Medeniyet, lüzumsuz ihtiyaçların sonsuz sayıda artmasıdır.
Mark Twain