İnsanı elbisesine göre karşılarlar, bilgisine göre ağýrlarlar.
Rus Atasözü