Sormaz ki bilsin, bilmez ki sorsun.
Atasözü

Tüzük - KADINLAR KOLU

Makale İçeriği
Tüzük
MERKEZ'İN İSMİ ve YERİ
MERKEZİN AMAÇ VE İLKELERİ
DERNEĞİN ÇALIŞMA BİÇİMİ
ÜYELİK ŞARTLARI
ÜYELERİN HAKLARI, SORUMLULUKLARI, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA
TUTULMASI MECBURİ DEFTERLER
GELİR VE GİDERDE USUL
DERNEĞİN GELİRLERİ
DERNEĞİN ORGANLARI
GENEL KURUL
GENEL KURUL TOPLANTILARI
TOPLANTI YETER SAYISI
TOPLANTI YAPILIŞ USULÜ VE DİVANI
YÖNETİM KURULU
MALİ DURUM
DENETLEME KURULU
ONUR KURULU
BİLİM-KÜLTÜR ARAŞTIRMA KURULU
KADINLAR KOLU
GENÇLİK KOLU
İÇ DENETİM ŞEKLİ
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYE
HÜKÜM EKSİKLİĞİ
SONUÇ HÜKÜMLERİ
Tüm Sayfalar

 

MADDE 19 :
KADINLAR KOLU

A) Kadınlar kolu beş kişiden oluşur. Genel kurul tarafından seçilir, seçimden sonra ilk toplantısında kendi arasında görev bölümü yapar.
B) Kadınlar kolu, senelik çalışma programını belirler ve yönetim kuruluna yazılı olarak sunar.
C) Kadınlar kolu kadınların toplumda erkeklerle aynı ve eşit haklarla yer almaları için eğitilmelerini amaç edinir.
D) Merkez'in amaç ve ilkelerinde anılan çalışmaların, kadınlara yönelik olanları Merkez'in kadın kolu tarafından yapılır.
F) Yonetim Kurulu Baskanina, 1ci veya 2ci Baskan Yardimcisina bagli olarak calisirlar.