karın doyurur
Yandaşı ile yakının kayırır
Öteki diyerek halkı ayırır
Çözümü çıkmaza karıyor pirim

Pilanlar yapılmış kurulmuş ezel
Silahlar satılır saklı gizli el
Fezalim der hacim gerçegi bil
Çözümler çıkmazla türüyor pirim

www.fezalibaba.com

cirikh@gmx.de
Fezalibaba
cirikh@gmx.de
BERLİN
ALMANYA
2010-03-13
ANALAR DERTLİDİR

Analar dertlidir anadolu,da
Yarası sızılar yıllar ezeli
Sevgiye hasrettir sağı soluda
Kitabında kader kısmet yazalı

Sevdası ezilir töresi baskı
Kimine sunulur sefalı köşkü
Yaşamadan yıkılır daha aşkı
Bir kurşuna kurban olur güzeli

Sessizlik ruyası geceler zindan
Başları belalı kurtulmaz kandan
Çarşaftı eşaftı bıkmışlar candan
İnanç ile zulüm oyun bozalı

Gizlidir sevgisi yavrusun özler
Umudu yıkılmış içinden sızlar
Başında ateşi erimez buzlar
Yıkılır hayatı masum kızları

Fezalim der hacim halklar uyansın
Birlikte zülm kapısına dayansın
Eşit paylaşım halklar bunu görsün
Güneş görsün ana bacı yüzleri

(www.fezalibaba.com )beni izliyebilirsiniz
Züleyha Asan
prenses_1973@hotmail.com
Ankara
Türkiye
2010-03-08
İyi akşamlar.Geçmiş programları nasıl izleyebilirim.Tşk.
ümit roney
neyzen@gm.com
hatay
tc
2010-03-07
ÜLKEDEKİ BUKADAR DERİN UÇURUMLARDA - İŞSİZLİKTE - YOKSULLUKTA NEDEN SOL AKP NİN YERİNE İKTİDAR OLAMIYOR ........... NEDEN HALA CHP YE BU KARŞILIKSIZ SEVDA EMEKÇİLER , KÖYLÜLER , KADINLAR , GENÇLER ....... NEDEN ? ÇÖZÜM NEDEN , NASIL , NEZAMAN , NEDİR .......
Değerli arkadaşlar herkesin uyanık , geniş açılardan düşünmesi gerektiğini düşünüyorum . Özellikle batının , abd , israil , cıa üçgenin ülkemizi istikrarlaştırmak istediği görülmekte , hep ikircikli , kendi menfaatlarını düşündüler . Belçika ne yapmaya çalışıyor ? sanki türkiyedeki askerlerimizi düşündüğünümü sanıyorsunuz yada abd nin geçmişi çokmu temiz . Herneyse ülkemizdeki bütün toplumsal katmanların aklıselim olarak bunların tezgahını devirmesi gerek . Belçika , birileri ülkemizde kürtlerin tekrar eski günlerde olduğu gibi silaha sarılmasını , şiddete yönelmesini sağlamak için film çevirmeyi düşünüyorsa ülkedeki derin odaklarla beraber artık ne kürtler nede başkaları artık kaşarlandı oyuna gelmez . Avrupalı demokratmış ülkeler ülkede tekrar statükoyumu hortlatmayı düşünmekte acaba , mhp - chp - ordu - bazı işbirlikçiler dörtgeninimi tekrar ülkede hakim kılmak isters çıkarlarına kaos - kargaşa - puslu havalarmı gelmekte diye düşünmemek elde değil ? bunları gizliden planladıkları on adım ötesini hesapladıkları aleni görülmekte çünkü geçmişte çok denedi bunlar bu yolları . Sontahlilde tezgaha - gaza gelmemeli özellikle kürtler statükonun değirmenine su taşımamalı , yakıp - yıkmak , saldırmak kürtlere - toplumlara - demokrasiye yarar getirmedi bugünedek . Fakat statükodan rant devşiren chp - ordu - mhp tezgahının gibi koyun güdemeyecek - sümüksü - teneke - mafya türü karekterlerin çıkarına geldiğini görüyoruz . Benim gibi birçok kimse şiddete başvurmadan demokratik yollarla parlemantoda çözüm aranması gerektiğini düşünüyor . Önce çatışmadan nemalanan hiçbirşey üretemeyen - asalak - derin güçlerin taşeronu chp - mhp kiliğini nasıl bertaraf ederek demokratik bir meclis yaratabiliriz diye düşünmeli - siyaset geliştirmeli diye düşünüyorum . Akp ye karşı demokratik seçenek nasıl oluşacak ? songünlerde sarıgülün tdh , ziya halisin tep girişimleri var bunlar olumlu gelişimler fakat bölük ayrık olunca akp ye karşı cılız kalır gibi görünmekte . Sontahlilde akp ye karşı chp - mhp ilkelliğinin - asalaklığının - mafyalığının yerini alabilecek çok güçlü alternatif için ne yapmalıyız ? Samimi olarak söylüyorum net - tutarlı - herkesin sahiplenebileceği bir oluşum etrafında hırslar - kibirler - ihtiraslar bırakılarak birleşilirse neden iltidara gelmesinki . Zaten kendini solda sanan aslında nasyonel faşist bir parti olarak rütbelilere hizmet eden chp ye karşı toplum mesafeli , boğuşmadan palazlanan mhp yede aynı şekilde mesafeli halkımız peki çözüm ne olacak ? Yeni oluşumlarda kürtler , aleviler , emekçiler , köylüler , kadınlar , azınlıklar , bütün katmanlar , liberaller , müslümanlar ..... ...... olmalı vede akp oligarşisine - pervasızlığına karşı seçenek sunmalı . Kesinlikle kindar , ayrıştırıcı , kamplaştırıcı değil çözümden yana - ülkeyi dünyada kulvar yükseltecek , örnek olacak , zengin - eşit - demokratik - sosyal hukuk yönlerine getirecek modern bir oluşum . Neden hala bunların zaruri elzem halde gerekli olduğunu kavrayamadık . Neyi bekliyoruz , sol neden iktidar alternatifi olmak için elini taşın altına koymaz . Birleşelim - anlaşalım - konuşalım iktidar olalım herkes kendini mecliste bulsun . Bazı chp li arkadaşlarla konuşunca bana eleştiri getiriyor . Chpli dostlar sanki baykal diktatöryesi - hizibi bunlara izinmi verir chp de güldürmeyin , adamlar kendi eşini - dostunu listeye koyup 2011 seçimlerine girecek keşke umut verseler fakat nerede hala ukalalık , kibir , benim olsun mantığı bu çağda yani millet bu iletişim - okyanus çağında baykal ve avanesine gebe sanki , kaçkez denendiler , aslında kendilerinin bunları görmesi gerekken kuralsızlıktan - yasadışılıktan suçladıkları akp gibi nemalanmak yada uyanıklık derler buna . Herneyse chp yi geçtimde fakat yinede herkesin görüşlerini - çözümlerini belirtmesi gerek şimdilerden . Sonra neden bu hallerde ülke - sol - emek - toplum - gençlik - demokrasi .......... diye üzülmeyelim . 7 . 2 . 2010 SOLDA İKTİDAR ALTERNATİFİ OLUŞTURABİLME ÇÖZÜM - ARAYIŞ - FİKİR GELİŞTİRME KULÜBÜ ADINA UMUT RONEY
mazlum DOĞAN
info@gmail.com
antalya
tc
2010-03-06
MESELELERİ GENİŞ - DERİN - KÖKLÜ YÖNLERDEN TAHLİL EDEBİLMEK BİRİKİM - TECRÜBE İSTER . ONLARDAN ŞU AN BİZDE YOK ......Elbette suç değilde canlar bu askerlerden , chp den ne beklenir , tanımaz gibi yapmayın lütfen kimseye yardım falan etmez bu ukala , kibirli , taşeron adamlar hızır aşkına köylerde vatandaşa nasıl ızdıraplar çektirdiklerini herkes bilir keşke yardım etseler nerde ? beni üzen bazı canların hala gerçekleri , failleri , perdenin ardını görmek istememeleri olaylara yüzeysel bakma çocukluk hastalığından kurtulamamaları , bazılarının popilizm - feodalizm girdabından çıkamamaları ......... kimseye yanaşmadan konuşuyorum ben çetin emeci , bahriye üçoku , turan dursun , uğur mumcu gibi birçok aydımızın ölümünde herkes tetikçileri suçladı - halk birbiriyle didişti durdu günbegün perdenin ardındakiler bugün allayıp pulladığınız bu avrasyacı elitist aristokrat jakoben oligarklar ve bürokrat monşerler , chp dir . Neden gerçeklerle yüzleşmek zorunuza gidiyor .? Sizler ne yapsanızda mızrak çuvala sığmıyor , nehiri yukarı döndüremezsiniz . Aynen sivas , maraş , gazi .......... olaylarında olduğu gibi bizlerden nemalanıp saltanatını devam ettirmek isteyen kuzu postlu dost görünürlerle neden hesaplaşma yok ? o zaman birçok kimsenin samimiyetinden , doğruluğundan kuşkulanmak elde değil ne yazıkki . Lütfen önce kendi evimizin önünü temizleyelim . Sonra öteleri temizleyelim sizlerden zaten çok şey beklemiyorum fakat biraz araştırma , düşünme , kıyas , okuma ...... yönlerinden kendimizi aşabilseydik ama daha şeriat kapısındayız ne yazıkki daha ilerlememiz lazım . Amaç halkın kamplaşması cahil halkın birbirini yemesi sonra siyaset - ordu ağaları ömürboyu koltuklarda olacak . Sonra demokrasi yok , eşkiya yasalar , beşpara etmez vekiller , kuralsız çalışma , dejenere kişilikler , satılmış beyinler ........ işte bunları görmek birikim ister . Aslında bizlerde bu damar - maya var ama neden beynelminel algılı bir mayacı daha çıkmadı . Geçmişte çok çıktı fakat neden şimdilerde bu kısırlık , ıssızlık , cehalet , tetikçilik , ukalalık , bilinçsizlik , taşralık , kuraklık anlamıyorum . Neden bu karşılıksız aşklar celladlara neden , ülkeyi biz canlar neden yönetemiyoruz ? nedenler öyle çokki hangisini söyleyeyim buradan ...... 6 2 . 2010 mazlum DOĞAN
elif kurt
kafacantuluz@hotmail.fr
kelowna
kanada
2010-03-05
merhaba,ben universite egitimim icin 2 yilligina kelowna'ya geldim.british columbia bolgesinde alevi dernegi ariyordum,fakat bulamadim.burada bulundugum surece alevi arkadaslarimla tanismak, iletisim icinde olmak isterim.bu konuda bana yardimci olabilir,beni yonlendirebilirseniz cok memnun olurum.
saygilar
derya CENGİZ
info@gmail.com
istanbul
türkiye
2010-02-26
Atalarımız ne güzel sözler etmiş '' filler tepişir çimler ezilir '' bugünlerde yaşadığımız durumu özetler sanırsam . Samimiyeti , doğruluğu , rasyonelliği hep kendime kıble ettim . Denizci olduğumdan gemiyle birçok ülkeye gitme imkanı buldum . Ülkemle buraları kıyaslama imkanını herhangi biryana yaslanmadan hep yaptım . Askerlerin tutuklanmalarından dolayı bazıları tepki gösteriyor ama dünyayı bilmiyorlar yada gözboyama , günü kotarma temayüllerimi var diye düşünmemek elde değil . Yunanistanda albaylar cuntası 1974 ten beri mapustadır , ispanya , arjantin gibi birçok ülkede generaller , albaylar falan hapiste cezalarını çekerken benim ülkemdeki askerlerin kendi halklarına ettiği zulümler diğer ülkelere göre çerez kalır . Bizbize benzeriz sanırım nedir bu kısırdöngüler , sanki eziyet çeken mazlum halklar suçlu askerler suçsuz . Gerçekten dünyaya alay konusu oluyoruz herneyse sontahlilde sağa dönsekte , sola dönsekte ülkemizde diğer medeni ülkelerdeki kuralları uygulamak zorunda kalacaktır , tüpten çıkan dişmacununu tekrar tüpe dolduramayacağımıza göre bunun kaçarı yok . Tarihe not tutalım yalnız bunların ortaklarını , gaza getiren sivilleride bunlarlada hesaplaşılmalı .Özellikle alevilerin bu konulardaki yanlı tavırları bir alevi olarak bizleri yaralamakta keşkem aleviler bu kirlenmiş adamlara sahip çıkmasaydı . Dosttan söylemesi yarın bunlar gider başkaları gelir ama mutlaka hesap sorarlar bütün dünyada böyle olmuş belki ülkemde biraz gecikmeli olabilir ama olur . Herkes kendini kurtarmaya çalışırken , tüsiad , bazı generaller , doğan gurubu , chp işten sıyrılmak için takla atarken alevi - bektaşilerin kraldan daha kralcı gözükmeleri manidardır . Özellikle cemvakfı gurubu cemevlerini askerlere açarak kullandırıyor , balabanlar alevilerin boynunu celladına teslim etmekte .Duyarlı , aklı selim düşünmeli fosil - bunak kimseler neyapmaya çalışıyor çekin ulan alevilerin üzerinden elinizi sahtekar alevi görünümlü tüccarlar , pirlerimiz , raiberlerimiz , analarımız hep demokrat , yiğit oldu fakat bugün alevi kurumları chp nin - generallerin - askerlerin taşeronu , arka bahçesi olmuştur . Duyarlı canlar çok üzülmekte , çok kızmakta ama hala kurumlar basit - günlük çıkarlar peşinde koşmakta adam olun adam alevi tacirler ecdada laik olun be rezil etmeyin halkı . Bilinçli , duyarlı , saygın sanatçılarımızdan , hakiki aydınlarımızdan , namuslu bireylerden bu konularda çözüm , yol göstermelerini bekliyor halkımız . ALEVİ CANLAR ADINA derya CENGİZ 26 . 2 . 2010
SULTAN BABA
tujikbaba23@hotmail.com


