Bir ülkede akıl, sanat ve maharetten çok maddi servete kıymet verilirse; bilinmelidir ki, orada keseler şişmiş, kafalar boşalmıştır.
Frederick William