En büyük işler, büyük hayaller kurma özelliği olan insanlarca başarılmıştır.
William Russell

Tüzük - ÜYELERİN HAKLARI, SORUMLULUKLARI, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

Makale İçeriği
Tüzük
MERKEZ'İN İSMİ ve YERİ
MERKEZİN AMAÇ VE İLKELERİ
DERNEĞİN ÇALIŞMA BİÇİMİ
ÜYELİK ŞARTLARI
ÜYELERİN HAKLARI, SORUMLULUKLARI, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA
TUTULMASI MECBURİ DEFTERLER
GELİR VE GİDERDE USUL
DERNEĞİN GELİRLERİ
DERNEĞİN ORGANLARI
GENEL KURUL
GENEL KURUL TOPLANTILARI
TOPLANTI YETER SAYISI
TOPLANTI YAPILIŞ USULÜ VE DİVANI
YÖNETİM KURULU
MALİ DURUM
DENETLEME KURULU
ONUR KURULU
BİLİM-KÜLTÜR ARAŞTIRMA KURULU
KADINLAR KOLU
GENÇLİK KOLU
İÇ DENETİM ŞEKLİ
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYE
HÜKÜM EKSİKLİĞİ
SONUÇ HÜKÜMLERİ
Tüm Sayfalar

 

MADDE 5 :
ÜYELERİN HAKLARI, SORUMLULUKLARI, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

A)
- Dernek üyeleri eşit olarak mevzuatla tanınan tüm haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı olup, oyunu bizzat kullanır. Her üye seçme ve seçilme hakkına sahiptir.
- Her üye, Derneğin tüzük ve amacına saygılı olma ve üyelik aidatını ödemek sorumluluğu altındadır. Yüklendiği üyelik aidatını vadettiği dönemler içinde ve haklı bir gerekçesi olmaksızın yazılı ihtarla verilen süre içinde ödemeyenlerin üyeliğine Yönetim Kurulu’nun kararı ile son verilir.
- C.A.C Merkezin ilkeleri ve tüzüğüne aykırı davranışlar içinde olanlar, özel ve sosyal yaşamında şiddet kullananlar ya da şiddeti savunanlar, verilen görevleri dernek çalışmalarını aksatacak biçimde yerine getirmeyenler, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararına uymayanlar, dernekten yetki almaksızın derneği yükümlülük altına sokanlar, temyiz kudretini kaybedenler Yönetim Kurulu kararı ile dernekten çıkarılabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve Dernek malları üzerinde hiçbir hak iddia edemezler.
- Hiç kimse Derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz, her üye yazılı dilekçe ile istifa hakkına da sahiptir.

B-ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:
1) Üyenin ölmesi üzerine.
2) Üyenin yazılı istifası üzerine.
3) İhraç kararıyla.

A) Eğer üye, tüm uyarılara rağmen 3 ay veya daha fazla süre üyelik aidatlarını ödememiş ise.
B) Eğer üye C.A.K.M. tüzüğüne aykırı tutum içerisine girdiyse.
C) Eğer üye Merkez'in ilke ve kararlarına ters konuşma ve davranışlar içerisine girdiyse.
D) İhrac edilen üye, Merkez'in üzerindeki tüm haklarını ihraç kararı tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yitirir. İhraç kararı verilen üyenin üzerinde bulunan Merkez'in demirbaşları ve üyelik kartı gibi belgeler hiç bir sebepten dolayı üye tarafından alıkonulamaz.
E) İhraç edilen üyenin karara yazılı olarak itiraz etme hakkı vardır, ancak üyenin itirazlarından sonra ihraç kararı değişmemişse üyenin ilk genel kurulda ihraca itiraz hakkı vardır. Genel kurulun ihraçla ilgili alacağı karar bağlayıcıdır.
F) Bütün ihraçlar Yönetim kurulu’nun kararları ile yapılır.
G- Secme ve Secilme Mevzuati :

 

1)Dernek organlarinda gorev almak isteyen tum canlarin Kanada`da suresiz oturum hakki sahibi olmalari gerekir.

2)Adaylarin affa ugramis olsalar dahi zimmet, ihtilas, Resmi ve tuzel kurumlari dolandirma irtikap, rusvet, dolandiricilik, sahtecilik, inanci kotuye kullanma, dolayli iflas gibi yuz kizartici suclardan hukum giymemis olmalari veya herhangi bir suctan dolayi agir hapis veya 5 yil ve daha fazla hapis cezasina mahkum olanlar aday olma hakkina sahip degillerdir. Bu tüzükte bulunmayan konular için Kanada ve Ontario Anayasası ile dernekler yasasındaki hükümler geçerlidir.

3)Adaylarin dernek amac ve ilkelerine aykiri tutum ve davranislarindan dolayi dernek yonetim kurulu karari ile herhangi bir uyari cezasi almamis olmalari gerekir.

4)Adaylarin uyeliklerinden secim tarihine kadar olan sure zarfinda uyeliklerinden dogan hak ve yukumluluklerini yerine getirmis olmalari gerekmektedir

5)Adaylarin sabit gelirli sahibi ve devlet yardimi ile gecimini surduruyor olmamalari gerekmektedir

6)Dernek baskanligi ve baskan yardimciligi icin aday olan canlarin basvuru tarihi itibariyle an az iki yillik, yönetim kurulu üyeliği için de başvuru yapan canlarin ise 1 yillik uyeliklerinin bulunmasi sarttir.