2010-02-03
merhaba bu siteyi açan canlara bir tafsiyem var umurım bu önerimi kabul ederler internet ortamında gazete formatında hergün okuabileceğimiz bir gazte programı tasarlasar bizde alevilikle ilgi bilgilerimizi bu gazete hem anlatsak hemde okusak ve diğer alevi sitlerinede link versler hergün alevilikle bilgisi olan talip dedelerimizin köşe yazarlığı şeklindeaydınlatıcı bilgiler verselr ALEVİLİK ÜZRİNDEKİ GÜNLÜK GELİŞLMLERİ ANLATABİLECEĞİMİZ YAZA BİLECEĞİMİZ BİR GAZETE FORMATINDA BİR PROGRAM GELİŞTİRİP BU SİTENİN ANA SAYFASINA KOYSALR BİLİMDENDE DÜNYADADA AMA ALEVİLİK ESASINA DAYALI BİR ZAGETE OLARAK YAYIN YAPSAK OLMAZMI SONUÇTA ULASLARASRAI KANUNLARDA HERKES İNANDIĞI İNACI YAMAK SERBESTİSİNE SAİHPTİR KANUNU VAR.UMARIM BU ÖNERMİMİ SİZ CANLARDA SICAK BİR BAKIŞ AÇISI OLUR.KAH ANAFATMA ALİMİZ ŞAHIMERDANIMIZ AŞKI İLE.
Selma Yeter
gurbeti_ben_yasadim1@hotmail.com
TORONTO
CANADA
2010-02-03
MERHABA CANLAR,,
YINE SIZLERLE PAYLASMAK ISTEDEGIM BIR HIKAYEM VAR,BELKI OKURKEN GULUP GECECEKSINIZ,BELKIDE GERCEKTEN MANASI,ANLAMINI BULUP KENDINIZDE BIRSEYLER ARAYACAKSINIZ,HIKAYEMIN ADI,
YILAN VE ADAM
COK ESKIDEN KOYUN BIRINDE BIR YASLI EVLIYA VE FUKARA OGLU YASARMIS,BU KOYUN HEMEN KARSISINDA DA COK AMA COK YUKSEK BIR DE DAG VARMIS VE BU DAGIN TAM TEPESINDE BIR YILAN BULUNAN BIR KUYU VAR IMIS NE ZAMAN BU YASLI EVLIYANIN BASI DERDE GIRSE BU YILANIN YANINA GIDER VE YILAN DA ONA BIR ALTIN LIRA VERIRMIS. GEL ZAMAN GIT ZAMAN ARTIK YASLI EVLIYA ORAYA CIKAMAZ HALE GELMIS VE BIR GUN OGLUNU YANINA CAGIRMIS VE DEMISKI BAK OGUL O DAGIN TEPESINDE BIR KUYU VAR ORAYA GIT,KUYUDAN BIR YILAN CIKACAK BENIM OGLUM OLDUGUNU SOYLE VE SANA VERECEGI EMANETI AL VE BANA GETIR DEMIS. OGLU DA TAMAM BABA DEYIP KOYULMUS YOLA,KUYUNUN BASINA GELINCE YILAN CIKMIS,OGLAN ANLATMIS HERSEYI,YILANDA KUYUYA INMIS VE BIR ALTIN VEREREK BUNU BABANA GOTUR DEMIS, OGLAN DA ICINDEN SOYLE DUSUNMUS EGER BEN BU YILANI OLDURURSEM KUYUDAKI BUTUN ALTINLARI ALIR VE COK ZENGIN OLURUM DEMIS VE YERDEN ALDIGI BIR TASI YILANI FIRLATMIS,TAS YILANIN KUYRUGUNA GELMIS VE CAN HAVLIYLE OGLANI ORACIKTA ISIRMIS DERKEN EPEY ZAMAN SONRA OGLAN ZEHIRLENEREK OLMUS,YASLI EVLIYA IYILESMIS VE DOGRU YILANIN YANINA GITMIS HERSEYDEN HABERI OLAN YASLI EVLIYA BASLAMIS YILANI ANLATMAYA,ISTE OYLEYDI BOYLEYDI,CAHILDI FALAN,FILAN DEMEYE VE DEMIS KI GEL TEKRAR ESKISI GIBI 'DOST' OLALIM..YILAN SOYLE CEVAP VERMIS YASLI EVLIYA YA,'YOKKKKKK OLMAZZZZZ BENDE BU KUYRUK ACISI SENDE DE EVLAT ACISI VARKEN BIZ ARTIK 'DOST" OLAMAYIZ.'
EVET CANLAR,KIRILAN YUREKLER KIRILAN DOSTLUKLAR ASLA TAMIR OLMAZ..DOSTLUKLARIN,KARDESLIKLERIN YOK OLAMAMASI ICIN HER ZAMAN BIRLIK VE BERABERLIK DILEGIYLE...
HOSCA KALIN.....
SELMA YETER
gurbeti_ben_yasadim1@hotmail.com
TORONTO
CANADA
2010-01-27
MERHABA CANLAR,
SITEMIZIN BIRAZ AGIR CALISTIGINI GORMEKTEYIM,ETKINLIKLER BOLUMUNUN,GELECEK ETKINLIKLER 2009 YILINA AIT HALA,OYSA BUGUN 26 0CAK 2010,GELECEK ETKINLIKLERIN 1 OCAK 2010 DAN ITIBAREN YAYINLANMASI GEREKMEZMIYDI?? CALISMALARIMIZI DAHA ETKEN HALE GETIRMEMIZ,CANI GONULDEN CALISMAMIZ SITEMIZI DAHA DA AKTIFLESTIREBILIR.CANLAR!! SITEMIZDEN SIKAYETCI DEGILIM,COK GUZEL ELBETTE,GELECEK DONEMLERDE DAHA DA GELISECEGINI,DAHA DA RENKLENECEGINI INANIYORUM..
SAYGILAR...
dr müslüm doğan
doganmuslum@hotmail.com


2010-01-26

alevi bir doktor olarak çalıştığım erzincan ilinde cemaate karşı geldiğim anayasal haklarımı kullandığım ve alevilerin haklarını savunduğum için devlet memurluğundan atıldım.dr müslüm doğan 05057805799
Memet ORUÇ
memetoruc67@hotmail.com
ADIYAMAN-GÖLBAŞI
TÜRKİYE
2010-01-25
Gölbaşı yatılı ilköğretim bölge okulu müdürüyüm. kanada'ya eğitim amacıyla 4 yıl süreyle geleceğim.
canlar kanada da ne yapıyor dedim. internete girdim.inanın çok şaşırdım. dünyanın her yerinde harikasınız.sizleri tebrik ediyor ve başarılar diliyorum.
ŞAHIM PİR SULTAN
PİPSULTANIM62@HOTMAİL.COM
EVREN BENDE
BEN EVREBN
2010-01-19
HAM ERVAHLARA BİR CAN OLARAK SÖZÜM VAR DİYECEK YAZACAK ÇİZECEK

