Samimi olmayı vaat edebilirim ama tarafsız olmayı asla.
Goethe