Hayat kendiliğinden ne iyi, ne kötüdür; Ona iyiliği kötülüğü katan sizsiniz.
Montaigne

Tüzük - MALİ DURUM

Makale İçeriği
Tüzük
MERKEZ'İN İSMİ ve YERİ
MERKEZİN AMAÇ VE İLKELERİ
DERNEĞİN ÇALIŞMA BİÇİMİ
ÜYELİK ŞARTLARI
ÜYELERİN HAKLARI, SORUMLULUKLARI, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA
TUTULMASI MECBURİ DEFTERLER
GELİR VE GİDERDE USUL
DERNEĞİN GELİRLERİ
DERNEĞİN ORGANLARI
GENEL KURUL
GENEL KURUL TOPLANTILARI
TOPLANTI YETER SAYISI
TOPLANTI YAPILIŞ USULÜ VE DİVANI
YÖNETİM KURULU
MALİ DURUM
DENETLEME KURULU
ONUR KURULU
BİLİM-KÜLTÜR ARAŞTIRMA KURULU
KADINLAR KOLU
GENÇLİK KOLU
İÇ DENETİM ŞEKLİ
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYE
HÜKÜM EKSİKLİĞİ
SONUÇ HÜKÜMLERİ
Tüm Sayfalar

 

MADDE 15 :
MALİ DURUM

A) C.A.K.M.'nin parası Merkez'in kasasında ve Merkez'in banka hesabında korunur. Merkez'in çekleri en az iki yönetim kurulu üyesi tarafından imzalanarak, Merkez'in kaşesini taşımak zorundadır.
B) Sayman $1000.00 (Bin Dolar)'ı aşan parayı, Merkez'in banka hesabına yatırmakla yükümlüdür.
C) C.A.K.M.'nin banka hesabından Başkan ve Sayman $500.00 (Beş yüz Dolar)'dan fazla çekme ve harcama yetkisinde değildirler. Bu meblağdan yüksek harcamalar, ancak yönetim kurulunun kararıyla olur.
D) Tüm gelir ve giderler yazılı olarak kaydedilmek zorundadır.
E) Merkez'in gelirleri aidat ve bağışlardan oluşur.