MERHABA TÜRKÜ SÖYLEYENLER HAKKINDA ELŞTİRİ YAPMAK İSTİYORUM ŞİMDİ TÜRKÜ SÖYLEYEN SANATÇILAR ŞÖYLE BİR YANLIŞA GİRİYOR HAK NAFATMA Lİ YOLUMUZU ANLATAN PİRLERİMİZİN DEYİŞLERİNİ ALIP ÖRNEK VERECEK OLURSAM
GÜL KONDU BÜLBÜL DALINA CANLAR BİR KEREKİ ZAMANINDA EGEMEN DİNLERİN BASKICI KIRIMLARINDA KORUNMAK İÇİN PİRİMİZE ŞAHIMIZA ANAMIZA GÜL İSMİ KOYMUŞ BÜLBÜL İSE GÜLE YANİ PİRİMİZE AŞIK OLAN TALİP YANİ HAK ANAFATMA ALİ YOLUNA İKARA VERMİŞ CANIMIZA İSW BÜLBÜL DEMİŞ.MESELA ŞAH HATAYİMİZİN BİR DEYİŞİNDE VARIN SÖYLEYEN O BÜLBÜLE NEDEN AŞIKTIR GÜLE DEYİŞİMİZDEDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ BU DOLAYLI BİR ANLATIMLA ANLATMIŞ HEM YOLUMUZUN ANLATMAK İSTEDİĞİNİ BATININI BU GİBİ İSİMLER ALTINDA SIR ETMİŞ BİR KORUNMA SAVUNMADAN DOLAYI YOKSA DEYİŞLERİMİZİN TAMAMI ASİMİLE OLMUŞ OLACAK (Y.H.S.İ.M)BU GİBİ DİNLERİN KENDİÇOK YANLIŞ ANLAYIŞLARI ALDTINDA SİLİNİP GİDECEKTİ BİR İKİNCİ NEDENİ İSE TALİP OLAN CAN PİŞŞİN GÜL NEDİR BÜLBÜL NEDİR ANLASIN KÜREDE PİŞŞİN DİYE BU YOLLAN ŞAHIMIZIN NURU ANLATILMIŞTIR DEYİŞLERİMİZ BU YOLLA DİLE GETİRİLMİŞTİR.ŞİMDİ SÖZÜ SANATÇILARA YANİ TÜRKÜ SÖYLEYENLERE GETİRELİM.SANATÇILAR BU ANLAMLARI BİLMEDEN İLK ÖNCE SÖZLERİNİ BİZ CANLARINDA DEYİŞ DEDİĞİ ERENLERİMİZİN SÖYLEDĞİ DEYİŞLERDEN HOŞUNA GİDENLERİ ALIYORLAR.BİRİNCİ AŞAMA GÜL NEDİR BÜLBÜL NEDİR BİLE BUNU BİLMİYORLAR BİZ CANLAR NEDERİZ HAM ERVAH DAHA ÖZÜNÜ PİŞİRMEMİŞLER ALIP YANLIŞ YORUMLUYOR GÜL SANATÇILAR İÇİN TÜRKÜCÜLER İÇİN BİLDİĞİMİZ GÜL BÜLBÜL BİLDİĞİMİZ BÜLBÜL.YAR SEVGİLİ ANLAMINDA KARŞI İNLER ARSSINDA OLAN AŞK HALBUKİ YAR ŞAHGI MERDANIMIZDIR.BU GİBİ CAHİLLİK EDEREK ALIP BİR İKİ NOTA ÜSTÜNE UYDURUP PİYASAYA SUNUYORLAR VE EKMEK YİYORLAR.ŞUNUDA UNUTMASINLAR SONRA ZAMANI GELDİĞİNDE İSE ALEVİLİK GERİCİLİK DİNDİR ALEVİLİĞİ KINAR KÜÇÜK BAKAR SÖZLER SÖYLÜYORLAR BU KADARI OLMAZ AMA İKİ DEFA YALAN KONUŞUYORLAR.SONRA HER DEYİŞİMİZİN YA SONUNDA YA ORTASINDA BİR YERLERİNDE ERENLERİMİZN İSMİ GEÇER BUNUDA SİLİYORLAR.İYİMİ SONRA BÖYLE CANLAR BEZİYORLAR TABİ BEZERLER ARAKSNDA ÇOK YANLIŞ BİR BİLİNÇ KENDİNİ AYDIN GÖREN BU KESİM BİLİM ORTAMINDADA VAR EDEİYATTADA BU DURUM GEÇERLİ AYNI YANLIŞLIKLAR YAPILIYOR BİZİM DEYİŞLERİMİZİ KULLANIP BİRDE BİZ ALEVİ CANLARA SÖZ SÖYLÜYORLAR.BİR BAŞKA MESELEDE ŞU SOLCU DEVRİMCİLERDE BU YANLIŞI YAPIYORLAR GRUP YORUM EY ŞAHİN BAKIŞLIM DİYE BAŞLAYAN ŞAH HPİR SULTANABDAL DEDEMİZE AİT OLAN BU DEYİŞİN DEM GELDİ SEMAHIDA DİYORLAR BEN CEM GELDİ SEMAHI DİYORUM ANLAMINI NE ANLATMAK İSTEDĞİNİ BİLMEDEN ŞÖYLE YORUMLUYORLAR HANİ DEMİZ ŞAHI SEVDĞİ İÇİN OSMALI VERGİLERLE O DÖNEM HALKI SOYUP SOĞANA ÇEVİREN BİLKİM YERİNE KARANLIĞI DİNCİLİĞİ DAYATN BU ZİHNİYET BUGÜNDE AYNISI AKP YAPIYOR ALEVİLİKTEN GELEN AYDINLIK ŞAHIMZIN NURU İLE BU FETVABAZLARA DİNCİLERE ULEMAYA VE OSMANL PADİŞAHLARINN HEPSİNİN ADELETSİZLİĞİNE KARŞI SÖYLENMİŞ OLAN BU DEYİŞLERİMZİ DEVRİM SEVDASIYLAN TUTAŞAN LAR İÇİN GİBİ ALGILAYIP SÖYLÜYOR SONRA YOK ALEVİLİK NEDİR GERİCİLİKTİR DİNDİR ORTAÇAĞ KARANLIK DÜŞÜNCESİDİR DİYEDE YORUM YAPIYORLAR AMA NASILDA DEYİŞLERİMİZE SARILIYORLAR.YANİ SANKİ BU DDEYİŞLER KENDİ İDEOLOJİLERİNİ ANLATIYOR PİR SULTAN ABDAL DEDEMİZDE BU AYNISI DÜŞÜNCEDE ALEVİLİTE DEĞİL DEVRİMCİYMİŞ ALEVİ PİRİ DEĞİL ŞAHIMIZ DEĞİL HANİ KENDİLERİNİ BUNALTIYOR ALEVİLİĞİMİZ ALEVİLİTEN SIYIRTALI PİR SULTAN ABDAL DEDMİZİ ONA DEVRİMCİ KİMLİĞİ TIPKI CHE GİBİ MAHİR İBO DENİZ GEZMİŞ GİBİ KİMLİK BÜRÜNDÜRELİM.O BİR UTANMASALAR HALKI İÇİN ELİNE SİLAH ALMIŞ KAN AKTMAYA HER AN HAZIR BİR DEVRİMCİ EYLEM ADAMI DİYE LANSE ETTİRECEKLER.YANİ ŞAHIMIZ CEMLERİMİZİ TUTAN PİRİMİZ BİR SULTAN ABDAL DEDEMİZİ CEM TUTMAKTAN TALİBİ OLAN PİR MÜRŞİT KONUMUNDAN ÇIKARTIP KENDİ ÇOK YANLIŞ OLAN İDELOJİLERİYLE LANSE ETMEYE ÇALIŞACAKLAR HALBUKİ ŞAHIMIZI HINZIR PAŞALAR GİBİ ŞAHI SEVDİĞİM İÇİN ASILDIM DİYE PİRİMİZİ SIRF ŞAHI SEVDİ DİYE PİRİMİZİ BU ELDE ŞAHI SEVMEK GERİCİLİK DEVRİMCİLİK İLERİCİLİKMİŞ GİBİ ŞAHIMZI İKİNCİ DEFA TIPKI TÜRKÜCÜLER AYDINLAR GİBİ HAM ERVAH OLANLAR DAHA ALEVİLİĞİMİZİN NE GİBİ YÜCE BİR DEĞER OLDUĞUNU BİLMEYEN KÖR CAHİLLER PİMİZİ 21 YY DA BİR KERE DAHA KALEDECLER ŞAHIMIZ ŞAHI SEVDİĞİM İÇİN ASLIDIM DİYOR DEYİŞLERİNDE ŞAHDA ALİDİR AMAN BUNUDA YANLIŞ ANLAMSINLAR BİZ AÇIKLAMSINI YAPALIMDA.SIRF KENDİ DEVRİMCİLİĞİ UĞRUNA TÜRKÜSÜ ŞİİRİ MAKALESİ VB UĞRUNA ŞAHIMIZDAN AYIRIP BİR KERE DAHA KADILAR FETVABAZLAR İMAMLARI OSMANLI KANLI KİNLİ PADİŞAHLARI GİBİ İŞİNE GELMEDĞİNİ İÇİN DÜZENİ OLAN KARANLIĞI BOZDUĞU İÇİN ASIYORLAR.YENİDEN PİRİMİZİ İDAMA GETİRİYORLAR.NEDİYEYİM.ŞU DEMEK İSTİYORUM SON OLARAK

PİR SULTAN ABDAL DEDEMİZİN BİR DEYİŞİYLE

PİR SULTAN ABDALIM EYDÜR
PİRİM HÜNKAR BEKTAŞ VELİ ALİDİR
CİHANI BÜÜRÜYEN ONUN NURUDUR
BİLMEYENE MÜLCEM SOYU DEDİLER

evren ana
evrenana17@hotmail.com
evrenana
evrenana
2010-01-18
Erzincan Çocuk Esirgeme Kurumunda Gülenin devşirme atağı

AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından itibaren Kürt illerinde örgütlemesine ağırlık veren Fetullah Gülen tarikatı Erzincan’daki Çocuk Esirgeme Kurumu’nda Kürt ve Alevi yetim çocuklara el attı.

Uzak ilçe veya başka illerden gelen öğrencileri evlerinde barındırıp, yurt ve dershanelerinde eğiten cemaat bu şekilde örgütleme çalışması yürütürken, son dönemlerde çocuk esirgeme kurumlarına el atması dikkat çekiyor.

Edinilen bilgilere göre 75. Yıl Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Erzincan Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı çocuk yurdunda kalan ve çoğunluğu Alevi olmak üzere büyük kısmı Kürt olan kimsesiz çocuklar AKP ve Gülen cemaatinin yeni devşirme alanı haline geldi.

İsteyen ailenin hafta sonları yurttan bir çocuğu alarak gezdirme ve masraflarını üstlenme hakkı bulunduğu için, çocuklar hafta sonları izinli şekilde dışarıda kalabiliyor veya çarşıda gezdirilebiliyor. Bunu fırsat bilen AKP Erzincan Gençlik Kolları ve Kadın Kolları üyeleri her hafta sonu birer çocuk alarak, ‘ilgilenme’ adı altında cemaat eğitimine katıyor.

Cemaatin ‘abi’, ‘abla’ modeli ilişki ağı ile yurttan alınan çocukların cumartesi ve pazar günleri cemaate bağlı evlere götürülerek eğitime alındığı ortaya çıktı. Tarikate bağlı bine yakın ev ve yurdun bulunduğu kentte belediye, milli eğitim müdürlüğü ve valilikte de etkin şekilde Gülen cemaatinin örgütlü bulunması bu devşirme politikasını daha da güçlendiriyor.

Dersim’de çok sayıda kimsesiz çocuğun Erzincan’daki yurtlara gönderilmesi nedeniyle Erzincan’daki iki yurtta bulunan çocukların büyük çoğunluğu Alevi Kürtlerin çocukları. Cemaate bağlı ev ve yurtların yanısıra eğitime destek olması amacıyla kullanılan bir diğer Gülen kurumu ise FEM Dersanesi. Liseye giden veya bitirmiş olanların yurt yönetimi tarafından cemaatin kentteki dershanelerinden olan FEM’e götürüldüğü öğrenildi.
bu devşirme yani asimile etme elazığdada diyarbakrdada osmancılık sunnilik adı altnda yapılıyor bir çok yurtta bu durum var.özellikle elazığ yetiştirme yurduna giden mamekiden biz alevileri sunnileştiriyorlar.sunni olarak alisenin yanına gönderiliyor çok acımasızca biz alevilerin kimliğine abd destekli saldrılması.lanet gitsin.bir diğer boyutu ise ailseinin yanında olsun olmasın bunlarıda zorunlu sunnilik dersleeriyle yapıyorlAR EĞİTİM ÖĞRETİM MÜFREDATI TAMAMIYLA AKP HÜSEYİN ÇELİK DÖNEMİNDE TALİM TERBİYE KURUMUNUN SUNNİŞLEŞTİRİLMESİYLE DERS KİTAPLARINA BU KARANLIK ORTAÇAĞ ZEHİRİNİ AKITMIŞLar bizim alevi gençlerimizin genç fidanlarımızın beyninen bu muaviyenin dinini yerletiriyorlar.bu kafayla yetişen gençlerimiz kendi kimliğine aleviliğie soğuk bakıyor yabancılaştırılıyor.şimdi siz diyorsnunz ne olmuş ilerde kalkıp oğlunuz size türbana gir annne sarık tak baba sen kafirsin caminaneye niye gitmiyorsun diye telkinde buşunursa şaşmayın.biz alevi canlar budurmda hep tarihlerdir bu hak nur düşmanlarıyla tarihlerdir mücadele vermişiz.düşünün doğan kızları diri diri toprağa gömerken ulu hünkarımız kadın erkek sorulmaz muhabbetin(cemin şahın divanında)hakkın doğurduğu herşey yerli yerinde bizim nazarımzda kadın erkek farkı yok noksanlık eksiklik senin görülşerinde diye bir deyişi bukaranlığı yıkmış parçalamış tarihin çöplüğüne atmıştır.hünkar bektaşi velimizin nuru biz canların içinde çerağı daima yansın bizim aleviliğimiz çok yüce ulu yoldur bu yol, şahımerdanımıza çıkar, sahip çıkalım.gerekirse birlerimizi sorgulayalım.okumayı telkinde bulunadurulaım.

