Cahiller cesur olurlar.
Hz. Muhammed

Tüzük - ÜYELİK ŞARTLARI

Makale İçeriği
Tüzük
MERKEZ'İN İSMİ ve YERİ
MERKEZİN AMAÇ VE İLKELERİ
DERNEĞİN ÇALIŞMA BİÇİMİ
ÜYELİK ŞARTLARI
ÜYELERİN HAKLARI, SORUMLULUKLARI, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA
TUTULMASI MECBURİ DEFTERLER
GELİR VE GİDERDE USUL
DERNEĞİN GELİRLERİ
DERNEĞİN ORGANLARI
GENEL KURUL
GENEL KURUL TOPLANTILARI
TOPLANTI YETER SAYISI
TOPLANTI YAPILIŞ USULÜ VE DİVANI
YÖNETİM KURULU
MALİ DURUM
DENETLEME KURULU
ONUR KURULU
BİLİM-KÜLTÜR ARAŞTIRMA KURULU
KADINLAR KOLU
GENÇLİK KOLU
İÇ DENETİM ŞEKLİ
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYE
HÜKÜM EKSİKLİĞİ
SONUÇ HÜKÜMLERİ
Tüm Sayfalar
ÜYELİK ŞARTLARI :

A) Aşağıdaki koşulları yerine getiren her kişi C.A.K.M. üyesi olabilir:

- Kanada'da oturuyor olmak.
- 18 yaşını doldurmuş olmak.
- 18 yaşını doldurmamış olanlar Associated Member olabilir C.A.K.M.'de fahri olarak çalışırlar, ancak seçme ve seçilme hakları yoktur.
- Merkez'in amaçlarının gerçekleştirilmesinde katkıda bulunmayı, birlikte çalışmayı kabullenmek. Merkez'in tüzük ve ilkelerini tamamıyla kabul etmek.

B) Üyelik icin müracaat, üyeliğe müracaatı değerlendirecek yönetim kuruluna yazılı olarak verilmek zorundadır. Üyelik müracaatının reddi halinde yönetim kurulunun red sebebini bildirme zorunluluğu yoktur. Aday üyenin Merkez'in aktif ve pasif olanaklarından yararlanma hakkı, yönetim kurulunun üyeliğe kabul kararından sonra başlar.

C) Üyeliğe kabul edilen her üye, Merkez'in tüzüğünü, Merkez'in bağlı olabileceği üst kuruluşların tüzüklerini ve programlarını bütünüyle kabullenmek zorundadır.

D) Tüm üyelerin Merkez'in düzenlediği her türlü toplantıya katılma hakları vardır. Genel kurulda seçme ve seçilme hakları vardır.

E) Her üye Merkez'in onur ve haysiyetini korumak, savunmak, Merkez'in amaç ve ilkelerine sahip çıkıp onları hayata geçirmek ve yürütülen çalışmaları desteklemek zorundadır.

F) C.A.K.M.'ye yararlı olan herkes, yönetim kurulu kararıyla Onur Üyesi olabilir.

 

MADDE 4 :

- Kanada ‘da ikamet etme hakkına sahip yabancılar dahil herkes, Kanada Alevi Kultur Merkezin amaç, çalışma ilkeleri ve tüzüğünü benimsemek koşuluyla derneğe üye olabilir.
- Üyelik için dernekçe hazırlanmış üyelik giriş formu ve taahutname doldurularak imzalanması gereklidir. Yönetim Kurulu üyelik için yapılan başvuruları en gec 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu başvuru sahibine bildirmek gerek goruldugu taktirde resmi kurumlara yazili olarak bildirmek zorundadır.
- Derneğe yardım ve hizmet yapanlardan uygun görülenlere onur belgesi verilebilir ve bunlar fahri üye olarak derneğe kaydedilebilir. C.A.K.M.'ye yararlı olan herkes, yönetim kurulu kararıyla Onur Üyesi olabilir. Fahri üyeler, genel kurul toplantılarına katılabilirler ancak organlara seçilme ve oy kullanma hakları yoktur. Fahri üyeler ve onur belgesi alanlar için ayrı bir üyelik defteri tutulur.
- C.A.K.M. Yönetim kuruluna seçilen üye, Onur ve Denetleme kurullarına seçilemez. Aynı şekilde C.A.K.M. yönetim kuruluna seçilen üyelerin birinci dereceden akrabaları Onur ve Denetleme kurullarına seçilemezler.
- Seçme ve seçilme hakkı yalnızca üyelere aittir. Onur üyeleri tartışmalara katılabilir, ancak oy kullanamazlar.