Gerçekte, herkesin tanıyıp hürmet ettiği hak yoktur; fakat herkesin kendi nefsi için ileri sürmeğe daima hazır bulunduğu haklar vardır.
Albert Sorel