Fezalibaba
cirikh@gmx.de
BERLİN
ALMANYA
2010-01-16
VUR HAK YİYEN BEYE

Çelik bileğin vur hak yiyen beye

Silinsin hayatta nesli kalmasın

Göçlü ol bilsin onlar yol nereye

Silinsin hayatta aslı kalmasın

Üretim,de aslan paya sahip ol

Kenetlen güçlü dur kırılmasın kol

Adaletli düzen birlikte tek yol

Silinsin hayatta yaslı kalmasın

Kimine bol kolay hayat ımkanı

Kökünden yok eyle tanıma onu

Beyi patronu ağay şunu bunu

Silinsin hayatta forslu kalmasın

Üreten tüketim paylaşan toplum

Fezalim deme sel gider kalır kum

Halk içinde söylenen şu patronum

Silinsin hayatta postu kalmasın

cirikh@gmx.de
İKDİDAR KOKTU BEYİM

Başta hırsız iktidar koktu beyim

Kafası kumda görmez oldu halkı

Seçim geldi hızlı yapıyor sayım

Kafası kumda sormaz oldu halkı

İşsizlik çığ gibi kimin uğrunda

Yokluk açlık zil çalar sızı canda

Mebusu bakanı handa hamamda

Kafası kumda bilmez oldu halkı

Ülkemde hainler yobazla birlik

Aş ekmek yokoldu kalmadı dirlik

Hani nerede vatandaş biz birdik

Afası kumda sarmaz oldu halkı

Büyük küçük şehirler seöim kızgın

Oy pazarı kömür pirinç fakir üzgün

Rantcı beyler çoşkun öfkeli azgın

Kafası kumda bulmaz oldu halkı

Vatanın sahibi aldanır her an

Soyan çalan ikdidar başda duran

Yıkıldu evler köyler oldu viran

Kafası kumda sevmez oldu halkı

Fezalim ağası patronu birlik

Keyifli yaşarlar bilmezler darlık

Rezalet diz boyu doğuşdan körlük

Kafası kumda gülmez oldu halkı

cirikh@gmx.de

www.fezalibaba.com
NEDE OLSA KIŞIN SONU BAHARDIR2010-01-15
EVİMİZDE MİHMANMI VAR ŞEYTANMI

TRT'ye yavru Samanyolu DİNCİ ABD PATENTLİ KANAL
15.01.2010 - 08:00

Son dönemde yaptığı skandal haberlerle gündeme gelen TRT, Fethullah Gülen'e ait Samanyolu Televizyonu'ndan getirdiği kadrolarla haber kanalı açacak.
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nda kadrolaşma söylentilerinin arkası kesilmiyor. Son olarak TRT 2'nin "kültür-sanat" kanalı olmaktan çıkacağı, haber kanalı yapılacağı belirtiliyor. AKP döneminde TRT'nin başına ilk atanan Genel Müdür Şenol Demiröz tarafından "kültür sanat kanalı" yapılan TRT 2'nin şimdiki Genel Müdür İbrahim Şahin tarafından haber kanalı yapılması planlanıyor. Saat başı haber sunması beklenen TRT'nin yeni projesi gizli kapaklı olarak yürütülen kadrolaşmanın da önünü açacak.
Özellikle Samanyolu ve Cihan Haber Ajansı’ndan getirilen kadroların etkisi Zaman gazetesinden haber derlenmesiyle hissedilmişti. Şimdi TRT'nin "yeni kanal için yeni personel alımı" yapması bekleniyor.
Haber kanalı yapılması beklenen TRT 2’nin, Fethullah Gülen cemaatine ait Samanyolu Televizyonu'nun (STV) Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Böken'in yönetimine devredilmesi bekleniyor. Samanyolu Haber TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden "sözleşmeli" olarak Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Börüken'in fiilen Haber Dairesi'ni yönettiği biliniyor.
Börüken'in TRT'ye atanması Zaman gazetesinden haber derlenmesi ve Samanyolu Televizyonu'ndan TRT'ye kadro aktarılmasının başlangıcı olmuştu. Dahası "Darwin'i bitiren balık" haberinde haberin ilk kurgusunun evrim yanlısı olduğu ancak gazetecinin metninin değiştirildiği ortaya çıkmış, habere evrim karşıtı yorumları Ahmet Börüken'in eklediği ortaya çıkmştı.
Börüken'in Samanyolu'ndan TRT'ye getirdiği ve TRT 2'nin kurulmasıyla kadroya geçmesi beklenen sözleşmeli çalışanlar ise şöyle:
TRT Merkez Haberler Müdürlüğü'nde sözleşmeli editör Ahmet Torun. Torun daha önce STV Haber Müdürü olarak görev yapıyordu.
Cavit Atasever: STV çalışanı olan Atasever Merkez Haber Müdürlüğü'nde editörlük yapıyor.
Mehmet Çığın'da STV'den Börüken tarafından getirilen isimlerden. Çığın STV Haber Programları editörü iken Sözleşmeli Haber ve Program personeli olarak TRT'de çalışıyor.
Ahmet Böken’in STV’de yaptığı programın yönetmeni Meryem Özkurt, TRT–1 Ana Haber Bülteni’nin yönetmeni olarak görevlendirildi.
Bu isimlerin dışında TRT Haber Dairesi'nde istihdam edilen Fethullah Gülen'e ait Cihan Haber Ajansı, Zaman Gazetesi ve Samanyolu Televizyonu'nda çalışanların isimleri şöyle:
Cumali Çaygeç-STV Haber Editörü
Rahmi Şener-STV
Sedat Dalda-STV
Hasan Basri Erden-Cihan Haber Ajansı
Burhan Torunlar-Cihan Haber Ajansı
Volkan Makar-Cihan Haber Ajansı
Gökhan Kulaş-Cihan Haber Ajansı
Nuri Coşar-Cihan Haber Ajansı
Fettah Erdurur-Cihan Haber Ajansı
Halil İbrahim Özemiş-Cihan Haber Ajansı
Servet Dağ-Cihan Haber Ajansı
İlyas Dal-Zaman
Erkan Söğütçü-Zaman
Murat Kaban-Zaman
Abdülkadir Beşikçi-Aksiyon Dergisi
Ercan Baysal-Kanal 7
Murat Nuhoğlu-Kanal 7
Erdoğan Baycan-Kanal 7
Yasemin Demirhan Erden-Kanal A
Faruk Ayaz-Kanal 24
Anda Ayva-Kanal A
Yalçın Salay-Aksiyon Dergisi
Ertan Ömeroğlu-Kanal 7
Uğur Alıcı-Kanal 7-İHA/ TBMM TV
(soL - Haber Merkezi)
CANLAR BİLİYORUZKİ BİZ ALEVİLER ZAMANIMIZIN ÇOĞUNU EVDE TV BAŞINDA GEÇİRİYORUZ ABD BUNU BİLİYORKİ SOSYOLOGLARINA FETTO ARACILIĞIYLA NASIL OLURDA BUNLARI SUNNİLEŞTİRİP BİZİM KANLI HİRİSİTİYAN LIĞIN ÇİRKİNLİĞİNİ GÖRMESİNLE DİYE UYUTUP ÇİRKİN OYUNLARIMIZI OYNARIZIN PEŞİNDELER.KENDİ SÖMÜRÜ ÇARKLARINA SES ETMEYECEK BİREY YETİŞTİRME ÇABASI İÇİNDE İSRAİİL YADULARİ VE HİRİSTİYANLAR BUNU SUNNİLİKLE GERÇEKLEŞTİRİYORLAR. TÜRBANIN İÇİNE FETTOLAHIN VE DİĞER DİNCİ TARİKATÇILARIN CÜBBELERİNİN İÇİNE SAKLAYARAK BU OYUNU OYNUYORLAR BİZ KIZILBAŞLAIDA SUNNİLİK İÇİNDE ERİTMELERİNİN AMACIDA BUDUR.YEZİDİN HINZIR PAŞALARIN SOFRASNA OTURMALARINDAKİ KİRLİ OYUN BUNDAN İBARETTİR.SEN HERTÜLÜ CANİLİĞİ KATİLLĞİ IRZ DÜŞMANLIĞINI YAPACAKSN BUNLAR SANDKİ BİZ ALEVİLER MUAVİYE DÖLLERİ GİBİYİZ İNACIMIZ SAHTEDİR ZANNETİLER.BU OYUN TUTMADI BİR OYUN EDERLER DİNCİ TÜRBANLI MİLİTANLARNI KOEJ EĞİTİM SAĞLIK EKENOMİ BANKACILIK VB DİĞER LANDLARDA BU OYUNLARINI PALANLAR DEVREYE KOYARLAR.BİZ CANLAR DERİZ BİZİ EVİMİZDE YUVAMZDA VURUYORLAR GELECEĞİMİZİ ELİ KANLI İMAMLARA YATIRIYORLAR BU YOUNLARA BİZ CANLAR SES EDEMEYİZ.GELECEĞİMİZİ ÇALIOYLRA 6 BAKANLIK BÜTÇESİNE DENK GELEN DİYANET DENEN UCUBE KURUM GELECEĞİMİZİ ÇALMAKTA BİZ ALEVİ KZILBAŞ CANLARIN VERGİSİNİ KENDİ İŞKEMBELERİNE İNDİRMEKTE SONRA FETVA VERMEKTELER.UMULURKİ ULU DİVAN KURULUR ORADA HESABIMIZ BU YEZİTLERDEN SORULUR.NEDİYEYİM BAŞKA
TUJİKBABA62
TUJİKBABA62@HOTMAİL.COM
DÜNYA
EVRENANA
2010-01-14
Üniversitelere sınavsız yabancı öğrenci alınacak
YÖK'ün bu yönelimiyle uyumlu bir diğer adımı atma konusunda da elini çabuk tuttuğu görüldü. yine aynı toplantıda YÖK Başkanı Özcan tarafından açıklandı.
Yusuf Ziya Özcan, Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'nın (YÖS) kaldırılarak, üniversitelere yabancı öğrenci alma serbestinin tanındığını bildirdi. Kararı "devrim niteliğinde bir adım" olarak nitelendiren Özcan, "Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'nı kaldırılıp üniversitelere yabancı öğrenci alma için kriterleri geliştirme ve yabancı alma serbestisi tanınması, Değerlendirme Kurulu tarafından kabul edildi. Artık üniversitelerde yabancı öğrencileri görmek mümkün olacak. Bu değişikliği yapmasaydık, dışarı kapalı kalsaydık, kendi içimizde bir şey yapmaya çalışan ama dışarıda rekabet gücümüzü bilmeyen üniversiteler olarak kalacaktı" dedi.
Özcan'ın sözünü ettiği, yabancı öğrencilerle ilgili işlemleri yürütmekle görevli "Değerlendirme Kurulu", Başbakanlık, Milli Eğitim, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları ile YÖK temsilcilerinden oluşuyor.
(soL-Haber Merkezi)
canlar yukarıdaki habr sol haber sitesinden alınmıştır.şimdi diyeceksiniz canlar bu haberin bizim aleviliklen ne ilgisi var var canlar var.şöyle ilgisi var yök kurumu bugün sunniliğin önünü açan bir kurumdur yani bildiğimi< şakilde bilim yuvası özgürce tartışacak bir yer olmayıp amerikan hirisitiyan ların istediği gibi biz alevi genlerini şeytanlığa olmazlığa yaramzalığa yani anlayacağınız dille zalimliğe boyun eğmeyen biz alevileri sadce kendi inacımız üzerinde konuşuyorum sunnilşetirmek abdye ve kanli kirli şeytani oyunlarına göz yummak için biz alevileride hınzır paşa sofrasına yezidin bu çirkin oyununa getirmeye ortak etmeye çabalıyorlar.şah hüseyin pirimiz erenlerimiz velilerimiz her daime yezide biat etmedik biz aleviler olarak ve bu zulmede biat etmeyeceğiz etmediğimizi içinde abdnin hiristiyabların gözünden kaçmadık ne yaptılar baktıları biz bu haksızlığa karşı çıkıyoruz alevi olarak bizide ılımılı dedikleri fetto kaynaklı ve akp ile iktidara gelen bu şeytani hrisitiyan oyunlarına biz alevileride alet etmek istdediler alevi açılımı adı altında yapmak istediler şimdi eğitim yoluyla milyonlarca alevi kızlbaş gencimiz katil hiristiybalrın kanlı kinli oyunlarını güzl gösterecek oyunlar yapmatalar istiyorlarki biz alev iler bu şeytannlığa muaviye oyunlarına sesimizi kıgımızı çıkarmayalımç haberin son başlığındaÜNİBVERSİTELERE YABANCI ÖĞRENCİ ALACAKLAR DİYE BAŞLIK VAR .BU KISIM ÜZERİNDE AÇIKLAMA YAPAYIMÇHİRİSTİYAN DESTEKLİ NASILKİ İSMAİİLL KAPLAN GİBİ CENAATÇİLERİ ABDE KULLANDARAK KENDİ ŞEYTANLIĞINI DÜNYADAKİ CANLARIMIZA DAYATIYORSA AYNISI FETOYU VE ARAKSINA TAKILMIŞ TARİKATÇI DİNCİ MİLİTANNLARI VDE BEYNİ YIKANMIŞ YURT DIŞINDAKİ TÜRK OKULLARI DEDŞKLERİ SUNNİLİK EKSENLİ HİRİSİTİYAN ABDE GÜDÜMLÜ YAHUDİ FİKRİYLE AÇILAN BU OKULLARDA ORADA YAŞAYAN ÖRNEİN EZERBEYCAN ÖRNEĞİN IRAK ÖĞRENEĞİN MAMEKİDE MUNZUR KOLEJİGİBİ SUNNİ KARANLIK DÜŞÜNCEYLE YÖK BAŞKANI BİR NUMARALI DİNCİ TARİKATÇI AKP YANLISI YÖK BAŞKANI BİZZATİ BU İYASETİ DEVREYE SOKUYOR HANİ DİYOR YA HABERDE YURTDIŞINDA YABANCI ÖĞRENCİ BU YABANCI ÖĞRENCİLER BİZ KIZILBAŞLARI YURT DIŞINDAKİ FETTULLAHÇI OKULLARDA YETİŞEN SIKI SIKIYA ABDDE DİREKTİLERİ SONUCU BEYNİ YIKANMIŞ BİZ ALEVİLER OLMAK ÜZERE DİĞER SUNNİLERİ BİZLERİN ÜZERİNE SALARAK ABDE BU OYUNUNU GERÇEKLERŞTİRİYOR.FETTO ABDNİN BİR AYAĞI YANİ DIŞTAKİ MİLİTNLARITAİKATÇILARİSE ANADOLUYA DÜNYANIN DİĞER YERİNDE OLDUĞU GİBİ ANADOLUYA SOKUYOR.VE BU İŞİ YAPIYOR YANİ YABAMNCI ÖĞRENCİ ALMA SEVDASI YUSUF ZİYA ÖZCAN GİBİ TARKİATÇILARİN BURNDAN DOLAYIDIR.NEDE OLSA ABD KENDİSİNE SUNNİ OSMANLI DEVLETİNİ VADETMİŞTİR.NE OLACAK DÜNYAMIZ ORTAÇAĞA GİDECEK ANDOLUDA BİLİMSEL OLARAK HİÇ BİR SORUN TARTIŞILMAYACAK NEDEN ÇÜNKÜ SUNNİLER ALLAH KULLUK DÜZENİNİ DERLERİ BİLİMSEL ORTAMA KOYACAK ALLAH SORULANAMZA E HİRİSTYİAN OYUNLARIDA SORGULANAMZA BUDA ABDYE KANLI İŞLERİNİ YAPMAK HİRİRİDTİYAB MİSYONERLİĞİNİ YAPMAK İÇİN KAPI ARALIYACAK YANİ BİZ ALEVİLERİ BİLNİÇSİCE YANINA ÇEKİP KENDİ HINZIR PAŞA SOFRALARINA OTURTACAKLAR BİZ ALEİLER BİLİRİZKİ PİMİZ ŞAHIMIZ PİR SULTAN ABDAL DEDEMİZİN KÖPEKLERİ DAHİ O SOFRAYA OTURMAMIŞ.VE EFENDİDE DİYORKİ OLMZ YARAMZLARLA DOST OLUN DOSTA DÜŞMANDIR.HAKKIN EMRİ RIZASINDA DEĞİLDİR BİZ ALEİVLER HAK ANAFATMA YOLUNDA GİDEN CANLAR BİLİRZKİ DÜŞKÜNLERLE OLMAZ YRAMZALIK YAPAN LARA ASLA ASL KABUL ETMEYZİ ARAMIZA.AKPNİN EĞİTİM SEVDALI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORSANIZ YANILIYORSUNUZ CANLAR BELKİ ANLATMAK İSTEDĞİMİZM BUU KADAR SÖZÜ BİR CÜMLE AÇIKLARDI İNANIN BU CÜMLEYİ BULAMADIM.BİZ LAVİLER HİÇ BİR ZAMAN BİRİİN CANINI BIRAKIN GÖNLÜNÜ DAHİ KIRANI CMLERİMİZE ALMADIK.DAHA VARMI ÖTESİ .
MAMEKİ
munzurbaba62@hotmail.com
MAMEKİ
MAMEKİ
2010-01-08
AĞLAYI AĞLAYI DURMA KARŞIMDA(ANAFATMAMIZA AŞK NURMUZA SÖYLEMİŞ)

