Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras ve bilgi gibi şeref yoktur.
?

Tüzük - ONUR KURULU

Makale İçeriği
Tüzük
MERKEZ'İN İSMİ ve YERİ
MERKEZİN AMAÇ VE İLKELERİ
DERNEĞİN ÇALIŞMA BİÇİMİ
ÜYELİK ŞARTLARI
ÜYELERİN HAKLARI, SORUMLULUKLARI, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA
TUTULMASI MECBURİ DEFTERLER
GELİR VE GİDERDE USUL
DERNEĞİN GELİRLERİ
DERNEĞİN ORGANLARI
GENEL KURUL
GENEL KURUL TOPLANTILARI
TOPLANTI YETER SAYISI
TOPLANTI YAPILIŞ USULÜ VE DİVANI
YÖNETİM KURULU
MALİ DURUM
DENETLEME KURULU
ONUR KURULU
BİLİM-KÜLTÜR ARAŞTIRMA KURULU
KADINLAR KOLU
GENÇLİK KOLU
İÇ DENETİM ŞEKLİ
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYE
HÜKÜM EKSİKLİĞİ
SONUÇ HÜKÜMLERİ
Tüm Sayfalar

 

MADDE 17 :
ONUR KURULU

Onur Kurulu, Genel Kurulca gizli oyla her yıl için seçilen Bes asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Her aday Genel kurulda tek tek oylanir En çok oyla seçilen Kurul Başkanı olur. Onur Kurulu, Derneğin iç denetimini mevzuat çerçevesinde hareket eder.
A) Onur kurulu beş asil ve uc yedek kişiden oluşur. Genel kurul tarafından secilir.
B) Yönetim kurulunun havale edeceği disiplinle ilgili başvuruları görüşür ve en geç bir ay içerisinde karara bağlar. Kararların sonuçlarını yönetim kuruluna bildirmekle yükümlüdür.
C) Merkez'in amaçlarına ve tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunan üyeler hakkında karar alır. Onur Kurulu şu cezaları verebilir:

* Uyarı
* Geçici uzaklaştırma kararı
* Üyelikten çıkartma kararı

D) Onur Kurulu, Merkez organlarının ve üyelerinin, tüzüğün amaç ve ilkelerine uymalarını takip eder ve Merkez'e zararlı görülen ve Merkez'in amaçlarına yönelik yıkıcı faaliyetlerde bulunanları Merkez üyeliğinden ihra yetkisine sahiptir.