İnsan, tabiatı icabı kime zarar vermişse ondan nefret eder.
Tacitus