Ağlayı ağlayı durma karşımda,(CANLAR PİR SULTAN ABDAL DEDMİZ ÖYLE BİR KEMALETE ERMİŞKİ BUNU BATINDA EREN CANLARIMIZ GÖRÜR ŞAH HASAN VE HÜSEYİNİMİZN YASINI TUTAN FADİME ANAMIZA AĞLAY AĞLAY DURMA KARŞIMDA FADİME ANAMIZ AĞLIYOR PİRİMİZDE BU DURM KARŞISINDA BÖYLE BİR DEYİŞ SÖYLÜYOR O NURLU AĞZINDAN)
Dost beni gönder de var andan ağla.
Kirpikleri top top etmiş kaşında,
Dost bizi gönder de var andan ağla.

Dostun zülüfleri bölük bölüktür,
Menim ciğerciğim delik deliktir.
Muhabbetin sonu tez ayrılıktır,
Dost beni gönder de var andan ağla.

Başına bağlamış aldır valası,
Aldı beni kaşlarının karası.
Hasan ile Hüseyin'in anası,
Dost beni gönder de var andan ağla.

Başına bağlamış al ile sarı, (BU BAĞ İKRAR VEREN CANLARIMIZIN BAŞINA BAĞLADIĞI KEMERBESTTİR. FADİME ANAMIZDA BAŞINA KEMERBEST BAĞLAYOR FADİME ANAMIZDAN GELİYOR )
Arkamızca etme ah ile zarı.
Koca Pir Sultan'ın gül yüzlü yarı,
Dost bizi gönder de var andan ağla.

CANLAR DEDMİZ PİRİMİZ NURUMUZ PİR SULTAN ABDAL BU DEYİŞİ ŞAH HASAN VE ŞAH HÜSEYİNİMİZİN YASINI TUTAN FADİME ANAMIZA SÖYLEMİŞ OLDUĞU DEYİŞİDİR.VE ANAFATMAMIZIN GİYİMİ HAKKINDA İÇİMİZDE BARINDA ÇERAĞ UYANDIRIR.MAMEKİ
munzurbaba62@hotmail.com
MAMEKİ
MAMEKİ
2010-01-08
AGÂH OLUN HEY ERENLER

Agâh(BİLEN UYANAN YANİ BİZ KIZILBAŞ YOLAĞINDA ŞAHIN NURU ÇERAĞI İÇİNDE UYANMIŞ ANLAMINA GEELİR BUNUDA TALİP OLAN CANDA ARAYIN AKLINIZ BAŞKA YERDE UYANMAKTA DİYE DÜŞÜNDRÜMESİN) olun hey erenler,
Gelen Murtaza Ali'dir.
Ahdine sadık duranlar,8TALİP OLAN AŞIKLAR)
Gelen Murtaza Ali'dir.

Turnaya vermis sesini,
Melekler(buda islamlaştırmak için candır yani talip olan canlarımız) tutar yasını.
Klrklar ile yer üzümü,
Yiyen Murtaza Ali'dir.

Toprağa vermis yüzünü,
Kan(zahirde kan batnda nurdur) ile yumus özünü.
Hep binip devesini,(canlar şahımızın düldülü var bu deve nerden çıktı.buda sunnileştirmek için zamanında sunni mollalar tarafndan koymuşlar hani araptan ialamiyet yalan dolananı için)
Seken Murtaza Ali'dir.

Ali çeker kılıcını,(bildiğimiz ağzı çatallı kılıç değildir.sazımızdır deyişler söylediğimiz)
Düldül çeker köçünü,
Muhammet'in miracını,(cemini=cıvat tutan)
Gören Murtaza Ali'dir.

Ali Fatima'nın yari,
Aslklar çeker zarı.
YezitlerE Zülfikar'ı,(telli kuranımız sazımızdır zülfikar.)
Çeken Murtaza Ali'dir.

DARI CEMDE0CIVAT kızıl elma,
Gül benzi sararıp solma.
Pir Sultan'ım gafil olma,
Gelen Murtaza Ali'dir.

BU YAZDIKLARIMIZ CANLARA RAYBERLİK EDECEK BİLGİLER UMARM YAYINLARSINIZ.AŞKI NİYAZIMLA.


MAMEKİ
TURNA62@hotmail.com
MAMEKİ
MAMEKİ
2010-01-08
MERHABA İLK ÖNCE HAK ANAFATMA ALİ AŞKI İLE CANLAR BU YEZİTLERİN OYUNLARI HİLE DALAVERELERİ BİTMEZ TÜKENMEZ KAYNAĞINI ULEMADAN ŞEYTANN BATILINDAN ALIYORLAR.BİZİM YASIMIZIN LOKMASI OLARAK DAĞITTIĞIMIZ KANATTIĞIMIZ AŞUREMİZİ BİR TATLI OLRAK SİNSİCE DAŞGA GEÇEREK BUNU MAMEKİDE (TUNCELİDE) AKP TARAFTARLARI DİNCİ TARİKATÇI VE KURUMLAŞMIŞ BU KARANLIK YOZ DÜŞÜNCENİN TEMSİLCİSİ MÜFTÜLÜKLERİ YAPTI.ŞİMDİDE İSTANBULDA AYNISI DURUMU YAPIYORLAR KARŞIDINDA BİR ERENİMİZİN DURMAMASI BU AZGINLARIN ÖNÜNÜ AÇYPR CANAVRCA BİZE SALDIRIYORLAR ELİNDEN GELSE BİR KAÇIK SUDA BOĞARLAR.HEM DALGA GEÇİYORLAR HEMDE SUNNİLEŞTİRİLMİŞ KENDİ KATİL RAMAZA ORUCUNA BENZETMEYE ÇALIŞYORLAR.HALİL ÖZTOPRAK DEDEMİZE ETMEDİKLERİNİ BİLMEYEN YOK.DEDMİZDE DİYOR YA NİSA SÜRESİ 92.NUR(AYETİNDE)TUTULAN RAZMAN ORUÇU KATİLLERİ TUTUĞU ORUÇTUR BİZ ORUÇ TUTUMUYORUZ BU BİR BİZ KZLBAŞ CANLAR YAS TUTUYORUZ YASINDA EN TANDIĞIMIZ BİRİNİN YACISINI NASIL DUYUYORSAK AYNI ACIYI DUYUYORUZ.SORUYORUM SİZE CANLAR BİR YAKINIMIZ DON DEĞİŞTİĞİ ZAMAN BİZ ONA ORUÇMU DERİZ YAPMAYIN ETMEYİN.BİZİM ARAMIZDADA DAHA BUNLARI BİLMEYEN CANLAR VAR NEDE OLSA DEDE GELİYOR TALİBİNE BİR İKİ DEYİŞ OKUR OKUMAZ NE CEM TUTAR TAM YERİNDE NEDE AYDINLATICI BİLGİ VERMEZ BİRDE ÜSTÜNE ÜSTLÜK ALEVİLİĞİN YOZLAŞMASNA KATKI SAĞLAR ONDAN SONRA BÖYLE YOK ORUÇ DİYE BİZ CANLARDA BİLİNSİZÇE BÖYLE SÜRÜYORUZ.MAMEKİDE CANLAR DİYORKİ ŞAH HÜSEYİNİN YASNI MART 26MIYD 28 ZİNDE TUTARIZ.CANLAR YAS TUTARIZ YAS ÜZÜNTÜ ACIMIZI BUGÜN DAHA DERİNDEN DUYARIZ ŞAHIMIZA YAPILAN BU ACIMIZASIZ ZÜLMÜ DÜN OLMUŞTA BUGÜN ACISINI TUTUYORUZ
MAMEKİ
TURNA62@hotmail.com
MAMEKİ
MAMEKİ
2010-01-08
MERHABA CANLAR MAHSUNİ BABANIN PİR BEKTAŞ VELİ SEMAHINA DEĞİNMEK VE CEMİMİZDE YAKTIĞIMIZ 12 DARIMIZDAN OLAN ÇERAĞ DARINI ÇERAĞ HİZMETİMİZİ NE GÜZEL ANLATIYOR.MAHSUNİ BABA PİR BEKTAŞ VELİ SEMAHINDA DA AŞAĞIDA YAZILI OLAN DEYİŞİNDE DOĞAN GÜNEŞİN ÇERAĞ OLDUNU BİZ CANLARIN SABAH GÜNEŞE AKŞAM İSE AYA KARŞI GÜLBENK VERDİĞİMİZİ VERİLEN GÜLBENGİNDE CEMLERİMİZDE HAK ANAFATMA ALİ AŞKINA UYARIRKEN VERDİĞİMİZ GÜLBENGİ AYA VE GÜNEŞE KARŞI VERİYORUZ.YANİ ŞİMDİ KENDİ KENDİME SORMUŞTUM ACABA GÜNEŞE KARŞI NE SÖYLÜYORUZ DİYE.MAHSUNİ BABANN DEYİŞİ BANA REYBERLİK ETTİ EVET CEMLERDE UYARDIĞIMIZ ÇEREĞLARIMIZA VERİLEN GÜLBENG AYNISINI DOĞAN GÜNEŞE AYA VERİYORUZ.BİZ DOĞAN GÜNEŞİ AYI ÇERAĞIMIZLA ÖZDEŞLEŞTİRP VE HAKİKETDEDE ÇERAĞ OLAN GÜNEŞE AYA GÜLBEN VERİŞİMİZ CEMLEMİZDE ALIYORUZ.PEKİ BENİM AKLIMA ŞU GELDİ DEMEKKİ HER SABAH DOĞAN GÜNEŞ ÇERAĞ BİR CEMİN BAŞLANGICIMI YANİ HERGÜN DÜNYA CEMMİ OLUYOR DÜNYADAM KEMALETE ERMEK ŞAHIN NURUNU GÖRMEK İSTİYOR BENİM AKLIMA BU GELİYOR.VE BEN DİYORUMKKİ HERGÜN DÜNYA CEM OLUYOR.NEDEN HERGÜN CEM OLUYOR TÜM OLMAZ YARAMAZLIĞINDAN ARINIP AK PAK OLMAK İÇİN.KEMALETE ÜSÜTÜNDEKİ TÜM VARAOLANLARLA BİRLİKTE KEMALETE ERMEK ŞAHMZN NURU CEMALİNİ GÖRMEK İÇİN.EVET CANLAR BEN BÖYLE DÜŞÜNÜYORUM.BİLMİYORUM SİZ NASIL DÜŞÜNÜYORSUNUZ.İKİNCİ BİR KONU YİNE MAHSUNİ BABANIN DEYİŞİNİN REYBERLİĞİNDEN YOLA ÇIKARAK BEN DİYORUMKİ ÇERAĞIMIZI 12 DAR=HİZMET İÇİNDE OLAN SIRALAMADA İLK BAŞTA OLMASI GEREKEN HİZMET OLMALIDIR YANİ CEME İLK BAŞTA ÇERAĞ YAKARAK UYARARK BAŞLAMALIYIZ.ÇÜNKÜ GÜNEŞ BİZE BU BİR GÜZEL ANLATIYOR.NASLKİ YAŞAMIMIZ GÜNEŞİN DOĞMASIYLA CANLAR DİKKAT EDİN DOĞUM VAR YARATMA DEĞİL İLK YAPLACAK DARIMIZ ÇERAĞ OLMADIR.BİZ CANLAR BİLİYORUZKİ ÇERAĞ ŞAHN GİZLİ SIRLARININ BİR ZAHİR HİZMETİDİR.BİLİYORUZKİ CANLAR BİR IŞIKTAN DOĞAN CÜMLE MEVCUDATLAR(MEVCUDAT=EŞYA=BU SÖZ BAŞKÖYLÜ HASAN EFENDİNİN SÖZÜDÜR)BU NURDAN DOPMUŞ VE BU NURA YANİ BİRLİĞE ERMEK İSTİYOR.ÇERAĞ KURANDA NUR SÜREYİ RAHMANİRAHİMDE GEÇEN YANİ KURANDA BU NUR SURETİNDE GEÇEN 31.-32.KISIMLARINA YANİ AYETLERİNE(NURLARINA)DEN REYBERLİK EDEREK YAKIYORUZ.YANİ BUGÜNKÜ ÇERAĞ SIRALASMASININ MAHSUNİ BABANIN DEYİŞİNDEN VE GÜNEŞİN DOĞMASINDAN REYBERLİK ALARAK YAKMALIYIZ.TÜM CANLARA AŞKI NURU NİYAZIMLA BİLGİLERİMİ SİZNLE PAYLAŞMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUM.YANLIŞIMDA OLABİLİR OZMAN BU YANLIŞI BİRİBİRİMİZE SÖYLEMELİYİZ.BURAS YANLIŞ DİYEÜ

