Fısıldanan sözler, çok kere yüksek sesle söylenenden daha uzağa giderler.
Çin Atasözü