Namuslu insan, hakkını yerine getirdiği görevle ölçen insandir.
Lacordina

Tüzük - SONUÇ HÜKÜMLERİ

Makale İçeriği
Tüzük
MERKEZ'İN İSMİ ve YERİ
MERKEZİN AMAÇ VE İLKELERİ
DERNEĞİN ÇALIŞMA BİÇİMİ
ÜYELİK ŞARTLARI
ÜYELERİN HAKLARI, SORUMLULUKLARI, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA
TUTULMASI MECBURİ DEFTERLER
GELİR VE GİDERDE USUL
DERNEĞİN GELİRLERİ
DERNEĞİN ORGANLARI
GENEL KURUL
GENEL KURUL TOPLANTILARI
TOPLANTI YETER SAYISI
TOPLANTI YAPILIŞ USULÜ VE DİVANI
YÖNETİM KURULU
MALİ DURUM
DENETLEME KURULU
ONUR KURULU
BİLİM-KÜLTÜR ARAŞTIRMA KURULU
KADINLAR KOLU
GENÇLİK KOLU
İÇ DENETİM ŞEKLİ
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYE
HÜKÜM EKSİKLİĞİ
SONUÇ HÜKÜMLERİ
Tüm Sayfalar

 

MADDE 25 :
SONUÇ HÜKÜMLERİ

A) Bu tüzükte bulunmayan konular için Kanada ve Ontario Anayasası ile dernekler yasasındaki hükümler geçerlidir.
B) Bu tüzüğün maddeleri, dernekler masası tarafından onaylanmasından sonra yürürlüğe girer.
C) Is bu tuzuk 25 (yirmibes) madde den olusmustur.
D) Bu tüzük 05 ŞUBAT 2006 tarihinde yapılan Genel Kurulda oybirliği ile karara bağlanmıştır.

 

 

G E L İ N    C A N L A R    B İ R    O L A L I M

CANADIAN ALEVİ KÜLTÜR MERKEZİ
TORONTO ŞUBESİ


GEÇİCİ YÖNETİM KURULU