Bütün evren semah döner
Hü hü Hacı Bektaş dost
Gökyüzünde delil yanar(VURGULADIĞIM RAYBERLİK EDEN KISIM)
Hü hü Hacı Bektaş dost

Biz acıyı bal eyleriz
Hakkımız helal eyleriz
Bize Bektaşi Can derler
Gidersek Hakka gideriz dost

Gökyüzünde uçan turna
Hü hü Hacı Bektaş dost
Feryadı Şahlar Şahına
Hü hü Hacı Bektaş dost

Hor olanı hoşlarız biz
Hak diyerek başlarız biz
Şeytan yaklaşamaz bize
İkiliği taşlarız biz dost

İlimsiz yol karanlıktır
Hü hü Hacı Bektaş dost
Bizde küsmek yaranlıktır
Hü hü Hacı Bektaş dost

Mahzuni ünümüz bizim
Bulunmaz kinimiz bizim
Cahil bize dinsiz demiş
Sevgidir dinimiz bizim dost

MAMEKİ
TURNA62@hotmail.com
MAMEKİ
MAMEKİ
2010-01-08
Mahi Taban gibi doğdun aleme
Evliyalar Şahı Pir İmam(şahım) Rıza
Nutkun kudret olmuş levhi kaleme
Evliyalar Şahı Pir İmam(şahım Rıza

Senin nurun Muhammed’in nurudur
Aşkın yakar dal budağım kurutur
Senin nutkun dağı taşı eritir
Evliyalar Şahı Pir İmamşahım) Rıza

Horasan ilinde bayrağın açan
Yezitler elinden zehiri içen
Mümin kullarına hülleler biçen
Evliyalar Şahı Pir İmam(şahım) Rıza

Sensin imamların Nuri enveri
Tarikat evinin şemsi Kameri
Evvel sende gördüm sulbü Haydarı
Evliyalar Şahı Pir İmam(şahım) Rıza

Daimi sulbündür düştü bu raha
Niyazımız vardır o güzel şaha
Ulaştır bizleri ulu dergah’a(ulu divana)
Evliyalar Şahı Pir İmam(şahım)
Selma Yeter
gurbeti_ben_yasadim1@hotmail.com
Toronto
Canada
2010-01-08
MERHABA CANLAR!!!!!!!!

MEYIL VERME NASA MURDAR OLURSUN,
DUNYA KADAR MALIN OLSA NE FAYDA.
TUTULUR DILIN SOYLEMEZ OLURSUN,
BULBUL GIBI DILIN OLSA NE FAYDA..

BIR GUN CIKARIRLAR EVINDEN,
ALLAHIN ISMINI KOYMA DILINDEN.
KURTULMAZSIN AZRAILIN ELINDEN,
DUNYA KADAR FENDIN OLSA NE YARAR..

YALAN SOYLER KOV GIYBETTE SOZUN VAR,
GUVENIR GEZERSIN OGLUN KIZIN VAR.
SUNDA SENIN UC BES ARSIN BEZIN VAR,
DUNYA KADAR MALIN OLSA NE FAYDA..

YALAN SOYLER KOV GIYBETTEN GECMEZSIN,
YERSIN HARAM HELAL YOLDAN GECMEZSIN.
KESILIR NEFESIN SU DA ICEMEZSIN,
AKAN CAYLAR SENIN OLSA NE FAYDA..

PIR SULTAN'IM BUNU BOYLE VIRD ETTI,
VARDI BIR MURSITTEN EL ETEK TUTTU.
MURSIT AGIRLAYAN HAKK'INA YETTI,
TUTULMAZ OGUDUN DESEN NE FAYDA..
PIR SULTAN ABDAL..

'HER SELAM EYLEDIGIN BIR SEY VERIR BIRSEY ALIR.SELAM SALDIKLARINDA BISI YOKSA,SENDEN ALIR."
SELMA......
DÜNYA
DÜNYAANA62@HOTMAİL.COM
MAMEKİ
DÜNYA ANA
2010-01-07
MERHABA CANLAR BİR CANIN YOLA GİRDİKTEN HAM ERVAHLIKTAN ÇIKIP KAMİL OLANA KADAR YANİ BU HAK ANAFATMA ALİ YOLUMUZU SÜRDÜRENE KADAR NASIL BİR DARLA SÜRÜYOR ONU ANLATMAK İSTİYORUM.

BU TAMAMIYLA BENİM DÜŞÜNCEM

ŞİMDİ BİZDE BİR MÜRŞİT PİR TALİP VARDIR.BİRDE MÜRŞİDİ MÜRŞİD VARDIR.YANİ PİRİ PİRU VEDE 7 GÜNDE CEM TUTAN CANLAR VE İÇİNDE 12 DARIMIZI(HİZMETİMİZİ)ALAN CANLAR VARDIR.YEDİ GÜNDE BİR CEM=CIVAT OLUNUR.HER SENE BİR GÜN BEN O GÜNÜ MAMEKİDİ GAĞAN DİYORUZ HANİ SİZ YENİ YIL DİYORSUNUZ.AMA TAMAMIYLA FAKLI OLAN BİZİM MAMEKİDE BU NU YAŞIYDUK.GÖRGÜ OLUNUR BU YENİ BİR YILIN BAŞLAMASINA DENK GETİRİLİR.GÖRGÜDEN GEÇECEK CANLAR(TALİPLER)BUGÜN YENİ YILDA GÖRGÜ CIVAT=MİRAÇ=CEM OLURLARDI.ŞİMDİ BU GÖRGÜ BENCE YANLIŞ BİR ZAMANDA YAPILIYOR.NİYE BİZ GÖRGÜYÜ BU YENİ YILA GİRMEDEN YAPIYORUZ.ŞUNUN İÇİN HANİ HEP DİYORSUNUZ ŞAVAŞ OLMASIN DÜNYADA KÖTÜLÜKLER DEF OLSUN.İŞTE BİZ ALEVİCANLAR İÇİMİZİ AK PAK URYAN BÜRYAN EDİP ÖYLE YENİ BİR YILA GİRİYORUZ.YANİ HANİ O ŞAVAŞLARA YOL AÇAN İÇİMİZDEKİ DÜŞÜNCEMİZDEKİ KÖTÜ DÜŞÜNCELERİN ANLAYACAĞINIZ DİLLE ŞEYTANIN ANCAK BU GÖRGÜMÜZLE DEF OLUNACAĞINI DÜŞÜNCELERİZDEN GÖRGÜDEN GEÇEREK PAKLANACAĞIMIZ BİLDİĞİMİZ İÇİN BU YENİ BİR YILA GİRMEDEN GÖRGÜMÜZÜ ANAFATMAMIZIN POSTUNUN ÜZERİNDE ERENLER MEYDANI PİR DİVANINDA YÜZÜMÜZ DİDRARI ERENLERDE ÖZÜMÜZ DARDA TENİMİZ TERCÜMAN CANIMIZ KURBAN NURUMUZ 12 NUR DİYEREK GÖRGÜMÜZÜ OLUYORUZ YANİ ŞAVAŞLARIN KAYNAĞI OLAN BU BED MUAMELE KÖTÜ FİİLERDEN ARANIYORUZ.ŞİMDİ KUTLADIĞINIZ YENİYIL YANİ HİRİSTİYANLARIN DÜŞÜNÇESİYLE KUTLADINIZ YENİ YIL GÖRGÜDEN GEÇİRMİYOR.BİLAKİS İÇKİYLE DAHADA KÖTÜ YILARA KAYNAKLIK EDİYOR HEM BİR TARAFTAN ŞAVAŞ BİTSİN DİYECEKSİNİZ BİR TARAFTAN İNSANA ZARAR VEREN BİLİNÇSİZLEŞTİREN BU YANLIŞ ADETİ YANİ KÖTÜ DÜŞÜNCENİN KAYNAĞINI İÇKİ GİBİ ALIP YENİ BİR YILA PAK OLMADAN ARTMADAN KENDİNİZ GİRECEKSİNİZ.BU ÇOK YANLIŞ OLACAK HÜNKARMIZ DA DER KENDİLERİNİ ARITMAYAN BAŞKALRINI NASIL ARITSIN.ŞİMDİ GELELİM KONUMUZUN BAŞINDADA BELİRTİĞİM BİR CAN PİRLİK DARNI NASIL YÜRÜTÜR. BİR TALİBE CANA PİR NASIL DENİR.ONU ANLATMAK İSTİYORUM.HAK ANAFATMA ALİ KATARIMIZA TALİP OLAN CAN PİRİN DİVANINA GELİR.REHBER RAYBERKLE BİRLİKTE YOLA TALİP OLACAĞINIZ PİRE ZARZU HAL YANİ HALİNİ ARZA EDER.İSTEĞİNİ SÖYLER.PİRDE GELME GELME DÖNME DÖNME DİYE GTALİP OLAN CANA TELKİNDE YANİ GÜLBENKTE BULUNUR.BU YOL UZUNDUR YORULURSUN AŞILMAZ DAĞLAR VARDIR.AŞAMAZSIN DEMİRDEN LEBLEBİDİR YİYEMZSİN ATEŞTEN GÖMLEKTİR GİYEMEZSİZN GEREKİ BU YOLA TALİP OLDUNAHAFATMA KAPISINA VERDİĞİN İKRARDA DÖNMEYESİN.ÇÜNKÜ TALİPLİK ANAFATMANN KAPISIDR YANİ BAŞKÖYLÜ HASAN EFENDİDİ KENDİ KİTABINDA BEYAN EDİYORKİ TALİP ANAFTMAMIZIN GÖREN AYDINLIK NURLU GÖZLERİDİR.SONRA CAN TALİP OLUR PİRİNE PİŞER KAMİL OLUR.ÖZÜNÜ PİŞİRİR.PİRDE BU DURMDAN HABERDAR OLMUŞDUR.BİLİRKİ ARTIK BU CAN BU BEDENDE UÇMAK İSTER YOL GÜTMEK İSTER BU DURUMU MÜRŞİDİNE BİLDİRİR.MÜRŞİDE TALİBİNİ YÖNLENDİRİR.MÜRŞİTTE BU CAN ERMİŞTİR CANINDA ŞAHI MERDANIN NURUNU GÖRMÜŞTÜR KANAATİNE YANİ BATINDA NİŞAN ALIRSA TALİPTEN.DESTUR VERİR.ARTIK BU CANDA BU YOLUN PİRİ OLMUŞTUR.ŞİMDİ GELELİM PİRLERİMİZE PİRDE MÜRŞİDİN MÜRŞİDİNDEN DESTUR CENO ALIR.YANİ SİZİN ANLAYACAĞINIZ DİLLE OLUR ALIR VE MÜRŞİT OLDUĞUNA BU KEMALETE ERDİĞİNE BATNDAN NİŞAN VERİR MÜRŞİDİNE.BURADA HER CAN GÖRGÜDEN GEÇER.EREN KİŞİ BİR MEVKİDE YÜKSELİYORMUŞ GİBİ İŞ YERİNİZDE ÖYLE DÜŞÜNMEYİN BU TAMAMYLA TURAB OLMA ŞAHI GÖRME ŞAHLA ŞAH OLMA SIRRDIR.HAK NAFATMA ALİ DÜNYAMZDAN HER TÜLÜ ŞEYTANLIĞI=OLMAZ YARAMAZ BED MUAMELELERİ(BU CÜMLELER BAŞKÖYLÜ HASAN EFENDİNİN SÖZLERİDİR. ALINTI YAPTIM YOLUMUZU AÇILARKEN) DEF ETSİN BATIL DEF OLSUN BATIN YERİNİ BULSUN.
Selma Yeter
gurbeti_ben_yasadim1@hotmail.com
Toronto
Canada
2010-01-07

BENI HOR GORME KARDASIM!!!!!

Beni hor gorme kardasim,
Sen altindin ben tunc muyum??
Ayni vardan var olmusuz,
Sen gumussun ben sac miyim???

Ne var ise,sende bende,
Ayni varlik her bedende.
Yarin mezara girende,
Sen toksun da ben acmiyim???

Kimi molla,kimi dervis,
ALLAH bize neler vermis,
Kimi ari kimi cicek dermis,
Sen balsin da ben cec miyim???

Topraktandir cumle beden,
Nefsini oldur olmeden.
Boyle emretmis yaradan,
Sen kalemsin,ben ucmuyum???

Tabiata VEYSEL ASIK,
Topraktan olduk KARDASIK,
Ayni yolcuyuz yoldasik,
SEN YOLCUSUN,BEN BACMIYIM???

ASIK VEYSEL,

'BIR KIMSENIN GUNAHI UZERINE HIDDETLENIRSEN ONU CEZALANDIRMADAN ONCE IYI DUSUN,TASIN.CUNKU BEDAHSAN LA'LINI KIRMAK KOLAYDIR,LAKIN KIRILAN SEYI SONRADAN EKLEMEK IMKANSIZDIR."

'INSANLARI AYIPLARIYLA ANAN BIR KIMSENIN,SENDEN DE TESEKKURLE BAHSEDECEGINI ZANNETME!!"

Hosca kalin CANLAR...
Selma...
Selma Yeter
gurbeti_ben_yasadim1@hotmail.com
Toronto
Canada
2010-01-06
Degerli CANLAR,!!!!
2010'lu yillarina geldigimiz halde okuma oranimizin cok dusuk oldugunu gormekteyim ve boylede.'internetin,bilgisayarin'degerini su gunde bile bilmeyenlerimiz cogunlukta,oysa uzagi yakin eden,dunyayi evimize getiren,sicacik evimizde kucucuk metal parcasinin degerini anlamamakla birlikte,CAHILLIGIN ON SAFHALARINDA YER ALMAKLA KALMAYIP,BILGISAYAR KULLANAN BAYANLARA TERS YORUMLAR YAPILMAKTA.Bu gibi yorumlari cok isittim.'NEFSINI' kotuye kullanmak biz insanlarin elinde oldugu kadar o'NEFSI' iyiye kulanmakta biz insanlar elinde degilmidir?? Acaba kacimiz biliyoruz boyle bir DEGERLI SITEMIZIN oldugunu? 'HIC BIR MAZERET,BASARININ YERINI TUTAMAZ' yorumunu siz degerli CANLARA birakiyorum.Dilerim yazdiklarimdan yanlis alinmam,sizlerle yuregimden gecenleri paylasmak istedim,siz degerli CANLARIMIZ la bu degerli sitemizi ayakta bizler ancak tutabiliriz,birlik ve beraberlikle degilmi??
'KIMSENIN HOSUNA GITMESE BILE,SEN FAYDASINI INANDIGIN BIR SOZU SOYLE.ONU BUGUN DINLEMEYEN CAHIL YARIN PISMAN OLACAK'....
Selma...
Selma Yeter
gurbeti_ben_yasadim1@hotmail.com
Toronto
Canada
2010-01-06
NİCELERİ GELDİ!!!!!!
Niceleri geldi neler istediler,
Sonunda dünyaya bırakıp gittiler.
Sen hiç gitmeyecek gibisin değilmi?
O gidenlerde hep senin gibiydiler,
Bu dünya kimseye kalmaz bilesin!
Er geç kuyusunu kazar herkesin.
Tut ki,Nuh kadar yaşadın zor bela,
Sonunda yok olacak SEN değilmisin???
Ömer Hayyam

'MUHABBETLE BULANLAR,BULDU HAKK'I,
MUHABBETSİZ KULUN HAKK'TA NE VAR HAKKI."
Hoşnut la Kalın Canlar!!..
ünal bilgili
unbil@hotmail.com
aydın
türkiye
2010-01-05
selma yeter hanımefendinin yazdıklarını dikkatle takip ediyorum. onun düşünen bir beyin olduğu kadar yazdıkları ile muhataplarını düşünmeye sevk ettiğini hissediyoruz. Vermek istediği mesajların doğru değerlendirilmesi manalandırılması gerek. insanlar arasında ayrımcılık değil pozitif bir yaklaşımla kaynaşma yaratmayı hedeflediği apaçık.
oysa okuyanların kendilerine doğru payları çıkartması gerek ki çaba karşılıksiz kalmasın. kendisini siteniz vasıtası ile tebrik ediyorum beynini düşünmeye adadığı için benzer çabalarının devamını diliyorum. yazılarının devamını beklediğimizi asla unutmasın.
ünal bilgili
unbil@hotmail.com
aydın
türkiye
2010-01-05
sevgili dostlar,
aşık demiş ki, bendeki vefa olmasa senin aşkın neye yarardı... gerçekten ne güzel bir tespit...
aşığın aşkını farketmeyen sevgili o aşka bir değer katamaz. melankolik bir dramdır yaratılan.
oysa sevgilinin o sevgiye kattığı vefa o aşkı değerli kılar. realiteye dönüşür. o nedenle tüm
aşıkları vefalı olmaya davet ediyorum ki sevenlerinin aşkı anlam ifade etsin
leylaana
munzursuyu62@hotmail.com
azerbeycan
azerbeycan
2010-01-05

Matem Ayında (Gene Bir Efkara)

Gene bir efkara duş oldum candan
Güller feryat eder matem ayında
Bülbül kare bağlar bağı gülşanda
Dallar feryat eder matem ayında

Katre olup enginlere çağlanan
Pervaneler gibi nare dağlanan
Evladı Fatmaya candan bağlanan
Canlar feryat eder matem ayında

Bir hal ehli bulsam hal beyan etsem
Konsam dost gülüne şakıyıp ötsem
Azmirah eyleyip ol pire gitsem
Yollar feryat eder matem ayında

Kerbela’da yatan körpe kuzular
Ah çektikçe ciğerciğim sızılar
Yazıldı alnına kara yazılar
Çöller feryat eder matem ayında

Lanet olsun ol yezidin sulbüne
Nasıl kıydı müminlerin gülüne
Akar gider Kerbela’nın çölüne
Seller feryat eder matem ayında

Kerbela çölünde kanlar döküldü
Mezarına kara bayrak dikildi
Müminler(hak anafatma ali yoluna talip olan can) içinde yası çekildi
Diller feryat eder matem ayında

Daimi’yim der ki mümin sadıklar
Hüseyin aşkıyla bağrı yanıklar
canlar suda balıklar
Göller feryat eder matem ayında
munzur
turnalar@hotmail.com
mameki
mameki
2010-01-05
DUVAZ
Üryan Büryan Vardım Pir Dergahına
Medet Ya Muhammet Ya Ali Diyerek
Gönül Verdim Gönül Şahlar Şahına
Hünkar Hacı Bektaş Veli Diyerek

İmam-ı Hasandır Hubların Başı
Hüseyin Der Akar Gözümün Yaşı
İmam Zeynel Sabredenin Yoldaşı
Ağlasam Gülerler Deli Diyerek

Feylim Gıblegahım Muhammet Bakır
Kırkların Bağında Bülbüller Şakır
Cafer-ü Sadık-a Talibim Şükür
İkrar Verdim İkrar Beli Diyerek

Musa-i Kazım Dır Mazlumlar Şahı
Aliyyü Rıza Dır Şahın Ervahı
Şahda Ki Nakiye Çekerim Ahı
On İki İmamın Gülü Diyerek

Hasan-ül Asker-ı Ol Ali Aba
Muhammet Mehciye Mest-ü Merhaba
Şirin Koymuş Serin Mahzuni Baba
Yol Muhammet Ali Yolu Diyerek
munzur
munzursuyu62@hotmail.com
mameki
mameki
2010-01-05
İkibin yılına doğru
Dur bakalım ne olacak
Müneccim değilim ama
Sanırım bir er gelecek

Dün gece bir rüya gördüm
Yüzümü pirime sürdüm
Bilmiyorum neler sordum
Yokluk arkada kalacak

Koyun kuzu yavrusuna
Meleyip süt verdiğinde
Ağustos’ta kızılırmak
Dönüp dönüp gümleyecek

Zelzele olacak Şam’da
Rüyam böyle dedi bana
Ben de inanmazdım ama
Tuz gölüne buz gelecek

Erciyes’ten Kayseri’ye
Dört kanatlı bir kuş konar
Kanadında bebek taşır
Bilmem kimler inanacak

Gökten mavi kar yağarken
Kırmızı güneş doğarken
Böyle rüya’dan uyanıp
Dost Mahzuni saz çalacak

mahsuni babamıza aşkı niyaz ederim.
Selma Yeter
gurbeti_ben_yasadim1@hotmail.com
Toronto
Canada
2010-01-05
EY CANLAR!!!!!
Sizlerle paylaşmak istediğim bir hikaye var..GELİNCİK HİKAYESİ....
Uzaklarda bir dağ köyünde yeni evlenmiş bir karıkoca yaşıyormuş. Karıkoca kendi yetiştirdikleri sebze ve meyvelerle hayatlarını geçindiriyor mutevazi bir hayat sürüyorlarmış. Evliliklerinin meyvesi bir de bebekleri dünyaya gelmiş. Ancak baba yakalandığı amansız bir hastalıktan dolayı kısa bir süre sonra hayatını kaybetmiş. Kimi kimsesi olmayan bu ailenin bel kemiği kırılmış, ama hayat devam ediyor, genç anne 3-4 aylık bebeği ile hayat mücadelesine devam sürdürüyormuş. Derken günlerden bir gün evinin kapısında yaralı bir gelincik yavrusu bulmuş. Ona yiyecek vermiş, yarasını sarmış, düşünmüş gelincikte kimsesiz bizimle yaşar biz ona, o da bize arkadaş olur demiş. Genç annenin bildigi bir şey de; gelincikler vahşi ve yırtıcı hayvanlar imiş, büyüdüğünde kendisine ve bebeğine zarar verirmi acaba?? Ama o daha bebek bir gelincik bizimle birlikte kalırsa evcilleşir ve bizi de tehlikelerden korur diyerek gelinciği yanlarına almaya karar vermiş...
Günler gelip geçer, gelincik sadık bir DOST olur, fakat annenin kafasında hep bir şüphe vardır, acaba gelincik büyüdükçe bize karşıda yırtıcı ve zararlı olur mu diye!! Aslında her şey yolundadır. Günlerden bir gün anne erzak almak için kısa bir sürede olsa kasabaya inmek zorundadır, aklı ise bebeğindedir. Onu gelincikle baş başa bırakmıştır; İcindeki şüpheyi yenememiştir ama gitmek zorundadır. Kasabaya gider 1-2 saatte işlerini bitirir ve geri döner, bir de ne görsün gelincik kapının önünde ağzı kanlar içinde.. Korktuğu başına gelmiştir, anne gelinciğin bebeği parcalayıp yediğini düşünür ve oracıkta gelinciğin kafasini ezer ve öldürür.. Bebeğini gelincikle yalnız bıraktığı için kendisini affedememektedir. Tam bu sırada içeriden bebeğin ağlamasını duyar, koşarak içeriye girer ve bebeğinin sağ salim yatağında yattığını görür. Yatağın yanı başında ise parcalanmış bir "yılan ölüsünü" fark eder, iş işten geçmiştir. GELİNCİK bebeğin hayatını kurtarmıştır aslında.....
Beni inanılmaz etkileyen hikayelerden biridir gelincik hikayesi. ÖNYARGI hayatımızdaki en tehlikeli engelleyici değilmidir?? Kim bilir hayatımız boyunca tanımadığımız İNSANLARA karşı, bilmedigimiz konular hakkında ne kadar çok ÖNYARGILI yada diğer anlamıyla YARGISIZ İNFAZ ile davranmışızdır..Bazılarını zaman bize fark ettirir; öyle olduğunu anlayamamişim tuh!! Ne kadar yanılmışım, hiç de göründüğü gibi değilmiş. Veya gelecegimizi etkileyebilecek müthiş yaşam fırsatlarını sadece dışarıdan bakarak değerlendirir ve bana göre değil diyerek hiç araştırmadan elimizin tersiyle itiveririz..Bazılarıda sadece bir kez yaşayacaklarını hayatlarını dahil eder yaşam kalitesini değiştirirler....
EINSTEININ çok değerli sözü vardır."İNSANLARDAKİ ÖNYARGIYI PARÇALAMAK BENİM ATOMU PARÇALAMAMDAN ÇOK DAHA ZORDUR"
Gelecek hayatımızda ÖNYARGISIZ, BARIŞ, SEVGİ, HUZUR DOLU, YAŞAM DİLEĞIYLE........
Selma Yeter.
Bektaş Elhan
elhanbektas@hotmail.com
İstanbul
Türkiye
2010-01-03
Merhaba canlar derneğe ve siteye emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ederim. Tüm canların yeni yılını kutlar sağlık, mutluluk ve bol kazançlı bir yıl geçirmenizi dilerim. Hak yardımcınız Hızır kılavuzunuz olsun.
pinar yalcin
pinaryalcin1982@hotmail.com
toronto
CANADA
2010-01-02
Siteyi cok begendim her gecen zamada daha guzel olmasi dilegiyle
SELMA
gurbeti_ben_yasadim1@hotmail.com
Toronto
Canada
2010-01-02
Birisini tutan Hakk'in yeter,
Ikisini tutan gunahin atar,
Ucunu tutanlar cennette yatar,
Engur olmus Hakk ceminde ezilir.

Dordunu tutana veli dediler,
Besini tutana ulu dediler,
Altisini tutana dolu dediler,
Engur olmus Hakk ceminde ezilir.

Yedisin tutan havada ucar,
Sekizin tutan hulleler bicer,
Dokuzun tutan cennetin acar,
Engur olmus Hakk ceminde ezilir.

Pir Sultan Abdal'im onunda zahmet,
On birini tutan indi Rahmet,
On iki tutana nasiptir Cennet,
Engur olmus Hakk ceminde ezilir.
PIR SULTAN ABDAL.

Nimet-i Celil,Bereket Halil,Habib-i Huda,Resul-u Kibriya,Server-i Enbiya Muhammed Mustafa,Sah-i Ali'yyel Murtaza,Sehid-i Huseyin-i,Desti Kerbala hurmetine lokmalarimizi,asuremizi, Dergah-i Izzetinde kabul eyle..DUASI BIZDEN,KABULU ALLAHTAN OLA..CANLAR....


MUNZUR DAĞI PİR SULTAN
MAMEKİ62@HOTMAİL.COM
MAMEKİ
MAMEKİ
2010-01-02
CANLAR YASINI TUTUĞUMUZ ŞAH HÜSEYİNİMİZİN AŞURESİNİ LOKMA DİYE CANLARA DAĞITTIMIZ GEÇEN HAFTA DA SUNNİ DİYANET BİZİM AŞUREMİZ VE YASIMIZLA DALGA GEÇMİŞTİR.BİR DAVETİYE ÇIKARMIŞ.DAVETİYEDE AYNEN ŞÖYLE İŞTE GÜYA HALKIMIZI YANİ BİZ ALEVİLERİ KENDİ YEZİTLĞİNCE YANİ ARKDA PLANDA DALGA GEÇİYOR.AŞURE TATLISI ETKİNLİĞİNE DAVET EDİYORMUŞ UCUBE KURUM DİYANET VE TUNCELİ İL MÜFTÜSÜ ŞEYTAN.BİZİM YASIMIZI VE AŞUREMİZ BU YEZİTLERCE BİR TATLI LOKMAMIZ İSE ETKİNLİK YANİ EĞLENCE HALBUKİ BİZ BU YEZİTLERE LANET OKUTURUZ ŞAH HÜSEYİNMİZE KIYDIĞI İÇİN.EVET DÜNYA KIZLBAŞ CANLARIN OCAĞI OLAN MAMEKİDE ÜNİVERSİTEYLE BERABER SUNNİLŞETİRME KİRLİ SİYASETİ DAHA BİR HIZ KAZANMIŞTIR.SUNNİ ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ Mİ DERSİNİZ SUNNİ MEMUR LARLMI DERSİSİNİZ ŞAFİ HANBELİ FETTOCU KADİRİ AKP NİNİ TÜRK SÜNNİLİK MUAVİYE OYUNLARINDAN BİRİDİR.BİZİ EĞİTİM ADI ALTINDA SUNNİLEŞTİRİYORLAR ÖZELLİKLE ELE GEÇİRDİKLERİ YÖKÜ SUNNİ KADROLARLA DOLSDURMUŞLARDIR YUSUF ZİYA BİR NUMARALI ALEVİ DÜŞMANLARI BİZ ALEVİLERİ SUNNİLLEŞTİRMEK İÇİM KİRLİ HAİNCE BİR OYUNLA SUNNİ TARİKATÇI KÜRT OLSUN TÜRK OLSUN BİZ ALEVİLERİN İÇİNE SOKARAK BİZİ ASİMİLE EETME ÇALIŞMALRI İÇİNDEDRİLER BUNU PALNLARINI YAPMAKTADIRLAR BİZ KILZBAŞ OCAĞINI TAMAMYILA ERİTMEK İSTEMEKKTDERİLER.SUNNİ REKTÖR ATADLR SUNNİ ŞÖFÖR AKP KANSIZ KATİLAM YAPMAKTADIR MARAŞTA SİVASTA MAMEKİDE ÇORUMDA BABA İSHAK MERYAM ANAMIZI SEYİT RIZAMIZI DİZE GERİTEMECEKLERİ SİLAHLA ANLAYINCA MUAVİYELER BU ELDE SİNSİCE BİZİM DOSTUMUZŞMUŞ GİBİ GÖRÜNEREK BİRDE BİZM DEYİŞLERİMİZİ BİZ ALEVİLERİ SUNNİLEŞTİRMEK İÇİN KULLANARAK ASİMİLE EDİYORLAR.CANLAR BUNU İYİ BİLELEİM MAMEKİ HERZMAN TARİHTE SUNNŞİ ŞELÇUKLUYA SUNNİ OSMANLIYA HİRİSİYAN BARBAR BİZANSA YAHUDİLERE HİÇ BİR ZAMAN İZİN VEMEMİŞTİR. BU DİNLER HEP BİZİ KENDİ BATIL DİNİ İÇİN BİR TEHLİKE GÖRMEKTEDİR. SAKIN BUNLARIN KARDEŞİZ MARDEŞİZ SÖZLERİNE KANMAYIN DİLİ DOST GİBİ KALBİ İSE HAİNDİR BUNU KURANI KERİMDEDE AÇIK AÇIK BEYANM EDİYOR DAKIN ONLARLA BERABER OLMAYIN (SUNNİLER)ONLAR SİZE DOST GÖRRÜNÜR DİLİ İLE HALBUKİ KALBİ HİÇTE ÖYLE DEĞİLDİR.DER AYNEN BÖYLE GEÇER.BİRDE ŞU KPONUDA SİZİ AYDINLATMAK SİYİORUM ALEVİLİKTE İŞTE BİR YORUMDUR DENİYOR DİĞER DİNLER GİBİ HAYIR CANLAR ADLANMAYIN ÖZELLİKLE BİZİM ARAMIZDAN ÇIKAN GÜYA KOMUŞ KÖR CAHİLLER SOLCULAR DİYOR BUNLAR BİZİM ALEVİLİĞİMİZ ŞAHI MERDANIMIZN NURUDUR.KURANDA YAZAN ZEBURDA YAZAN TEVRATTTA YAZAN İNCİLDE YAZANDIR BİZİM ALEVİLİĞİMİZ BİZİM ALEVİLİĞİMİZ HİÇ BİR ZAZMAN ŞU BU DİNMİDİRİ NEDİR BİRŞEYLER LAMAMIŞTIRM BİLAKİS ALEVİLİĞİ KABUL ETMEYİP PSUNNİLİĞİ YAHUDİLİĞİ HİRİDTİYANLIĞI MUSEVİLİĞİ ÇIKARMIŞLARDIR YANİ DU BATIL DİNLERİ ÇIKARMIŞLARDIR SOLCULAR BİZİM ALEVİLİĞİ HİÇ BİR ZMAN BİLMEDİLER NALAMAK İSTEMEDİLER ONUN İÇİN BİZİM ALEVİLİĞİMİZE SAHİP ÇIKALIM .BİZİE 2010 YILINA GİRDİĞİMİZ BU GÜNLERDE EN AYRIMCILIĞI BİZ ALEVİLERE SUNNİLER YAPMAKTA BAKMAYIN BİZ KORKUDAN SESİMİZİ AÇIKARMADIĞMIZA BU SUNNİLERE HER YERDE ALEVİYİZ DİYE AYRIMCILIĞA YANİ HORKLANMAYA SUNİLER TARAFINDA TUTULUYORUZ .